darbinieks

Ko darba devējs drīkst izpaust par bijušo darbinieku?

Lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju nav informēti par faktu, ko darba devējs drīkst izpaust par esošo vai bijušo darbinieku, kā arī darba attiecībām, piemēram, algas apmēru, darba pienākumus vai atlaišanas iemeslus, liecina darba portāla cvmarket.lv veiktā aptauja. Aptaujā “Vai zināt, kādu informāciju iepriekšējais darba devējs drīkst izpaust par bijušajiem/esošajiem darbiniekiem?” kopumā 71% respondentu atbildējuši noliedzoši. […]

ediens

Likumā paredzēti atvieglojumi par ēdināšanas izdevumiem

Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» grozījumi, ko Saeima pieņēma ārkārtas sēdē 23. novembrī steidzamajā 2. gala lasījumā, paredz papildināt likuma 8. pantu “Gada apliekamā ienākuma avoti” papildināt pantu ar piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu, kas paredz, ka  no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka […]

Foto: dreamstime.com

Citi līgumu veidi, kurus var slēgt darbu izpildei – Uzņēmuma līgums

Par darbu izpildi iespējams slēgt arī citus civiltiesiskus līgumus, ņemot vērā to, ka ar jēdzienu “darbs” tiek saprastas ne tikai no darba tiesiskajām attiecībām izrietošas saistības. Ja rodas šaubas par pareizākā līguma veida izvēli, drošākais variants būtu darba līguma noslēgšana. Tomēr, tā kā darba līgums uzliek darba devējam virkni pienākumu un arī lielāku ekonomisko slogu, […]


Foto: pashminu, CC

Ko paredz jaunās normas par darbinieku nosūtīšanu?

Labklājības ministrija ziņo, ka 2016.gada 18.jūnijā spēkā stājās 2014.gada 15.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.   Sākotnēji jautājumus, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu regulēja Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā […]

darbavieta

Bezmaksas konsultācijas darba devējiem un darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos

Valsts darba inspekcija ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr.7.3.1.0/16/I/001). Viena no darbībām projekta ietvaros ir darba strīdu praktiska risināšana, kuru īsteno projekta sadarbības partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Darbības uzdevums ir uzlabot darba strīdu risināšanas […]

large_bb15__darba_likums_un_gramatvediba__480pix

Kas grāmatvedim jāzina par darba tiesisko attiecību regulējumu, uzziniet M. Grebenko grāmatā “Darba likums un grāmatvedība”

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests  atgādina, ka aizvien iegādājama grāmatvedības un darba tiesisko attiecību jomai veltītā grāmata „Darba likums un grāmatvedība”. Tās autore ir praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle Maija Grebenko, žurnāla BILANCE galvenā redaktore. Grāmata ir viņas meistardarbs, jo Darba likuma piemērošanas jautājumos uzņēmumu un citu organizāciju darbībā M.Grebenko […]

studenti

Studējošo un absolventu reģistra ieviešana varētu precīzāk iezīmēt darba tirgus vajadzības

Saeima 31.oktobrī ārkārtas sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Augstākās izglītības likumā, kas paredz ieviest studējošo un absolventu reģistru. Tajā apkopos ziņas par studiju programmās studējošajiem un doktora zinātniskā grāda pretendentiem, kā arī nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem. Grozījumi nodrošinās studējošo un absolventu monitoringa sistēmas ieviešanu. Reģistrs būs nozīmīgs instruments, spriežot par nepieciešamajām […]

Foto: Visualhunt.com

Likumos noteiks, ka pārtraukumam paredzētais laiks ir ieskaitāms dienesta pienākumu izpildes laikā

Šā gada jūnijā Augstākā tiesa, lemjot par ugunsdzēsības dienesta darba praksi, atzina, ka pārtraukumam paredzētais laiks ir ieskaitāms dienesta pienākumu izpildes laikā, ja šajā laikā amatpersonām ir aizliegts atstāt dienesta pienākumu izpildes vietu. Līdz ar to attiecīgais laiks uzskatāms par dienesta pienākumu izpildes laiku un ir uzskaitāms. Ministru kabinets (MK) 18. oktobrī atbalstīja rosinātos grozījumus […]

LDDK

Darba devēji apspriežas, kā noturēt un motivēt darbiniekus

Pieaugot kvalificēta darbaspēka trūkumam, darba devēji daudz vairāk sāk domāt par dažādām darbinieku motivācijas programmām, apzinoties, ka augsts atalgojums nav vienīgais faktors, izvēloties jaunu vai saglabājot esošo darba vietu, secināja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotās konferences “Motivēts darbinieks ilgtspējīgam biznesam” dalībnieki – uzņēmēji, kuri konferencē dalījās savā pieredzē par darbinieku motivācijas programmām. “Motivēšanas programmas […]

Darbinieki. Foto: Wikimedia Commons

Gaidāmi jauni nosacījumi darba atļaujām un ārvalstu komersantu pārstāvniecībām

Ministru kabinetam noteikts uzdevums izstrādāt profesiju sarakstu, kurās prognozējams būtisks darbaspēka trūkums. Šiem profesiju pārstāvjiem, kuri pieprasa Eiropas Savienības (ES) zilo karti, plānots attiecināt zemāku minimālās algas kritēriju – vidējai darba samaksai iepriekšējā gadā piemērojot koeficientu 1,2 pašreizējā 1,5 vietā. To paredz Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 4.oktobrī pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumus Imigrācijas […]

darbinieks

Darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāsniedz informācija par sadarbības partneriem

Valdībā 4.oktobrī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” paredz, ka turpmāk licences saņēmējam būs pienākums būt sasniedzamam licences saņēmēja darbības vietā, lai Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) varētu veikt licences saņēmēja pārbaudi tieši uz vietas. Ja licences saņēmējs atkārtoti nepiedalīsies NVA veiktajās pārbaudēs, tas būs viens no […]

darbs

Divas trešdaļas darba devēju atzīst, ka trūkst kvalificēta darbaspēka

Latvijā darba devēji saskaras ar ievērojamām grūtībām darbaspēka pieejamībā: 70 % no viņiem pastāvīgi, bieži vai diezgan bieži trūkst kvalificēta darbaspēka, 85 % saskaras ar grūtībām atrast tādus darbiniekus, kurus uzņēmums vērtētu kā “labus”. Meklējot darbiniekus, 47% uzņēmumu dod priekšroku speciālistiem ar profesionālo kvalifikāciju (gan vidējo, gan augstāko izglītību). Šādi rezultāti tika iegūti Latvijas Darba […]

skola

Vai skolnieka vecākiem ir tiesības uz apmaksāto brīvdienu 1. septembrī?

Valsts darba inspekcija tās likumā noteiktās kompetences ietvaros sniegusi juridiski nesaistošu skaidrojumu par darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējušo normatīvo aktu prasībām. Darba likuma 151. panta pirmā daļa noteic, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir: 1) darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, – […]

video

Vai uzņēmums drīkst veikt videonovērošanu noliktavā?

Jautājums: Vai pastāv kādi juridiskie ierobežojumi, veicot videonovērošanu uzņēmuma noliktavā? Datu valsts inspekcija (DVI) informē, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (FPDAL) 10.panta pirmās daļas 2.punktu personas datu apstrādi ir atļauts veikt tādā apjomā, kāds pēc iespējas mazāk ietekmē datu subjektus, un, ja mērķi ir iespējams sasniegt ar mazāk datu subjektu tiesības ierobežojošiem […]

mezizstrade

VDI aicina lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošos nepakļaut sevi nevajadzīgam riskam

Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to darbinieku skaits, kas tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram 8% no visiem strādājošajiem Latvijā, nereģistrētā nodarbinātība un letālie nelaimes gadījumi 2015. gadā visbiežāk tika konstatēti tieši lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumos, tāpēc Valsts Darba inspekcija […]

invalids

Aicina iesaistīt darba tirgū cilvēkus ar mēreni izteiktu invaliditāti

Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu ir mēreni izteikta invaliditāte, attiecīgi darbspējas ir mēreni ierobežotas un šo cilvēku līdzdalība darba tirgū ir ļoti vēlama, uzsver Labklājības ministrija (LM). III invaliditātes grupas pieaugums visvairāk vērojams tieši darbspējīgā vecuma cilvēku vidū. Vienlaikus jāatzīmē, ka, piemēram, vecuma pensijas saņēmēju vidū lielākais pieaugums pēdējos gados ir I invaliditātes grupas ietvaros. […]

logo_plz.lv

Jaunās prasības par darbinieku nosūtīšanu uz un no citām ES dalībvalstīm

Šā gada 18.jūnijā spēkā stājās 2014.gada 15.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (turpmāk – direktīva 2014/67/ES).   Sākotnēji jautājumus, kas […]

logo_plz.lv

Kas jāņem vērā, nodarbinot bērnus un pusaudžus?

Skolēnu vasaras brīvlaikā, kā ierasts, aktuāls kļūst jautājums par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu. Lai pirmā pieredze algotā darbā būtu pozitīva un izvēlētais darbs nekaitētu bērna drošībai, veselībai un tiesiskajai aizsardzībai, vecāki (aizbildņi) aicināti iepazīties ar Valsts darba inspekcijas (VDI) apkopotajiem būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā bērniem un pusaudžiem, uzsākot darba gaitas. No cik gadiem var stāties […]