Darbinieki. Foto: Wikimedia Commons

Gaidāmi jauni nosacījumi darba atļaujām un ārvalstu komersantu pārstāvniecībām

Ministru kabinetam noteikts uzdevums izstrādāt profesiju sarakstu, kurās prognozējams būtisks darbaspēka trūkums. Šiem profesiju pārstāvjiem, kuri pieprasa Eiropas Savienības (ES) zilo karti, plānots attiecināt zemāku minimālās algas kritēriju – vidējai darba samaksai iepriekšējā gadā piemērojot koeficientu 1,2 pašreizējā 1,5 vietā. To paredz Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 4.oktobrī pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumus Imigrācijas […]

darbinieks

Darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāsniedz informācija par sadarbības partneriem

Valdībā 4.oktobrī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” paredz, ka turpmāk licences saņēmējam būs pienākums būt sasniedzamam licences saņēmēja darbības vietā, lai Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) varētu veikt licences saņēmēja pārbaudi tieši uz vietas. Ja licences saņēmējs atkārtoti nepiedalīsies NVA veiktajās pārbaudēs, tas būs viens no […]

darbs

Divas trešdaļas darba devēju atzīst, ka trūkst kvalificēta darbaspēka

Latvijā darba devēji saskaras ar ievērojamām grūtībām darbaspēka pieejamībā: 70 % no viņiem pastāvīgi, bieži vai diezgan bieži trūkst kvalificēta darbaspēka, 85 % saskaras ar grūtībām atrast tādus darbiniekus, kurus uzņēmums vērtētu kā “labus”. Meklējot darbiniekus, 47% uzņēmumu dod priekšroku speciālistiem ar profesionālo kvalifikāciju (gan vidējo, gan augstāko izglītību). Šādi rezultāti tika iegūti Latvijas Darba […]


skola

Vai skolnieka vecākiem ir tiesības uz apmaksāto brīvdienu 1. septembrī?

Valsts darba inspekcija tās likumā noteiktās kompetences ietvaros sniegusi juridiski nesaistošu skaidrojumu par darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējušo normatīvo aktu prasībām. Darba likuma 151. panta pirmā daļa noteic, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir: 1) darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, – […]

video

Vai uzņēmums drīkst veikt videonovērošanu noliktavā?

Jautājums: Vai pastāv kādi juridiskie ierobežojumi, veicot videonovērošanu uzņēmuma noliktavā? Datu valsts inspekcija (DVI) informē, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (FPDAL) 10.panta pirmās daļas 2.punktu personas datu apstrādi ir atļauts veikt tādā apjomā, kāds pēc iespējas mazāk ietekmē datu subjektus, un, ja mērķi ir iespējams sasniegt ar mazāk datu subjektu tiesības ierobežojošiem […]

mezizstrade

VDI aicina lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošos nepakļaut sevi nevajadzīgam riskam

Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to darbinieku skaits, kas tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram 8% no visiem strādājošajiem Latvijā, nereģistrētā nodarbinātība un letālie nelaimes gadījumi 2015. gadā visbiežāk tika konstatēti tieši lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumos, tāpēc Valsts Darba inspekcija […]

invalids

Aicina iesaistīt darba tirgū cilvēkus ar mēreni izteiktu invaliditāti

Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu ir mēreni izteikta invaliditāte, attiecīgi darbspējas ir mēreni ierobežotas un šo cilvēku līdzdalība darba tirgū ir ļoti vēlama, uzsver Labklājības ministrija (LM). III invaliditātes grupas pieaugums visvairāk vērojams tieši darbspējīgā vecuma cilvēku vidū. Vienlaikus jāatzīmē, ka, piemēram, vecuma pensijas saņēmēju vidū lielākais pieaugums pēdējos gados ir I invaliditātes grupas ietvaros. […]

logo_plz.lv

Jaunās prasības par darbinieku nosūtīšanu uz un no citām ES dalībvalstīm

Šā gada 18.jūnijā spēkā stājās 2014.gada 15.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (turpmāk – direktīva 2014/67/ES).   Sākotnēji jautājumus, kas […]

logo_plz.lv

Kas jāņem vērā, nodarbinot bērnus un pusaudžus?

Skolēnu vasaras brīvlaikā, kā ierasts, aktuāls kļūst jautājums par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu. Lai pirmā pieredze algotā darbā būtu pozitīva un izvēlētais darbs nekaitētu bērna drošībai, veselībai un tiesiskajai aizsardzībai, vecāki (aizbildņi) aicināti iepazīties ar Valsts darba inspekcijas (VDI) apkopotajiem būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā bērniem un pusaudžiem, uzsākot darba gaitas. No cik gadiem var stāties […]

logo_plz.lv

Jūnijā stāsies spēkā jaunie grozījumi Darba likumā

Saeima 12. maijā pieņēma grozījumus Darba likumā, Valsts prezidents tos izsludināja 26.maijā. Grozījumi stāsies spēkā šī gada 9.jūnijā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs informē par būtiskākajiem likuma grozījumiem.  Kas tika grozīts? Darba likuma 14.pants ir izteikts jaunā redakcijā, likums papildināts ar jaunu 14.1, 14.2, 75.2pantu, kā arī likums papildināts ar informatīvo atsauci uz […]

logo_plz.lv

Valsts darba inspekcija uzvar tiesā pret uzņēmumu, kurā darba aizsardzības nepilnību dēļ gāja bojā darbinieki

2014. gada 3. novembrī uzņēmumā „Zaļā Mārupe” notika nelaimes gadījums darbā, kurā ar biogāzi saindējās trīs darbinieki, no kuriem divi gāja bojā. Valsts darba inspekcija (VDI) veica nelaimes gadījuma izmeklēšanu, kā rezultātā konstatēja, ka nelaimes gadījums ir saistīts ar nepilnībām darba aizsardzībā. Atbildība par nelaimes gadījuma cēloņiem tika uzlikta darba devējam – SIA „Zaļā Mārupe” […]

logo_plz.lv

Valsts darba inspekcija uzsāk pārbaudes būvniecības uzņēmumos

Valsts darba inspekcija (VDI) jau desmito gadu pēc kārtas īsteno tematisko pārbaudi būvniecības uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuras mērķis ir nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita mazināšana. Pārbaude norisināsies visā Latvijā un ilgs līdz pat aktīvās būvniecības sezonas beigām. Tematiskās pārbaudes ietvaros VDI sadarbosies ar Būvniecības valsts kontroles biroju, daļu pārbaužu veicot […]

logo_plz.lv

Vai, slēdzot darba līgumu, obligāti ir jābūt arī amata aprakstam?

Amata apraksta mērķis un nozīme ir ietverta pašā terminā, proti, amata aprakstā norāda amatam izvirzītās prasības un veicamā darba saturu.  Valsts pārvaldes iestādēs amata apraksti ir obligāti, un to reglamentē Valsts Civildienesta likums un saistītie Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1075, Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra instrukciju Nr. 5, Valsts un […]

logo_plz.lv

NVA informē par izmaiņām darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos

Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskais departaments (Aģentūra) informē komersantus – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējus, ka 2016.gada 13.maijā ir stājušies spēkā Aģentūras apstiprinātie grozījumi darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos: Iesniegumā licences saņemšanai darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (iesniegums) Pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (pārskats). Ir veiktas izmaiņas iesnieguma 5.punktā, norādot katram darbiekārtošanas pakalpojumu veidam iesniedzamo dokumentu sarakstu. Veiktas izmaiņas arī pārskata […]

logo_plz.lv

Virsstundas, nesaņemot par tām atalgojumu, strādā vairāk nekā trešdaļa aptaujāto

Speciālistu darba portāla cvmarket.lv veiktajā aptaujā 36% respondentu atzīst, ka vairākas reizes mēnesī strādā virsstundas, lai gan tās netiek apmaksātas. Savukārt 13% aptaujāto atklāj, ka nestrādā virsstundas, jo par tām darba devējs nav paredzējis papildus samaksu. Aptaujā piedalījās 461 respondents. Tajā pašā laikā 18% aptaujāto atklāj, ka vairākas reizes mēnesī strādā papildus, jo darba apjoms […]

logo_plz.lv

Kāda vecuma jauniešus drīkst nodarbināt brīvprātīgo darbā?

Šā gada 1.janvārī spēkā stājās Brīvprātīgā darba likums. Latvijas Jaunatnes padome (LJP) vērsusi uzmanību uz vairākiem neskaidriem aspektiem jaunajā likumā un izstrādājusi informatīvo materiālu brīvprātīgā darba organizētājiem darbam ar jauniešiem.  Likums paredz dažādas jauniešu vecumu grupas ar dažādām tiesībām strādāt brīvprātīgo darbu:   Līdz 13 gadu vecumam personas nevar tikt iesaistītas brīvprātīgo darbā ne ar, […]

logo_plz.lv

Kādos gadījumos ar brīvprātīgā darba veicēju obligāti jāslēdz rakstveida līgums?

Brīvprātīgā darba likumā definēti noteikti kritēriji, kas regulē, kādos gadījumos jāslēdz rakstveida līgums ar brīvprātīgā darba (BD) veicēju, tos informatīvajā materiālā apkopojusi Latvijas Jaunatnes padome (LJP). Ar jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem līgums jāslēdz obligāti. Obligāti rakstveida līgumu jāslēdz, ja: 1) to pieprasa BD organizētājs vai brīvprātīgais, vai brīvprātīgā likumiskais pārstāvis; 2) ir paredzēts brīvprātīgā darba […]

logo_plz.lv

Dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā jau pirmajā stundā piereģistrējās vairāk nekā 1 200 skolēnu

Pirmdien, 2.maijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka skolēnu elektronisko pieteikumu reģistrāciju dalībai nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, un pirmajā stundā bija piereģistrējušies vairāk nekā 1 200 skolēni.   Lietotāju skaits pirmajās stundās bija sasniedzis 25 000, tāpēc elektroniskās reģistrācijas sistēma tika pārslogota un tās darbība būtiski palēninājās. Daudziem lietotājiem no pirmās reizes neizdevās pieslēgties un vēlāk […]