DARBA TIESĪBAS : PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS
www.lid.lv/bilances-akademija

DARBA TIESĪBAS

Vai skolnieka vecākiem ir tiesības uz apmaksāto brīvdienu 1. septembrī?

Datums| 2016/08/31
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Valsts darba inspekcija tās likumā noteiktās kompetences ietvaros sniegusi juridiski nesaistošu skaidrojumu par darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējušo normatīvo aktu prasībām. Darba likuma 151. panta pirmā daļa noteic, ka […]

Lasīt vairāk

Vai uzņēmums drīkst veikt videonovērošanu noliktavā?

Datums| 2016/07/26
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Jautājums: Vai pastāv kādi juridiskie ierobežojumi, veicot videonovērošanu uzņēmuma noliktavā? Datu valsts inspekcija (DVI) informē, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (FPDAL) 10.panta pirmās daļas 2.punktu personas datu […]

Lasīt vairāk

VDI aicina lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošos nepakļaut sevi nevajadzīgam riskam

Datums| 2016/07/22
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to darbinieku skaits, kas tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram […]

Lasīt vairāk

Aicina iesaistīt darba tirgū cilvēkus ar mēreni izteiktu invaliditāti

Datums| 2016/07/15
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu ir mēreni izteikta invaliditāte, attiecīgi darbspējas ir mēreni ierobežotas un šo cilvēku līdzdalība darba tirgū ir ļoti vēlama, uzsver Labklājības ministrija (LM). III invaliditātes grupas […]

Lasīt vairāk

Jaunās prasības par darbinieku nosūtīšanu uz un no citām ES dalībvalstīm

Datums| 2016/06/27
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Šā gada 18.jūnijā spēkā stājās 2014.gada 15.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza […]

Lasīt vairāk

Kas jāņem vērā, nodarbinot bērnus un pusaudžus?

Datums| 2016/06/22
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Skolēnu vasaras brīvlaikā, kā ierasts, aktuāls kļūst jautājums par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu. Lai pirmā pieredze algotā darbā būtu pozitīva un izvēlētais darbs nekaitētu bērna drošībai, veselībai un tiesiskajai aizsardzībai, […]

Lasīt vairāk

Jūnijā stāsies spēkā jaunie grozījumi Darba likumā

Datums| 2016/06/01
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Saeima 12. maijā pieņēma grozījumus Darba likumā, Valsts prezidents tos izsludināja 26.maijā. Grozījumi stāsies spēkā šī gada 9.jūnijā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs informē par būtiskākajiem likuma grozījumiem.  […]

Lasīt vairāk

Valsts darba inspekcija uzvar tiesā pret uzņēmumu, kurā darba aizsardzības nepilnību dēļ gāja bojā darbinieki

Datums| 2016/06/01
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

2014. gada 3. novembrī uzņēmumā „Zaļā Mārupe” notika nelaimes gadījums darbā, kurā ar biogāzi saindējās trīs darbinieki, no kuriem divi gāja bojā. Valsts darba inspekcija (VDI) veica nelaimes gadījuma izmeklēšanu, […]

Lasīt vairāk

Valsts darba inspekcija uzsāk pārbaudes būvniecības uzņēmumos

Datums| 2016/05/31
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Valsts darba inspekcija (VDI) jau desmito gadu pēc kārtas īsteno tematisko pārbaudi būvniecības uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuras mērķis ir nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita mazināšana. […]

Lasīt vairāk

Vai, slēdzot darba līgumu, obligāti ir jābūt arī amata aprakstam?

Datums| 2016/05/24
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Amata apraksta mērķis un nozīme ir ietverta pašā terminā, proti, amata aprakstā norāda amatam izvirzītās prasības un veicamā darba saturu.  Valsts pārvaldes iestādēs amata apraksti ir obligāti, un to reglamentē […]

Lasīt vairāk

NVA informē par izmaiņām darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos

Datums| 2016/05/18
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskais departaments (Aģentūra) informē komersantus – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējus, ka 2016.gada 13.maijā ir stājušies spēkā Aģentūras apstiprinātie grozījumi darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos: Iesniegumā licences saņemšanai darbiekārtošanas pakalpojumu […]

Lasīt vairāk

Virsstundas, nesaņemot par tām atalgojumu, strādā vairāk nekā trešdaļa aptaujāto

Datums| 2016/05/13
Kategorijas| DARBA TIESĪBAS, VISI RAKSTI

Speciālistu darba portāla cvmarket.lv veiktajā aptaujā 36% respondentu atzīst, ka vairākas reizes mēnesī strādā virsstundas, lai gan tās netiek apmaksātas. Savukārt 13% aptaujāto atklāj, ka nestrādā virsstundas, jo par tām […]

Lasīt vairāk