logo_plz.lv

Kā pareizi noteikt atvaļinājuma periodu, ja netiek vienā reizē izmantots viss atvaļinājums?

Jautājums. Darbinieks  ir pieņemts darbā 27.09.07. Atvaļinājumā viņš iet tikai 14.07.08 uz 14 kalenāra dienām. Kā rīkojumā pareizi uzrakstīt atvaļinājuma periodu? Vai par periodu no 27.09.07-26.09.08? Tad 06.10.08 uz 14 kalendāra dienām darbinieks atkal iet atvaļinājumā. Kā rīkojumā atspoguļot par kādu periodu? Vai par 27.09.07-26.09.08? Darbinieks atkal 27.07.09 iet atvaļinājumā uz 14 kalendāra dienām? Kā  […]

logo_plz.lv

Vai pārbaudes laikā darba uzteikuma iemesli darba devējam ir jāpamato?

Jautājums. Ja uzņēmums trīs mēnešu laikā nav varējis izvērtēt darbinieku un negrib riskēt, saistoties nopietnās darba attiecībās, vai var noteikt arī garāku pārbaudes laiku? Vai tad, ja pārbaudāmajam rodas pretenzijas un viņš uzskata, ka ar darbu ticis galā lieliski, uzņēmumam ir jāpamato, kāpēc pārbaudes laiks nav izturēts? Zināms, ka nereti praksē, īpaši tirdzniecībā, šādi uz […]

logo_plz.lv

Ja audzina mazuli, cik saistoši ir iepriekš parakstītie darba kārtības noteikumi, kas paredz darbu nakts maiņā?

Jautājums.  Darba likuma  138.panta 7.daļa paredz darbiniekiem, kuriem ir bērni līdz 3 gadu vecumam, lūgt piekrišanu strādāt nakts maiņās. 1) Vai ir pietiekami, ja darbinieks ir parakstījis darba kārtības noteikumus, kuros attiecīgajam amatam ir atrunāta nakts maiņa, pieņemšanas brīdī? 2) Ja bērns piedzimst nodarbinātības laikā – vai šādā gadījumā ir jāslēdz papildus vienošanās pie līguma? […]


20120621_1335VD8mS1

Atvaļinājuma neizmantošana tiesiski nav pieļaujama

Jautājums. Darbinieks ikgadējo atvaļinājumu nav izmantojis divus gadus. Vai darba uzteikuma gadījumā viņam jāizmaksā kompensācija par abiem neizmantotajiem atvaļinājumiem? Kā norādījusi Labklājības ministrija, detalizēta ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība skaidrota Darba likumā, nosakot ikviena darbinieka tiesības uz četru kalendāra nedēļu ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kuru darba devējs, vienojoties ar darbinieku, var piešķirt pa daļām, taču […]

logo_plz.lv

Skaidrojums par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem

Aicinām iepazīties ar Valsts kancelejas skaidrojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu valsts un pašvaldību institūcijās. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – atlīdzības likums) 41.panta pirmā daļa nosaka, ka amatpersonām (darbiniekiem) piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas. Ja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmanto pa daļām, viena no atvaļinājuma […]

logo_plz.lv

Darba sludinājumos nepamatoti nedrīkstēs prasīt svešvalodu zināšanas

Saeima 21.jūnijā trešajā galīgajā lasījumā pieņēma Sociālo un darba lietu komisijas sagatavotos grozījumus Darba likumā, paredzot papildu prasības attiecībā uz darba sludinājuma saturu, informē Saeimas Preses dienests. Darba likuma attiecīgais pants par darba sludinājumu papildināts ar jaunu daļu, kas paredz, ka darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba […]

logo_plz.lv

Kā rīkoties darbiniekam, ja viņam darbā nākas saskarties ar mobingu no vadības puses?

Jautājums. Kā rīkoties darbiniekam, ja viņam darbā nākas saskarties ar mobingu un/vai  bosingu no vadības puses – vai Latvijā ir normatīvie akti, kas darbinieku šādā situācijā aizsargā? Uz jautājumu atbildi Aivis Vincevs, Valsts darba inspekcijas eksperts ārējo sakaru jautājumos. Darba inspekcija pastāvīgi saņem sūdzības, kurās darbinieki norāda uz iespējamo mobinga un bosinga faktu uzņēmumos. Visbiežāk […]

logo_plz.lv

Ja atvaļinājums ir līdz 29. jūnijam, vai Līgo diena un Jāņi tiek apmaksātas kā atvaļinājuma dienas?

Jautājums. Lūdzam sniegt atbildi šādā jautājumā: darbinieks dodas atvalinajumā pēc rīkojuma no 21.jūnija līdz 29.jūnijam. Par cik darba dienām viņam ir jāapmaksā atvaļinājuma nauda un vai 23.un 24.jūnijs tiek pārnestas un apmaksātas dienas kā atvaļinājums? Un – vai atvaļinājums darbiniekam tiek pagarināts par šīm dienām? Cik tad kopā viņam būs atvaļinājums – 20 vai 22 […]

logo_plz.lv

Jautājums par summēto darba laiku, vidējo izpeļņu un atvaļinājumu

Jautājums. Vai pedagogam skaitās summētais darba laiks, ja viņš  strādā pēc tarifikācijas, piemēram, 12 stundas nedēļā – pirmdiena, piektdiena brīva, pārējās dienās attiecīgi 6,4,2 stundas. Kā ar vidējo izpeļņu un atvaļinājumu? Vai visos aprēķinos piemērot summēto darba laiku, vai tas vispār nav summētais darba laiks? Uz jautājumu atbild  Aivis Vincevs, Valsts darba inspekcijas eksperts ārējo […]

logo_plz.lv

Vai paredzētas papildu brīvdienas saistībā ar Līgo svētkiem?

Papildu brīvdienas saistībā ar Līgo svētkiem 2012.gadā nav paredzētas, informē Marika Kupče, Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas vadītāja. Likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” paredz, ka vienīgās dienas, kurām iekrītot brīvdienās, svētki ”pagarinās” ir 4.maijs un 18.novembris. Tas nozīmē, ja svētku dienas — 4.maijs un 18.novembris — ir sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka […]

logo_plz.lv

Uzņēmēji: topošie grozījumi Darba likumā nedos labumu darbiniekiem un darba devējiem

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pirms trešā lasījuma 13. jūnijā skatīja grozījumus Darba likumā. Grozījumi pēc būtības ir populistiski un aizstāv Nacionālās apvienības „Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcijas intereses, nevis sniedz labumu darbiniekiem un darba devējiem, informē Agnese Alksne, LDDK korporatīvās pārvaldes eksperte. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Cilvēktiesību […]

logo_plz.lv

Jautājums par darbinieku, kam noteikts summētais darba laiks un nostrādāto stundu skaits pa mēnešiem svārstās

Jautājums. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks un nostrādāto stundu skaits pa mēnešiem svārstās: stundu skaits ir mazāks par stundu skaitu normālā darba laika ietvaros, stundu skaits ir normālā darba laika ietvaros un stundu skaits ir virs normālā darba laika, kā norādīt darba laiku darbinieka darba līgumā? Uz jautājumu atbild   Labklājības ministrijas  Darba  […]

logo_plz.lv

Vai par Tēva dienu, kas ir svētdienā, pagarina atvaļinājumu par vienu dienu?

Jautājums. Gribētu uzzināt, vai par Tēva dienu, kas arī kā Mātes diena ir svētdienā, pagarina atvaļinājumu par vienu dienu?  Uz jautājumu atbild  Labklājības ministrijas  Darba  departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas  nodaļas  juriskonsulte  Ieva  Vanaga. Atbilstoši  Darba  likuma 149. panta pirmajai daļai ikvienam darbiniekam ir tiesības   uz   ikgadējo   apmaksāto   atvaļinājumu;  ikgadējā  apmaksātajā atvaļinājumā neieskaita […]

logo_plz.lv

Jautājums par darbiniekam aprēķinātas kompensācijas izmaksu darbinieka nāves gadījumā

Jautājums.  Sakarā  ar  darbinieka  nāvi,  vai  var  darbiniekam aprēķināto kompensāciju    par    neizmantoto    atvaļinājumu   izmaksāt   faktiskajam dzīvesbiedram, kurš uzrāda miršanas apliecību? Uz jautājumu atbild  Labklājības ministrija. Darba  likums  regulē darba tiesiskās attiecības darba devēja un darbinieka starpā visā darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā. Atbilstoši Civillikuma 2195. pantam darba līgums izbeidzas pats no sevis ar darbinieka nāvi. […]

logo_plz.lv

Uzņēmēji aicina Saeimu neatbalstīt topošos grozījumus Darba likumā

Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti 2.maijā pieņēma lēmumu virzīt Darba likuma grozījumus uz Saeimas 2.lasījumu, iekļaujot normu, ka darba sludinājumā būs iespējams norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, ja tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) norāda, ka šie grozījumi un Tieslietu ministrijas joprojām uzturētie grozījumi, kas aizliedz darba devējam pieprasīt […]

logo_plz.lv

2013. gadā pārcels divas darba dienas

2013. gadā pārcels divas darba dienas – pirmdienu, 23. decembri, pārcels uz sestdienu, 14. decembri un pirmdienu, 30. decembri uz sestdienu, 28. decembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi no valsts budžeta finansētajās iestādēs. Labklājības ministrija (LM) uzsver, ka, pārceļot minētās darba dienas, būs iespējams nodrošināt darba nedēļas nepārtrauktību tajā nedēļā, uz kuru darba diena […]

Nelda Janovica145

Bilance: par valdes locekļu nodarbināšanu bez darba līguma

Sniedzam Jums iespēju iepazīties ar rakstu “Par valdes locekļu nodarbināšanu bez darba līguma”, kas publicēts žurnālā Bilance (nr. 3 (279). Raksta autore: Nelda Janoviča, Mg. oec., zvērināta revidente,  sertificēta nodokļu konsultante. Par valdes locekļu nodarbināšanu bez darba līguma Lai gan likumdošanas normatīvie akti – Komerclikums un Darba likums – pietiekami skaidri nosaka komercsabiedrību valdes locekļu tiesības tikt […]

logo_plz.lv

Darba dienu 30.aprīlī pārcels uz 28.aprīli

Saskaņā ar valdības pagājušajā gadā pieņemto lēmumu, šogad no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs pirmdienu, 30.aprīli, pārcels uz sestdienu, 28.aprīli, atgādina Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas vadītāja Marika Kupče. Pārceļot minēto darba dienu, būs iespējams nodrošināt darba nedēļas nepārtrauktību tajā nedēļā, uz kuru darba diena būs pārcelta. Savukārt ģimenei tā būs iespēja vairāk laika […]