logo_plz.lv

Aktualizē Profesiju klasifikatoru

Otrdien, 4.augustā, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Profesiju klasifikatorā, kas veikti, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Profesiju klasifikators papildināts ar Saeimai nepieciešamajiem amatiem (Saeimas Kancelejas direktors, Saeimas Prezidija locekļa padomnieks, Saeimas Kancelejas direktora vietnieks, Saeimas komisijas konsultants, Saeimas frakcijas konsultants u.c.). Tāpat aktualizētas profesijas apsardzes jomā, t.i., atsevišķā grupā “Citur […]

logo_plz.lv

Sagatavoti kārtējie grozījumi Profesiju klasifikatorā

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Profesiju klasifikatorā plānots precizēt profesijas apsardzes jomā, t.i., 5414 atsevišķās grupas Apsardzes darbinieki aprakstu, profesionālās darbības pamatuzdevumus un profesijas, 9. pamatgrupas Vienkāršās profesijas aprakstu attiecībā uz apsardzes jomu, izmainot profesiju nosaukumus un iekļaujot jaunas profesijas, un papildinot (precizējot) šo grupu aprakstus un […]

logo_plz.lv

Profesiju klasifikatorā iekļaus jaunus profesiju nosaukumus un papildinās ar piecu profesiju standartiem

Otrdien, 27.janvārī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos kārtējos grozījumus Profesiju klasifikatorā, kas veikti, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Iepriekšminēto paredz ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”” Profesiju klasifikatorā iekļaus […]


logo_plz.lv

Labklājības ministrija plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Saskaņā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas, SIA Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda, VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija un citu darba devēju priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā plānots iekļaut jaunas profesijas dažādās jomās, t.sk., materiālu ķīmijas tehniķis, ledus meistars, transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas […]

klasifikators

Profesiju klasifikatorā iekļautas jaunas profesijas un jauni 23 profesiju standarti

Valdība otrdien, 30.septembrī, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Saskaņā ar VSIA Latvijas Radio, piena pārstrādes ražošanas uzņēmumu, Centrālās statistikas pārvaldes un citu darba devēju priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā iekļaus jaunas profesijas dažādās jomās, tai skaitā televīzijas/radio […]

logo_plz.lv

Vēlas pilnveidot Profesiju klasifikatoru, lai pielāgotu Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrām

Labklājības ministrija (LM) rosina aktualizēt Profesiju klasifikatoru, tā struktūrā iekļaujot numerāciju punktu un apakšpunktu veidā, kā arī pilnveidojot klasifikācijas aprakstu. Tuvinot Profesiju klasifikatoru normatīvā akta klasiskajai struktūrai, LM pilnveidos un optimizēs profesiju sarakstu. Iepriekšminēto paredz otrdien, 15.jūlijā, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums “Priekšlikumi par alternatīviem risinājumiem Profesiju klasifikatora un profesiju standartu noteikšanā”. LM uzsver, ka Latvijā […]

logo_plz.lv

LM plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. To paredz Ministru kabineta Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Radio”, piena pārstrādes ražošanas uzņēmumu, Centrālās statistikas pārvaldes un citu darba devēju priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā […]

logo_plz.lv

VID publicējis profesiju analītisko aprakstu un informāciju par darba vietām 2014.gada februārī

Lai informētu sabiedrību par vidējo atalgojumu atsevišķām profesijām, vienlaikus aicinot pievērst uzmanību deklarētās darba samaksas un faktiskās situācijas darba tirgū atbilstībai, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir sagatavojis analītisko aprakstu par profesijām 2014.gada februārī un informāciju par darba vietām 2014.gada februārī atbilstoši profesiju klasifikatoram. Analītiskais apraksts par profesijām sniedz plašu statistisko un analītisko informāciju […]

logo_plz.lv

Aktualizēts Profesiju klasifikators, papildināti profesiju standarti

Valdība otrdien, 4.martā, vienojās veikt izmaiņas Profesiju klasifikatorā, pieņemot noteikumus  “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību””, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Profesiju klasifikatorā veikti vairāki tehniski precizējumi. Piemēram, uz pirmo pamatgrupu […]

logo_plz.lv

Aktualizēts Profesiju klasifikators, pievienoti 33 profesiju standarti

Valdība otrdien, 14.janvārī, vienojās pieņemt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību””, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Saskaņā ar AS DNB bankas, SIA „Bendikas Kantoris”, SIA „ARKOLAT”, Latvijas Jūras administrācijas, Latvijas Universitātes […]

logo_plz.lv

LM atkal plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Saskaņā ar AS DNB bankas, SIA “Bendikas Kantoris”, SIA “ARKOLAT”, Latvijas Jūras administrācijas, Latvijas Universitātes aģentūras “LU Latvijas vēstures institūts”, Latvijas Vīnziņu asociācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Dizaineru savienības u.c. priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā plānots iekļaut jaunas profesijas dažādās jomās. […]

logo_plz.lv

Aktualizēts Profesiju klasifikators

Valdība otrdien, 3.septembrī, vienojās aktualizēt grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. To paredz valdībā apstiprinātie “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību””. Saskaņā ar Latvijas Drošības biznesa asociācijas, SIA „Next […]

logo_plz.lv

Aicina darba devējus ieteikt jaunas profesijas Profesiju klasifikatoram

Labklājības ministrija (LM) aicina darba devējus, kuri vēlas iekļaut jaunu profesiju (arodu, amatu, specialitāti) Profesiju klasifikatorā, sniegt ministrijai priekšlikumus līdz 2013.gada 16.augustam. Piedalīties Profesiju klasifikatora aktualizēšanā var ikviens darba devējs, kurš uzskata, ka Profesiju klasifikatorā līdz šim nav iekļauta tāda profesija, kas ir nepieciešama viņa uzņēmumā. Lai ieteiktu jaunu profesiju, LM aicina rakstīt brīvas formas […]

logo_plz.lv

VID un LM informatīvais materiāls ar piemēriem par darba ņēmēju profesiju kodiem

Valsts ieņēmumu dienests kopā ar Labklājības ministriju informē, ka 2013.gada 19.februārī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – noteikumi), kas nosaka jaunu  darba devēja pienākumu. Atgādinām, ka no 2013.gada 1.jūlija […]

profesijas

Labklājības ministrija atgādina darba devējiem par Profesiju klasifikatoru

Labklājības ministrija (LM) atgādina darba devējiem, ka Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa, un tas veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)”. Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskajai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Profesiju klasifikators apstiprināts ar  […]

logo_plz.lv

Profesiju klasifikatoru plāno papildināt ar jaunām profesijām

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. To paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Projekts ceturtdien, 9.maijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. Saskaņā ar […]

logo_plz.lv

Profesiju klasifikatorā pievienotas jaunas profesijas un profesiju standarti

Profesiju klasifikators ticis papildināts ar vairākām jaunām profesijām pēc tam, kad valdība otrdien, 19.februārī, pieņēma noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību””, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus. Saskaņā ar Latvijas veļas ražotāju asociācijas, komersantu, […]

logo_plz.lv

LM plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru, papildinot profesiju un profesiju standartu sarakstu

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. To paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Projekts ceturtdien, 18.oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. Saskaņā ar […]

12