13. Saeimas deputāti sanāk uz pirmo darba plenārsēdi

  79
  (0)
  Foto: Saeimas kanceleja

  Lai lemtu par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās, 13.Saeima 22.novembrī  sanāk uz savu pirmo plenārsēdi. Tās darba kārtībā iekļauti arī Valsts prezidenta otrreizējai caurlūkošanai Saeimā nodotie grozījumi Darba likumā, kas paredz iespēju nozarēs, kurās ar ģenerālvienošanos būtiski palielināta minimālā darba alga, noteikt mazāku piemaksu par virsstundu darbu.

  Izskatīšanai Saeimas komisijās plānots nodot grozījumus likumā “Par policiju”, kas paredz paplašināt policijas darbinieku tiesības. Tāpat deputāti lems par likumprojektu, kas paredz kriminalizēt nelikumīgi izņemtu orgānu izmantošanu medicīniskiem vai jebkādiem citiem mērķiem.

  Savukārt, lai atvieglotu piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, izskatīšanai Saeimas komisijās plānots nodot grozījumus Autortiesību likumā. Komisijām plānots nodot arī grozījumus Izglītības likumā, kas paredz ieviest to personu reģistru, kurām izsniegtas izziņas par ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšanu.

  Tāpat Saeima lems par grozījumu Sabiedrības integrācijas fonda likumā nodošanu komisijām. Ar tiem paredzēts uzlabot fonda darbību un uzraudzību.

  Saeimas darba kārtībā iekļauti arī grozījumi Tiesu izpildītāju likumā, kas paredz zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteiktu jaunu amata darbību – mantojuma sastāvā norādītas nereģistrējamas kustamas mantas saraksta sastādīšanu.

  Saeimas 22.novembra sēdes darba kārtībā ir 27 jautājumi.

  Atgādinām, ka 13.Saeima var lemt par 145 likumprojektu pārņemšanu, kuru izskatīšana nav pabeigta iepriekšējā Saeimas sasaukumā. Saeimas kārtības rullis paredz — ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru laikā nav pabeigusi likumprojekta izskatīšanu, bet tas izskatīts vienā vai divos lasījumos, nākamā Saeima savā pirmajā sesijā var lemt, vai likumprojekta izskatīšana ir turpināma. Iepriekšējās Saeimas likumprojektu izskatīšanu var rosināt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisija vai ne mazāk kā pieci deputāti. Saeima atsevišķi lemj par katru likumprojektu un, ja nolemj turpināt tā izskatīšanu, nosaka atbildīgo komisiju un priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Šādā kārtībā atbildīgajai komisijai nodots likumprojekts tiek uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasījumā.

  Novērtējiet šo rakstu
  (0)