No 21. februāra rīko kursus par darba ar dokumentiem organizēšanu atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām

Aicina apmeklēt kursus

“Dokumentu darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem no 2019. gada 1. janvāra”

Norises laiks un vieta:  – 21. un 28. februārī no plkst. 9:00 līdz 16:00 Graudu ielā 68, Rīgā.

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 18. februārim (ieskaitot)!

KURUS VADA

MBA Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība’’ lektore, SIA ‘’Apmācību un tālākizglītības aģentūra’’ valdes priekšsēdētāja

Programmas mērķis – izprast dokumentu pārvaldības būtību, svarīgākos normatīvos aktus un terminus; izstrādāt un noformēt dokumentus un to atvasinājumus atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Veiksmīgi sagatavot elektroniskos dokumentus, izprast dokumentu apriti iestādē, arhīva darba pamatfunkcijas, kā arī iepazīties ar praktiskiem piemēriem un to pielietošanu.

Papildus kursa ietvaros būs praktiskie darbi dokumentu sagatavošanā un arhīvu pārvaldībā.

Mācību kursa saturs

 1. Normatīvie akti, kuri reglamentē dokumentu pārvaldību.
 2.  Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jaunās prasības pēc MK noteikumiem Nr. 558.
 3. Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem.
 4. Oficiālās elektroniskās adreses likums.
 5. Dokumentu juridiskais spēks.
 6. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā.
 7. Dokumentu oriģināli un to atvasinājumi.
 8. Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas:
  • Organizatoriskie dokumenti,
  • Rīkojuma dokumenti,
  • Personāla dokumenti,
  • Faktu fiksējoši dokumenti,
  •  Sarakstes dokumenti.
 9. Elektroniskie dokumenti un to atvasinājumi.
 10. Personas datu un privātuma aizsardzība lietvedības dokumentu izstrādē.
 11. Dokumentu izstrādāšanas praktiskie darbi.
 12. Arhīva darba pamatfunkcijas un praktiskie darbi.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.

Papildus informācija: Zanda Raciborska – zanda@lid.lv, m.t. 29195835.

Dalības maksa –  142.78 EUR ( 118.00 EUR + PVN).
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli un pusdienas.
Bilances, Bilances Juridisko Padomu un Praktiskā Likumdošanas Ziņneša 12 mēnešu abonentiem – 10.00 EUR atlaide.

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 18. februārim (ieskaitot)!

Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e apakšpunktam.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par