Žurnāla PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS aprīļa numurā lasiet

52
(0)

Ņem vērā!       Jauna kārtība darba ienākumu un obligāto iemaksu precizēšanā.  Valsts pabalstu izmaksas ierobežojumi saglabāsies.  Īpašo nodokļu zona SEZ pagarināta līdz 2035. gadam.   Stājusies spēkā jaunā ES Kokmateriālu regula

Informācija     No 1. aprīļa nodokļu parādniekus reģistrē publiskā VID datubāzē

Informācija     Spēkā stājies Latvijas un Lietuvas līgums sociālās drošības jomā

Informācija     VID iesaka pārbaudīt aizdomīgus kases aparātu čekus

Informācija     Stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Skaidrojumi    No 1. jūlija jāsniedz informācija par darbinieku profesiju un nostrādāto stundu skaitu

Informācija     Mobilitātes atbalsts darba sākšanai attālākā reģionā.  Darba līgumus ar bezdarbniekiem var slēgt arī uz īsāku laiku

Informācija     Par “kukuļiem” jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis.  Jāapmainās ar ziņām par nodokļu parādniekiem ar citu ES valstu nodokļu administrācijām

Jurista padoms            Juridiskās personas atbildība kriminālprocesā. 2013. gada 14. marta grozījumi Krimināllikumā un grozījumi Kriminālprocesa likumā

Informācija     Stājušās spēkā reformas kriminālsodu politikā

Meklējam finanses     Meža nozares attīstībai piešķirti 127 000 latu.  Jauni noteikumi tiešmaksājumiem. Precizētas atbalsta likmes nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekiem. Darba devējiem piedāvā izveidot 600 darbavietas

Informācija     Oficiāli izsludinātas 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Tiesu prakse   Kādi zaudējumi atlīdzināmi VID nepamatoti piedzītu nodokļu gadījumā? Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmums Lietā Nr. A42935209 SKA–95/2013

Nozares ziņas Darba devēji nosaka 2013. gada prioritātes.  Zemes iegādei piešķirti aizdevumi 3,1 miljona latu vērtībā.      Apstiprinātas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas

 

Žurnālu un tā elektronisko pielikumu portālu plz.lv var abonēt šeit.

 

 

Novērtējiet šo rakstu
(0)