Vai dzēstā PVN pārmaksas summa uzskatāma par saistītu ar saimniecisko darbību izdevumiem?

0
2
(0)

Jautājums. Latvijas rezidentam, reģistrētam kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam Valsts ieņēmumu dienests (VID) dzēsa pārmaksāto PVN summu. Grāmatvedības uzskaitē augstāk minētā summa atspoguļota 2012.gada citu izdevumu sastāvā. Vai dzēstā summa uzskatāma par saistītu ar saimniecisko darbību izdevumiem?   Valsts ieņēmumu dienests sniedz atbildi uzziņā, ko publicējam saīsināti. Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta devītajā daļā noteikts, ka saimnieciskā darbība ir darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu un cita veida darbību par atlīdzību. Atbilstoši likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim) 2.panta otrajai daļai saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktie ar…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties