Aicina paust viedokli par regulatora izstrādātajām dabasgāzes un siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikām

Foto: stevendepolo via Visualhunt.com / CC BY

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir veikusi izmaiņas kārtībā, kas nosaka, kā tiek aprēķināti dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi – Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma aprēķināšanas metodikā.

Regulators ir sagatavojis metodikas grozījumu projektu, kas spēkā esošajā metodikā paredz svītrot punktus, kuri nosaka kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas kārtību. Turpmāk kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas kārtību dabasgāzes sadales un citās regulējamās nozarēs noteiks Regulatora izdota metodika “Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika”, par kuru arī tiek izsludināta publiskā konsultācija. Ņemot vērā izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā un kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas pieejā, metodikas grozījumu projekts paredz arī izslēgt uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksu pozīciju.

Metodikas grozījumu projektā precizēts terminu lietojums un noteikts tarifu pārskata cikla ilgums. Vienlaikus metodikas grozījumu projekts ir papildināts ar iespēju komersantam atgūt negūtos ieņēmumus tarifu pārskata ciklā. Tāpat metodikas grozījumu projektā ir iestrādāts precīzs termiņš tarifu projekta un informācijas par tarifu pārskata cikla izpildi iesniegšanai.

Plašāk par veiktajiem grozījumiem metodikā:

–  Konsultāciju dokumentā par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā.

Tāpat Regulators ir izstrādājusi Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikas projektus (Metodiku projekti) jaunā redakcijā.

Metodiku projekti paredz pāreju no līdzšinēji izmantotā kopkapitāla rentabilitātes aprēķina tarifu projektā uz kapitāla atdeves aprēķinu siltumenerģijas ražošanai (t.sk. koģenerācijā), pārvadei un sadalei un tirdzniecībai. Līdz ar to turpmāk regulējamo pakalpojumu tarifus enerģētikas nozarē aprēķinās pēc vienotas pieejas. Attiecīgi kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas kārtību noteiks “Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika”,

Metodiku projekti paredz, ka kapitāla atdeves apmēru nosaka regulējamo aktīvu bāzes (RAB) vērtība un Regulatora noteiktā kapitāla atdeves likme. Metodiku projektos iekļautā RAB definīcija ir atbilstoša citu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu tarifu metodikās noteiktajai. Tas  nozīmē, ka  tarifu projekta aprēķinā tiek iekļauta tikai to komersanta īpašumā esošo aktīvu vērtība un krājumu uzturēšanas izmaksas, kas tiek izmantoti regulējamā pakalpojuma nodrošināšanā.

Plašāk par Metodiku projektiem:

– Konsultāciju dokuments par siltumenerģijas apgādes  pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;

–  Konsultāciju dokuments par koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Lai izzinātu tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto pušu viedokli par grozījumiem metodikās, Regulators izsludina publisko konsultāciju, aicinot priekšlikumus sniegt līdz 27.jūlijam.

Priekšlikumus un komentārus par metodikas grozījumu projektu lūdz Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv.

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par