Aicina uz semināru par ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina komersantus uz semināru par pieejamo Kohēzijas fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Otrajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir vairāk nekā 15,3 miljoni eiro.

Seminārs notiks 22.maijā no plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijas (Brīvības iela 55, Rīga) 506. telpā. Pieteikšanās semināram klātienē – CFLA mājaslapā, tāpat semināru būs iespējams vērot attālināti tiešraidē CFLA mājaslapā www.cfla.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek līdz 13. jūnijam. Projektu iesniedzēji var būt komersanti, kuriem viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība.

ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kā arī esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā.

Vienam projektam maksimālais KF atbalsts ir 1 miljons eiro. KF atbalsta intensitāte ir līdz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Programmas otrajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir 15 373 430 eiro.

Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumos Nr. 38.

KF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par