“ZVĒRINĀTA REVIDENTA A.KALNIŅAS BIROJS” SIA
VALDES LOCEKLE, ZVĒRINĀTA REVIDENTE

Aija Kalniņa

Aija Kalniņa ir “Zvērināta revidenta A.Kalniņas birojs” SIA (licence Nr.67)valdes locekle un  zvērināta revidente (sertifikāts Nr.91).
SIA “Zvērināta revidenta A.Kalniņas birojs” darbojas kopš 1996.gada, un šajā laikā ir uzkrāta liela pieredze revīzijas darbā.
Birojs piedāvā ne tikai revīzijas pakalpojumus, bet arī finanšu konsultācijas, nodokļu konsultācijas un plaša spektra juridiskos pakalpojumus.
Mūsu speciālisti darba gaitā ir guvuši ievērojamu pieredzi un zināšanas, un spēj rast risinājumus dažādām nestandarta situācijām.
Spēja objektīvi un vispusīgi uztvert klienta vajadzības ir viena no mūsu biroja panākuma atslēgām.

Kontaktinformācija: e-pasts: zverinats.revidents@gmail.com


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

Fiziskā persona vēlas atsavināt nekustamo īpašumu – zemi. Īpašums tika atgūts jau vairāk kā desmit gadus atpakaļ – sākotnēji atjaunojot īpašuma tiesības un pēc tam tālāk mantojot. Kā noteikt ar kapitāla nodokli apliekamo vērtību?

Vai ir kādi ierobežojumi fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanai?

Pēc ES dalībvalsts komersanta lūguma tika veikts tulkošanas darbs Latvijā. Latvijas tulkošanas birojs, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, izraksta rēķinu ES dalībvalsts komersantam. Vai Latvijas tulkošanas birojam ir jāizraksta nodokļu rēķins ar PVN 22% vai PVN 0% likmi?

Kādi nosacījumi ir jāievēro, lai varētu realizēt fiziskās personas maksātnespējas procesu?

Latvijas tulkošanas birojs sniedz tulkošanas pakalpojumus ārpus ES dalībvalsts (ASV, Krievija, Ķīna, u.c.) personai, kas neveic saimniecisko darbību. Vai Latvijas tulkošanas birojam ir jāizraksta nodokļu rēķins ar PVN 22% vai PVN 0% likmi?

– Vai iespējams preces ievest iekšzemē, nemaksājot PVN? Kā uzņēmums var piemērot PVN īpašā nodokļa režīmu preču importa darījumos?

Vai uzņēmums drīkst neierobežoti izmaksāt dalībniekam – fiziskai personai dividendes skaidrā naudā?

– Vai uzņēmumam jāpalielina apliekamais ienākums par negūtiem ieņēmumiem no bezprocentu kredītu izsniegšanas saistītiem uzņēmumiem?

– Preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā notikusi, bet rēķins līdz mēneša beigām vēl nav saņemts. Kurā mēnesī uzrādīt aprēķināto pievienotās vērtības nodokli (PVN)?

– Kādi nosacījumi ir jāievēro, dibinot sabiedrību, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 LVL?

– Vai drīkst neierobežoti aizņemties naudu no fiziskas personas, kura nav reģistrēta kā nodokļu maksātājs, saņemot naudu uzņēmuma kasē un, kādos gadījumos šie darījumi ir jādeklarē VID?

– Ugunsgrēka rezultātā tika nopostīta uzņēmumam piederoša ēka. Tā kā ēka bija apdrošināta, plānojam par apdrošināšanas atlīdzību to atjaunot. Vai apdrošināšanas atlīdzība tiks uzskatīta par uzņēmuma apliekamajiem ieņēmumiem?

– Persona vēlas atsavināt nekustamo īpašumu, kas iepriekš tika izmantots saimnieciskajā darbībā. Kā noteikt ar nodokli apliekamo ienākumu?

– Kā var atgūt samaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN) no zaudētajiem parādiem?

 

Atbildēt