0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSTIRDZNIECĪBAAizstāvot intelektuālā īpašuma tiesības, ar viltojumiem Latvija cīnīsies starptautiskā mērogā

Aizstāvot intelektuālā īpašuma tiesības, ar viltojumiem Latvija cīnīsies starptautiskā mērogā

Likumprojekts "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm" tika iesniegts Valsts sekretāru sanāksmē 20. oktobrī, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Topošais likumprojekts attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem, likumīgas saimnieciskās darbības veicējiem (komersantiem u.tml.), intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpējiem, preču un pakalpojumu patērētājiem, kā arī atbildīgo institūciju darbiniekiem, kas nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu Latvijā un sadarbību ar citu valstu atbildīgajām institūcijām šajā jomā. Ar šo likumprojektu plānots uzlabot starptautisko sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. Ekonomikas ministrijas sagatavotajā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Likumprojekts "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm" tika iesniegts Valsts sekretāru sanāksmē 20. oktobrī, vēsta Ministru kabineta mājas lapa. Topošais likumprojekts attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem, likumīgas saimnieciskās darbības veicējiem (komersantiem u.tml.), intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpējiem, preču un pakalpojumu patērētājiem, kā arī atbildīgo institūciju darbiniekiem, kas nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu Latvijā un sadarbību ar citu valstu atbildīgajām institūcijām šajā jomā. Ar šo likumprojektu plānots uzlabot starptautisko sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. Ekonomikas ministrijas sagatavotajā likumprojekta anotācijā, raksturojot pašreizējo situāciju, teikts, ka, ņemot vērā intelektuālā īpašuma tiesību (turpmāk – IPR) lomu jaunrades, inovāciju un tehnoloģiju attīstībā, starpvalstu līmenī ir noslēgta virkne līgumu par noteiktu IPR veidu aizsardzību. Piemēram, 1883.gada Parīzes konvencija rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai, 1886.gada Bernes konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību u.c. Daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumi IPR jomā ir balstīti uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas (turpmāk – PTO) Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (turpmāk – TRIPS līgums) nosacījumiem, kas cita starpā ir bāzēts uz minētajām starptautiskajām konvencijām. Tajā pašā laikā ļoti aktuālu problēmu globālā līmenī iezīmē IPR tiesību pārkāpumi. Saskaņā ar dažādām starptautiskām (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Starptautiskās Tirdzniecības Kameras) aplēsēm viltotu preču tirdzniecība sastāda 2-5% no globālās tirdzniecības un ik gadu ir mērāma vairākos simtos miljardu ASV dolāru. Jautājuma aktualitāti nacionālā līmenī raksturo, piemeram, fakts, ka 2008.gadā muitas kontroles rezultātā konstatēti 182, bet 2009.gadā 144 viltotu preču zīmju gadījumi. No tiem apmēram puse gadījumu ir apģērbi un aksesuāri kam seko elektropreces, rotaļlietas un parfimērija. Pēc transporta veida lielāko daļu viltotu preču (vairāk kā 2/3) aizturēšanas gadījumu attiecināmi uz jūras transportu, kam seko gaisa transports un pasta sūtījumi.  Likumprojekts, cita starpā, paredz: - noteikt, ka “preces ar viltotām preču zīmēm ir jebkuras preces, arī iepakojums, kam bez atļaujas ir izmantota preču zīme, kura ir identiska preču zīmei, kas likumīgi reģistrēta attiecībā uz šādām precēm, vai kuras būtiskākos aspektus nevar atšķirt no šādas preču zīmes un kura tādējādi pārkāpj attiecīgās preču zīmes īpašnieka tiesības, ko paredz tās valsts tiesību akti, kurā piemēro II nodaļā (Tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai) paredzētās procedūras”; - noteikt, ka “pirātiskas autortiesību preces ir jebkuras preces, kas ir kopijas, kuras izgatavotas bez tiesību īpašnieka piekrišanas vai tiesību īpašnieka attiecīgi pilnvarotas personas piekrišanas valstī, kur preces ražotas, un kuras ir izgatavotas tieši vai netieši no kāda izstrādājuma, ja šādas kopijas izgatavošana radītu autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā piemēro II nodaļā (Tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai) paredzētās procedūras”; - 9. pantā “Zaudējumi”, cita starpā, noteikt: 1.katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt pārkāpējam, kas ir apzināti iesaistījies pārkāpumā vai kam to vajadzēja apzināties, atlīdzināt tiesību īpašniekam zaudējumus tādā mērā, kurš atbilst tiesību īpašniekam pārkāpuma rezultātā nodarītajam kaitējumam. Nosakot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma radīto zaudējumu apjomu, Puses tiesu iestādes ir pilnvarotas, inter alia, apsvērt jebkuru likumīgu vērtības norādīšanas līdzekli, ko iesniedz tiesību īpašnieks un kas var ietvert zaudēto peļņu, ar pārkāpumu saistīto preču vai pakalpojumu vērtību, kura noteikta saskaņā ar tirgus cenu, vai ieteicamo mazumtirdzniecības cenu. 2. vismaz autortiesību vai blakustiesību pārkāpuma, kā arī preču zīmes viltojuma gadījumā katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt pārkāpējam izmaksāt tiesību īpašniekam pārkāpēja peļņu, kas attiecināma uz šo pārkāpumu. Puse var pieņemt, ka šī peļņa atbilst 1. punktā minēto zaudējumu apjomam. 3. vismaz attiecībā uz tādu autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu, ar ko aizsargā darbus, fonogrammas un izpildījumus, kā arī preču zīmes viltojuma gadījumā katra Puse arī izveido vai saglabā sistēmu, kura paredz vienu vai vairākus no turpmāk nosauktajiem elementiem: a) iepriekš noteiktus zaudējumus; vai b) pieņēmumus1 zaudējumu apjoma noteikšanai pietiekamā apmērā, lai kompensētu tiesību īpašniekam ar pārkāpumu nodarīto kaitējumu; vai c) vismaz attiecībā uz autortiesībām — papildu zaudējumus. - kā vienu no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem paredzēts noteikt, ka “vismaz attiecībā uz pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotām preču zīmēm katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās tās tiesu iestādes ir pilnvarotas pēc tiesību īpašnieka pieprasījuma likt iznīcināt šādas pārkāpuma preces, izņemot ārkārtas gadījumos, bez jebkādas kompensācijas”. - noteikt, ka “vismaz autortiesību vai blakustiesību pārkāpuma un preču zīmes viltojuma gadījumā katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt apķīlāt vai arestēt aizdomīgās preces un ar pārkāpumu saistītos materiālus un darbarīkus, kā arī, vismaz attiecībā uz viltotām preču zīmēm, dokumentārus pierādījumus (vai nu to oriģinālus, vai kopijas), kas attiecas uz pārkāpumu.” - noteikt  pie robežām šādus pasākumus: 1. katra Puse pieņem vai patur spēkā procedūras attiecībā uz importa un eksporta pārvadājumiem, un saskaņā ar šīm procedūrām: a) tās muitas iestādes var pēc savas iniciatīvas rīkoties, lai pārtrauktu aizdomīgu preču ielaišanu; un b) vajadzības gadījumā tiesību īpašnieks var pieprasīt tās kompetentajām iestādēm pārtraukt aizdomīgu preču ielaišanu. 2. puse var pieņemt vai paturēt spēkā procedūras attiecībā uz aizdomīgām tranzīta precēm vai citās situācijās, kad precēm veic muitas kontroli, un atbilstoši šīm procedūrām: a) tās muitas iestādes var pēc savas iniciatīvas rīkoties, lai pārtrauktu aizdomīgu preču ielaišanu vai aizturēt tās; un b) vajadzības gadījumā tiesību īpašnieks var pieprasīt tās kompetentajām iestādēm pārtraukt aizdomīgu preču ielaišanu vai aizturēt tās. - noteikt, ka katra Puse paredz kriminālprocesu un sodus, kas piemērojami vismaz attiecībā uz preču zīmju apzinātu viltošanu vai autortiesību vai blakustiesību pirātismu komerciālā mērogā1. Šīs iedaļas izpratnē komerciālā mērogā īstenotas darbības ietver vismaz tās darbības, ko veic kā komercdarbības, lai gūtu tiešu vai netiešu ekonomisku vai komerciālu labumu. - noteikt, ka katra Puse paredz kriminālprocesu un sodus, kas piemērojami gadījumos, kad komerciālā mērogā un veicot komercdarbību apzināti importē1 un iekšzemē izmanto marķējumus vai iepakojumus: a) kuriem bez atļaujas ir izmantota tāda zīme, kas ir identiska tās teritorijā reģistrētai preču zīmei vai ko nevar atšķirt no tās; un b)kurus, veicot komercdarbību, ir paredzēts izmantot uz precēm vai saistībā ar pakalpojumiem, kas ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem šāda preču zīme ir reģistrēta. - noteikt, ka atbilstīgos gadījumos Puse var paredzēt kriminālprocesu un sodus attiecībā uz kinematogrāfisku darbu neatļautu kopēšanu izpildījuma laikā kinofilmu izrādīšanas telpās, kas parasti ir publiski pieejamas. Likumprojekts paredz arī intelektuala īpasuma tiesību īstenošanu arī digitālaja vidē. Vairāk par topošo likumprojektu var uzzināt Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40230672