0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMIBJP RAKSTIAktualitātes Eiropas Savienības nodokļu tiesībās

Aktualitātes Eiropas Savienības nodokļu tiesībās

Jūlija Sauša, Mag. Iur., Jūlijas Saušas juridiskais birojs valdes priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes un Ekonomikas un Kultūras augstskolas pasniedzēja

EK ģenerāldirektorātu 2024. gada pārvaldības plāni 1 EC. Management Plan 2024. DG Taxation and Customs Union. Nr. Ares(2024)877829, 06/02/2024. Pieejams: https://commission.europa.eu/document/download/ e7ae3208-f97c-406f-8031-9bb57881a605_en?filename=comm_mp_2024.pdf. 2 T.i., BEFIT, HOT, TP, UNSHELL, FASTER, ViDA. Eiropas Komisijas (EK) ģenerāldirektorāti šā gada 8. maijā publicēja savus pārvaldības plānus 2024. gadam1, kas sniedz labu pārskatu par turpmāko mēnešu darba jomām. Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) plāns liecina, ka 2024. gadā tas koncentrēsies uz atbalstu sarunām par izskatāmajiem priekšlikumiem.2 TAXUD jo īpaši ierosinās pasākumus, kas atspoguļotu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) darbu, lai standartizētu informāciju un nodokļu administrācijai veiktu atbilstošu riska…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BJP abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Aktualitātes Eiropas Savienības nodokļu tiesībās
Ilustrācija: © J S – stock.adobe.com

EK ģenerāldirektorātu 2024. gada pārvaldības plāni

1 EC. Management Plan 2024. DG Taxation and Customs Union. Nr. Ares(2024)877829, 06/02/2024. Pieejams: https://commission.europa.eu/document/download/ e7ae3208-f97c-406f-8031-9bb57881a605_en?filename=comm_mp_2024.pdf. 2 T.i., BEFIT, HOT, TP, UNSHELL, FASTER, ViDA.

Eiropas Komisijas (EK) ģenerāldirektorāti šā gada 8. maijā publicēja savus pārvaldības plānus 2024. gadam1, kas sniedz labu pārskatu par turpmāko mēnešu darba jomām. Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) plāns liecina, ka 2024. gadā tas koncentrēsies uz atbalstu sarunām par izskatāmajiem priekšlikumiem.2 TAXUD jo īpaši ierosinās pasākumus, kas atspoguļotu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) darbu, lai standartizētu informāciju un nodokļu administrācijai veiktu atbilstošu riska novērtējumu (DAC9). 

Jūlija Sauša, Mg. iur., Rīgas Juridiskās Augstskolas vieslektore, Jūlijas Saušas juridiskā biroja valdes priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante
Jūlija Sauša, Mg. iur.,
Rīgas Juridiskās Augstskolas vieslektore,
Jūlijas Saušas juridiskā biroja valdes priekšsēdētāja,
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante
Foto: Aivars Siliņš

Paredzēts, ka tiks iesniegts pieņemšanai arī priekšlikums grozīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) administratīvās sadarbības sistēmu, lai vēl vairāk pilnvarotu dalībvalstu daudzpusējo brīdinājuma sistēmu PVN krāpšanas apkarošanai (Eurofisc) cīņā pret krāpšanu PVN jomā un pārvarētu šķēršļus PVN informācijas apmaiņā ar citām iestādēm (t.i., Eiropolu, Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Prokuratūrai jeb EPPO). 

Tāpat paredzams, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības (ES) Padome pieņems savas pilnvaras attiecībā uz ES Muitas savienības reformu 2024. gadā, ko 2023. gada pavasarī ierosināja EK. TAXUD turpinās ieviest 2–pīlāru starptautisko uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu, kas paredz nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali 100 lielākajiem un ienesīgākajiem starptautiskiem uzņēmumiem (Pirmais pīlārs) un minimālo efektīvo nodokļu likmi visā pasaulē (Otrais pīlārs). Šai sakarā, piemēram, Polija publicējusi tiesību akta projektu, ar ko ievieš globālo minimālo nodokli (otrais pīlārs), ar iespēju to piemērot ar atpakaļejošu spēku no 2024. gada 1. janvāra.

3 Pieejams arī: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662.

TAXUD arī turpinās atbalstīt ES Padomes sarunas un censties panākt veiksmīgu iznākumu par Enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšanu3, kas ierosināta 2021. gadā kā neatņemama sastāvdaļa no EK pakotnes „Fit for 55”. „Fit for 55” iniciatīva attiecas uz ES mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55%. 

Panāk vienošanos par FASTER projektu

4 ES Padome. Paziņojums presei. 14. maijs, 2024. Nodokļu uzlikšana: Padome vienojas par jauniem noteikumiem attiecībā uz ieturējuma nodokļa procedūrām („FASTER”). Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2024/05/14/ taxation-council-agrees-on-new-rules-for-withholding-tax-procedures-faster/.

ES Padome 2024. gada 14. maijā panāca vienošanos par drošākām un ātrākām procedūrām, lai saņemtu nodokļu dubultās uzlikšanas atvieglojumu, kas palīdzēs palielināt pārrobežu ieguldījumus un apkarot nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu. Tā dēvētās FASTER iniciatīvas mērķis ir padarīt ieturējuma nodokļa procedūras ES drošākas un efektīvākas pārrobežu ieguldītājiem, valstu nodokļu iestādēm un finanšu starpniekiem, piemēram, bankām vai investīciju platformām.4 EK ierosināja direktīvu 2023. gada 19. jūnijā un bija to iepriekš paziņojusi EK 2020. gada rīcības plānā par kapitāla tirgu savienību. Dalībvalstīm direktīva jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2028. gada 31. decembrim, bet noteikumi būs jāpiemēro no 2030. gada 1. janvāra. Direktīvā ir iekļauti trīs pamatelementi: 

i. kopīga ES digitālās nodokļu rezidences apliecība;

ii. izvēle starp „atvieglojumu avota” sistēmu un „ātrās atmaksas” sistēmu vai to kombinācija;

iii. kopēja ziņošana.

Ar direktīvu tiks ieviesta vienota ES digitālā nodokļu rezidences apliecība (eTRC), ko ieguldītāji, kas maksā nodokļus, varētu izmantot, lai gūtu labumu no paātrinātajām procedūrām ieturējuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai. Dalībvalstis nodrošinās automatizētu procesu digitālās nodokļu rezidences apliecības izsniegšanai fiziskajai personai vai subjektam, kuru nodokļu vajadzībām uzskata par rezidentu to jurisdikcijā. Direktīva noteiks standartizētu ziņošanas pienākumu finanšu starpniekiem (piemēram, bankām vai investīciju platformām). Dalībvalstis izveidos valsts reģistrus, kuros lieliem (un pēc izvēles mazākiem) finanšu starpniekiem būs jāreģistrējas sertificēšanas nolūkā. Lai vienkāršotu minēto reģistrācijas procedūru, Padome vienojās izveidot Eiropas Sertificētu finanšu starpnieku portālu.

Uzsāk publisko apspriešanu par DAC2–DAC6 efektivitāti

5 EK. Sadarbība tiešo nodokļu jomā – novērtējums. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/ 13678-Sadarbiba-tieso-nodoklu-joma-novertejums_lv.

EK šā gada 7. maijā atklāja ilgi gaidīto sabiedrisko apspriešanu, lai novērtētu Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvas 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (turpmāk – DAC) un tās secīgo grozījumu (no DAC2 uz DAC6) efektivitāti, lietderību un pastāvīgo atbilstību, kā arī atbilstību citām politikas iniciatīvām, prioritātēm un pievienoto vērtību ES.5

Ar DAC ir paredzēti noteikumi un procedūras ciešai sadarbībai starp dalībvalstu nodokļu iestādēm tiešo nodokļu jomā, lai varētu pareizi aprēķināt nodokļus pārrobežu situācijās un apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. DAC darbības joma ietver visus jebkāda veida nodokļus, izņemot PVN, muitas nodokļus, akcīzes nodokļus un obligātās sociālās iemaksas, jo uz tiem jau attiecas citi ES tiesību akti par administratīvo sadarbību.

6 EK. Uzaicinājums iesniegt atsauksmes izvērtēšanas/atbilstības pārbaudes nolūkiem. Administratīvā sadarbība tiešo nodokļu jomā – izvērtējums. Nr. Ares(2024)3338658. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/ 13678-Sadarbiba-tieso-nodoklu-joma-novertejums_lv.

DAC pēc būtības izveido kopēju dalībvalstu sadarbības sistēmu, kas ļauj tām sniegt savstarpēju palīdzību, apmainoties ar informāciju (pēc pieprasījuma, automātiski vai spontāni), kā arī izmantojot citus sadarbības veidus (administratīvās izmeklēšanas, klātbūtne administratīvajos birojos un līdzdalība administratīvajās izmeklēšanās, vienlaicīgas kontroles un kopīgas revīzijas). Šīs sistēmas izvērtēšana tika iekļauta EK 2024. gada darba programmas II pielikumā, un tā pieprasīta pašā DAC, kura 27. panta 1. punktā ir noteikts, ka reizi piecos gados pēc 2013. gada 1. janvāra EK iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par DAC piemērošanu. DAC pirmā izvērtēšana bija balstīta uz pētījumu, kas tika veikts 2018. gadā un publicēts 2019. gadā. Šī būs otrā izvērtēšana, un tā aptvers 2018.–2022. gadu.6

Ar šo novērtējumu, kuru DAC ietvaros ir pieprasīts veikt ik pēc pieciem gadiem, tiks izvērtēts, vai DAC darbības joma un mērķis joprojām ir aktuāls. Tāpat tiks novērtēts, vai informācijas apmaiņa ir izmantojama pilnīguma, kvalitātes un savlaicīguma ziņā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta potenciālajiem priekšlikumiem, lai samazinātu ziņošanas slogu saistībā ar DAC saskaņā ar EK apņemšanos racionalizēt un vienkāršot ziņošanas prasības uzņēmumiem un administrācijām.

Automātiska informācijas apmaiņa ir viens no svarīgākajiem sadarbības instrumentiem nodokļu iestāžu rīcībā. No 2015. gada 1. janvāra notiek automātiska informācijas apmaiņa par piecām ienākumu un kapitāla kategorijām (ienākumi no nodarbinātības, pensijas, direktoru honorāri, dzīvības apdrošināšanas produkti un īpašumtiesības un ienākumi no nekustamā īpašuma). Turpmākajos gados DAC ir grozīta, lai:

  • iekļautu finanšu konta informāciju (DAC2); 
  • pārrobežu nodokļu nolēmumus un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu (DAC3);
  • pārskatus par katru valsti (DAC4); 
  • ziņojamas (t. i., norāde par iespējamu nodokļu apiešanas risku) pārrobežu shēmas (DAC6);
  • no platformām saņemtos ienākumus (DAC7). 

Grozījumi arī ļāva nodokļu iestādēm piekļūt konkrētiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas datiem (DAC5) un nesen paplašināja vienlaicīgu kontroļu darbības jomu, lai aptvertu kopīgas revīzijas (DAC7). Padome 2023. gadā pieņēma DAC8, ar ko īsteno automātisku informācijas apmaiņu par kriptoaktīviem, paplašina automātiskas informācijas apmaiņas par nolēmumiem tvērumu un uzlabo DAC informācijas izmantošanu (DAC1). 

Turpmākajos gados direktīva ir grozīta, lai iekļautu:

7 EK. Uzaicinājums iesniegt atsauksmes izvērtēšanas/atbilstības pārbaudes nolūkiem. Administratīvā sadarbība tiešo nodokļu jomā – izvērtējums. Nr. Ares(2024)3338658. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/ 13678-Sadarbiba-tieso-nodoklu-joma-novertejums_lv.
  • finanšu konta informāciju (DAC2); 
  • pārrobežu nodokļu nolēmumus un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu (DAC3);
  • pārskatus par katru valsti (DAC4); 
  • ziņojamas nodokļu ziņā potenciāli kaitējošas pārrobežu shēmas (DAC6); 
  • no platformām saņemtos ienākumus (DAC7).7

Apspriešanas periods ir paredzēts no 2024. gada 7. maija līdz 30. jūlijam (pusnaktī pēc Briseles laika). Mērķauditorijas personas, kas aicinātas sniegt viedokli, ir: 

i. visu dalībvalstu nodokļu administrācijas, kas ir DAC nodrošināto instrumentu tiešās lietotājas;

ii. nodokļu maksātāji, kas veic vai pārvalda pārrobežu darbības vienotajā tirgū;

iii. vienības, kurām ir jāziņo saskaņā ar DAC, piemēram, ieguldījumu vienības, starptautiski uzņēmumi, finanšu iestādes, nodokļu starpnieki un pārrobežu darba ņēmēji.

8 EK. Sadarbība tiešo nodokļu jomā – novērtējums. Informāciju par šo apspriešanu. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/ 13678-Cooperation-on-direct-taxation-evaluation/public-consultation_lv.

Vērtīgu ieskatu var sniegt arī nevalstiskās organizācijas un akadēmiskās aprindas.8

Jaunas ES drošības un drošuma prasības importam

No 2024. gada 3. jūnija ES jaunās muitas drošības un drošības prasības, kuru mērķis ir labāk aizsargāt vienoto tirgu un ES pilsoņus, sāks piemērot jūras un iekšējo ūdensceļu pārvadātājiem. Viņiem būs jāiesniedz iepriekšēja informācija par kravu pilnīgas ievešanas kopsavilkuma deklarācijas (ENS) veidā saskaņā ar jauno ICS2 sistēmu, pirms preces nonāks ES.

Aktualitātes saistībā ar SFPS un SGS

Eiropas Savienība Oficiālajā Vēstnesī 2024. gada 16. maijā publicēta EK 2024. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 2024/1317, ar ko attiecībā uz 7. starptautisko grāmatvedības standartu un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (ES) 2023/1803. Ar šo regulu tiek veikti grozījumi 7. starptautiskajā grāmatvedības standartā „Naudas plūsmu pārskats” un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartā „Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana”. Minētās regulas 2. pantā ir noteikts, ka ikviens uzņēmums grozījumus sāk piemērot ne vēlāk kā dienā, kad laikposmā no 2024. gada 1. janvāra sākas tā pirmais finanšu gads.

Jāvērš uzmanība, ka Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2024. gada 9. maijā publicēja jaunu starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 19 meitasuzņēmumiem, kā arī šā gada aprīlī ziņoja, ka ir izstrādāts jauns SFPS Nr. 18, kas ieviesīs izmaiņas uzņēmumu finanšu rādītāju atspoguļošanā, un šā gada martā – publicēja grozījumus SFPS Nr. 3 un starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Nr. 36.

Publicēts žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” 2024. gada jūnija (132.) numurā.

Lasiet arī:

BJP NUMURU E-ARHĪVS