SIA RB KANTORIS VALDES LOCEKLE, SERTIFICĒTA GRĀMATVEDE

Antra BaļčūneIr studējusi Latvijas Universitātē, kur iegūts maģistra grāds vadībzinātnē.

Grāmatvedības zināšanas papildinātas kursos un semināros, kā arī ir iegūts starptautiski atzīts grāmatvežu kompetences sertifikāts.

Līdzšinētā praktiskā pieredze saistās ar grāmatvedības uzskaiti un ekonomiku.

Patreizējā darba vieta ir ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmums SIA RB Kantoris, kur tiek pildītas valdes locekles un galvenās grāmatvedes funkcijas.

Uzņēmums piedāvā trīs pakalpojumu blokus: finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība un ar grāmatvedību saistīto jomu apkalpošana.

RB KantorisKontaktinformācija:

+371 26547002,
info@rbkantoris.lv,
www.rbkantoris.lv

 

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

Valdes loceklis savam uzņēmumam (SIA) ir aizdevis naudu un neplāno ņemt atpakaļ. Vai varam norakstīt šo aizdevumu? Vai valdes locekļa aizdevumi ir jāuzrāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklerācijā – darījumi ar saistītām personām?

Vēlētos noskaidrot, kā pareizi grāmatot sekojošo situāciju gan no nomnieka, gan no iznomātāja puses: „Operatīvās nomas stimulu atspoguļošana nomnieka finanšu pārskatos”.
Iznomātājs slēdzot jaunu operatīvās nomas līgumu ar jaunu nomnieku par telpu iznomāšanu, piekrīt atmaksāt nomniekam pārcelšanās izmaksas Ls 1000 tai skaitā PVN 22%. Nomas termiņš 10 gadi ar noteiktu nomas maksu Ls 2000 gadā neiekļaujot PVN. Nomnieks saņem rēķinu no celtniecības kompānijas par remontu 1000Ls tai skaitā PVN.

Vēlētos redzēt kādā piemērā, kā virsstundas aprēķina, ja darbinieks ir bijis atvaļinājumā vai slimojis, jo tas tiek dažādi interpretēts un izskaidrots.

Ja darbinieks tiek pieņemts darbā februārī (piemēram), vai tad viņa trīs mēnešu pārskata periods sākas februārī (respektīvi, virsstundas tiek aprēķinātas maijā nevis kā citiem aprīlī)? Vai drīkst darba līgumā iekļaut kādu atsauci, ka, piemēram, līdz tam kopējam datumam ir viens pārskata periods, bet pēc tam cits – lai varētu rēķināt visiem vienā laikā?
Un vēl viens jautājums – vai šāds aprēķins ir kaut kur pamatots, ja apstrīd kāds, ka nē – tomēr ir jārēķina katru mēnesi, uz kādu normatīvo aktu vai metodisko materiālu varu pamatot šādu aprēķinu?

Uzņēmumā, sākot ar šī gada janvāri ir ieviests summētais darba laiks ar pārskata periodu trīs mēneši. Pirms tam ir bijis normālais darba laiks.
1) Kad ir jāsāk veikt virsstundu aprēķins apmaksai par pārskata periodu (vai februārī, ņemot vērā arī decembri un novembri) vai aprīlī (par janvāri, februāri, martu)?
2) Vai virsstundu apmaksa notiek ik pa trim mēnešiem vai arī katru mēnesi, rēķinot trīs mēnešus atpakaļ. Vai, lūdzu, var sagatavot praktisku piemēru, attēlojot, kā praktiski aprēķināt virsstundas summētam darba laikam ar trīs mēnešu pārskatu periodu laika periodam no janvāra līdz jūnijam, kur kādu no mēnešiem ir virsstundas, bet kādu no mēnešiem ir mazāk stundas, nekā normālajam darba laikam?

– Esmu saimnieciskās darbības veicējs un IIN maksātājs, grāmatvedības uzskaite – vienkāršā. Paldies ekspertei par jau saņemto atbildi uz jautājumu par to, kādu dokumentu iesniegt par internetā pārdotu preci. Turpinot aizsākto tēmu, lūdzu atbildi uz šādu jautājumu: ja samaksu saņemu caur PayPal, vai tad pietiek ar viņu rēķinu bez pircēju parakstiem?

– Esmu saimnieciskās darbības veicējs un tirgoju dažādas no ziediem izgatavotas rotas. Ja piedalos, piemēram, tirdziņos, vai man par pārdotajām precēm pircējam jāizsniedz stingrās uzskaites kvītis?

– Kādu dokumentu būtu pareizi sagatavot, nododot preci tirgošanā uz realizāciju? Vai ir nepieciešams sadarbības līgums? Arī jautājums par paraugiem – tādi ir pieejami? Kādu dokumentu sagatavot, kad veikals ir kaut ko pārdevis? Izrakstīt rēķinu par katru preci?

– Esmu saimnieciskās darbības veicējs un iedzīvotājumu ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs, grāmatvedības uzskaite – vienkāršā. 2012.gadā plānoju nodarboties ar tulkošanu un sākt neliela apjoma tirdzniecību. Tirgošu dažādas no ziediem izgatavotas rotas – gan mājas lapā internetā, gan nododot preci veikaliem uz realizāciju. Kādu dokumentu iesniegt par internetā pārdotu preci? Rēķinu? Vai tas ir derīgs bez pircēja paraksta (ja preci sūtu pa pastu, parakstu nevaru saņemt)? Vai kaut kur ir pieejami šādu rēķinu paraugi?

– Kas ir naudas tirgus instrumenti? Vai, piemēram, bankas konts ir finanšu tirgus instruments?

Uzņēmums saņem līdzfinansējumu no ES par mācībām. Kādiem dokumentiem ir jābūt uzņēmuma grāmatvedībā, lai iegrāmatotu šos ieņēmumus? Uzņēmumam ir partnerības līgums ar asociāciju, kas darbojas Latvijā, tajā nav norādītas summas, bet nauda tiek ieskaitīta pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp asociāciju un ES, kas tiek norādīts tikai bankas maksājuma uzdevumā. Vai ar to pietiek?

– Uzņēmums regulāri pērk ekspertu pakalpojumu no mikrouzņēmumu nodokļa maksātājas SIA, kura, turklāt īrē telpas no uzņēmuma, kuram sniedz savus pakalpojumus. Vai šāda situācija var tikt uzskatīta par draudu, ka ekspertu pakalpojumu pirkšanu pielīdzina darbinieku nomai un pakalpojumu sniedzējam jākļūst arī par ekspertu SIA algas nodokļu maksātāju?

–  Kā sākumdeklarēšanas likuma – Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma ieviešana dzīvē ietekmēs uzņēmumu grāmatvedības darbu? Vai darba devējam tiek radīti kādi papildus pienākumi likuma realizēšanai?

Atbildēt