Ap 5000 mazo uzņēmumu Baltijas valstīs varēs pretendēt uz 123 miljoni eiro atbalstu

Foto: visualhunt.com

Eiropas Investīciju fonds (EIF) un Swedbank ir parakstījuši mikrofinansēšanas līgumu, kura mērķis ir atbalstīt mikrouzņēmumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā saskaņā ar ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI).

Ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu Eiropas Investīciju fonda sniegtās garantijas ļaus Swedbank Baltic turpmāko trīs gadu laikā piešķirt līdz 123 miljoniem eiro lielu finansējumu Baltijas valstu mikrouzņēmumiem. Šo darījumu atbalsta arī Investīciju plāna Eiropai galvenais elements — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF).

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Ar ES finansējuma palīdzību Swedbank Baltijas valstīs uzlabo mikrouzņēmumu un jauno uzņēmēju piekļuvi finansējumam. No tā ieguvēji būs aptuveni 5000 mazo uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šis finansiālais atbalsts ir kārtējais pierādījums, ka Eiropas Komisija ir pilnībā apņēmusies veicināt nodarbinātību Eiropā un palīdzēt atrast darbu lielākam skaitam cilvēku, it īpaši mazāk aizsargātākajiem cilvēkiem darba tirgū. “

Finansējumu saskaņā ar EaSI atbalstu mikrouzņēmumiem Swedbank plāno sākt piešķirt 2018. gada martā.

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir Eiropas investīciju bankas grupas sastāvdaļa. Tā galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem iegūt finansējumu. EIF izstrādā un attīsta tādus riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kuri attiecas tieši uz šo tirgus segmentu. Pildot šo funkciju, EIF veicina ES mērķu sasniegšanu, atbalstot inovāciju, pētniecību un izstrādi, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību. Sīkāka informācija par EIF darbu ESIF ietvaros ir pieejama šeit.

Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) nolūks ir atbalstīt Eiropas Savienības mērķi sasniegt augstu nodarbinātības līmeni un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un nabadzību un uzlabot darba apstākļus. EaSI garantiju shēmu 2015. gada jūnijā izveidoja Eiropas Komisija, un to pārvalda EIF.

Tā sniedz atbalstu finanšu starpniekiem, kuri piedāvā mikroaizdevumus uzņēmējiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. Lai veicinātu mikrofinansējuma pieejamību mazāk aizsargātām grupām, kas vēlas izveidot vai attīstīt uzņēmējdarbību vai mikrouzņēmumus, tiek piešķirti aizdevumi līdz pat 25 000 eiro apmērā. Turklāt pirmo reizi Eiropas Komisija palīdz sociālajiem uzņēmumiem, veicot ieguldījumus līdz pat 500 000 eiro apmērā. Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības atbalsts pašlaik tiek īstenots ar EaSI garantiju shēmas palīdzību, kas ļauj finanšu starpniekiem vērsties pie mikrouzņēmējiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuri citādi nevarētu saņemt finansējumu riska apsvērumu dēļ.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par