0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIJa laikus nav norādīti apgādājamie algas nodokļa grāmatiņā

Ja laikus nav norādīti apgādājamie algas nodokļa grāmatiņā

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

Darbinieks Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) atzīmē apgādājamo personu par iepriekšējo periodu. Vai jākoriģē darba devēja ziņojums par šo mēnesi vai jāveic korekcija par iepriekšējiem mēnešiem?

Atbilde

Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore. Foto: Aivars Siliņš

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojuma par apgādājamo personu piemērošana aprakstīta likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likuma) 13. panta 1. daļas 1. punktā un sīkāk paskaidrota Ministru kabineta (MK) 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 96. punktā:

“(..) darba devējs, pamatojoties uz fiziskās personas algas nodokļa grāmatiņā (turpmāk — ANG) izdarītajiem ierakstiem par tiesību uz nodokļa atvieglojumu rašanos vai zušanu, veic taksācijas gada nodokļa pārrēķinu, ja nodokļa atvieglojums nav bijis piemērots par visu laiku no taksācijas gada sākuma līdz taksācijas gada beigām, par kuru personai ir bijušas uz to tiesības, vai ir bijis piemērots par ilgāku laiku, nekā personai ir bijušas uz to tiesības, un ietur papildus aprēķināto nodokli vai atmaksā par daudz ieturēto nodokli nākamajos taksācijas gada mēnešos pēc nodokļa grāmatiņā izdarīto ierakstu par tiesībām uz nodokļa atvieglojumiem aktualizēšanas.”

Sakarā ar to, ka informācija par personas apgādībā esošajām personām pirmām kārtam ir zināma apgādniekam un pieteikt tās ANG ir apgādnieka pienākums, grāmatvedim nav jājūtas “vainīgam”, ka atzīme par apgādājamo nav uzrādīta laikus.

Konstatējot ANG ziņu par atvieglojuma piemērošanu par vairākiem taksācijas gada iepriekšējiem mēnešiem, nav nepieciešamības labot darba devēja ziņojumus vismaz tādēļ, ka IIN (nepiemērojot atvieglojumu) tika ieturēts lielākā summā, tātad darba devējs nav parādā budžetam.

Ja līdz gada beigām paredzama darba samaksa, tad nepiemēroto atvieglojumu ir iespējams izmantot, veicot nodokļu aprēķinu. Iespējami divi varianti. Pirmais — algas pietiek, lai to varētu samazināt gan ar šā mēneša atvieglojumu, gan ar iepriekš nepiemērotā atvieglojuma daļu (vai visu summu). Rezultātā IIN par šo mēnesi (vai mēnešiem) ievērojami samazināsies vai būs nulle.

Otrais variants — algas summa nepieļauj piemērot vairāk par viena mēneša atvieglojumu vai pieļauj tikai mazliet. IIN būs nulle, un līdz gada beigām atvieglojuma kopsummu nav iespējams izmantot nodokļa samazināšanai. Šādā situācijā darbiniekam ir divas iespējas:

  • iesniegt gada ienākumu deklarāciju, kur tiks uzrādīta atvieglojuma kopsumma, un saņemt no VID ienākuma nodokļa daļu (kas bija ieturēta no gada sākuma), ja kopējie ieņēmumi to pieļauj;
  • risināt jautājumu par apgādības pārcelšanu otra vecāka algas grāmatiņā.

NB! MK noteikumos nav teikts, ka pārrēķins būtu obligāti jāveic, tādējādi uzskatu, ka grāmatvedim nevar pārmest un viņu sodīt, ja pārrēķins nav veikts. Protams, var arī visu sarunāt pa labam.

Sarežģītāk būtu situācijā, ja atvieglojums tiktu piemērots nepamatoti, kā rezultātā IIN budžetā bija pārskaitīts mazākā summā. Kaut gan šāda varbūtība ir minimāli iespējama, bet var gadīties, ka tā būs jāpiedzīvo. Šeit gan nevajadzētu paļauties uz brīvprātīgo IIN pārrēķinu veikšanu, jo tad uzņēmums ir parādā budžetam!

Veicot pārrēķinu, iepriekšējā periodā nepamatoti piemērotais atvieglojums būtu nevis jāatskaita, bet jāpieskaita aprēķinātajai algai. Domājams, šādā situācijā VID var prasīt precizēt darba devēja ziņojumus par attiecīgajiem mēnešiem, jo faktiski veidojas papildu maksājamais ienākuma nodoklis, kas būtu jāgrāmato debitoru sastāvā.

Ja nodoklis nav laikus aprēķināts un samaksāts, VID ir tiesības piemērot sankcijas. Tehniski sankcijas tiks piemērotas uzņēmumam, bet, domājams, darba devējs ir tiesīgs arī sankciju kopsummu atprasīt no darbinieka, ievērojot Darba likuma ierobežojumus (79. un 80. pants):

Ja (..) darba devējs veic ieturējumus no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus, šie ieturējumi nedrīkst pārsniegt 20 procentus no darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas. Jebkurā gadījumā darbiniekam saglabājama darba samaksa minimālās mēneša darba algas apmērā un par katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.” (80. panta 1. daļa)

Tādējādi budžetā tiks samaksāts trūkstošais IIN. Savukārt darba devējam būs iespējams atprasīt no darbinieka parādu.

Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Raksts “Apgādājamie algas nodokļa grāmatiņā” publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada decembra (480.) numurā. Abonenti var lasīt žurnāla iepriekš izdoto numuru elektronisko arhīvu.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

Darbinieks Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) atzīmē apgādājamo personu par iepriekšējo periodu. Vai jākoriģē darba devēja ziņojums par šo mēnesi vai jāveic korekcija par iepriekšējiem mēnešiem?

Atbilde

Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore. Foto: Aivars Siliņš

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojuma par apgādājamo personu piemērošana aprakstīta likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN likuma) 13. panta 1. daļas 1. punktā un sīkāk paskaidrota Ministru kabineta (MK) 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 96. punktā:

"(..) darba devējs, pamatojoties uz fiziskās personas algas nodokļa grāmatiņā (turpmāk — ANG) izdarītajiem ierakstiem par tiesību uz nodokļa atvieglojumu rašanos vai zušanu, veic taksācijas gada nodokļa pārrēķinu, ja nodokļa atvieglojums nav bijis piemērots par visu laiku no taksācijas gada sākuma līdz taksācijas gada beigām, par kuru personai ir bijušas uz to tiesības, vai ir bijis piemērots par ilgāku laiku, nekā personai ir bijušas uz to tiesības, un ietur papildus aprēķināto nodokli vai atmaksā par daudz ieturēto nodokli nākamajos taksācijas gada mēnešos pēc nodokļa grāmatiņā izdarīto ierakstu par tiesībām uz nodokļa atvieglojumiem aktualizēšanas."

Sakarā ar to, ka informācija par personas apgādībā esošajām personām pirmām kārtam ir zināma apgādniekam un pieteikt tās ANG ir apgādnieka pienākums, grāmatvedim nav jājūtas "vainīgam", ka atzīme par apgādājamo nav uzrādīta laikus.

Konstatējot ANG ziņu par atvieglojuma piemērošanu par vairākiem taksācijas gada iepriekšējiem mēnešiem, nav nepieciešamības labot darba devēja ziņojumus vismaz tādēļ, ka IIN (nepiemērojot atvieglojumu) tika ieturēts lielākā summā, tātad darba devējs nav parādā budžetam.

Ja līdz gada beigām paredzama darba samaksa, tad nepiemēroto atvieglojumu ir iespējams izmantot, veicot nodokļu aprēķinu. Iespējami divi varianti. Pirmais — algas pietiek, lai to varētu samazināt gan ar šā mēneša atvieglojumu, gan ar iepriekš nepiemērotā atvieglojuma daļu (vai visu summu). Rezultātā IIN par šo mēnesi (vai mēnešiem) ievērojami samazināsies vai būs nulle.

Otrais variants — algas summa nepieļauj piemērot vairāk par viena mēneša atvieglojumu vai pieļauj tikai mazliet. IIN būs nulle, un līdz gada beigām atvieglojuma kopsummu nav iespējams izmantot nodokļa samazināšanai. Šādā situācijā darbiniekam ir divas iespējas:

  • iesniegt gada ienākumu deklarāciju, kur tiks uzrādīta atvieglojuma kopsumma, un saņemt no VID ienākuma nodokļa daļu (kas bija ieturēta no gada sākuma), ja kopējie ieņēmumi to pieļauj;
  • risināt jautājumu par apgādības pārcelšanu otra vecāka algas grāmatiņā.

NB! MK noteikumos nav teikts, ka pārrēķins būtu obligāti jāveic, tādējādi uzskatu, ka grāmatvedim nevar pārmest un viņu sodīt, ja pārrēķins nav veikts. Protams, var arī visu sarunāt pa labam.

Sarežģītāk būtu situācijā, ja atvieglojums tiktu piemērots nepamatoti, kā rezultātā IIN budžetā bija pārskaitīts mazākā summā. Kaut gan šāda varbūtība ir minimāli iespējama, bet var gadīties, ka tā būs jāpiedzīvo. Šeit gan nevajadzētu paļauties uz brīvprātīgo IIN pārrēķinu veikšanu, jo tad uzņēmums ir parādā budžetam!

Veicot pārrēķinu, iepriekšējā periodā nepamatoti piemērotais atvieglojums būtu nevis jāatskaita, bet jāpieskaita aprēķinātajai algai. Domājams, šādā situācijā VID var prasīt precizēt darba devēja ziņojumus par attiecīgajiem mēnešiem, jo faktiski veidojas papildu maksājamais ienākuma nodoklis, kas būtu jāgrāmato debitoru sastāvā.

Ja nodoklis nav laikus aprēķināts un samaksāts, VID ir tiesības piemērot sankcijas. Tehniski sankcijas tiks piemērotas uzņēmumam, bet, domājams, darba devējs ir tiesīgs arī sankciju kopsummu atprasīt no darbinieka, ievērojot Darba likuma ierobežojumus (79. un 80. pants):

"Ja (..) darba devējs veic ieturējumus no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus, šie ieturējumi nedrīkst pārsniegt 20 procentus no darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas. Jebkurā gadījumā darbiniekam saglabājama darba samaksa minimālās mēneša darba algas apmērā un par katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā." (80. panta 1. daļa)

Tādējādi budžetā tiks samaksāts trūkstošais IIN. Savukārt darba devējam būs iespējams atprasīt no darbinieka parādu.

Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Raksts "Apgādājamie algas nodokļa grāmatiņā" publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada decembra (480.) numurā. Abonenti var lasīt žurnāla iepriekš izdoto numuru elektronisko arhīvu.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: