0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAGrozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” iziet finiša taisnē

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” iziet finiša taisnē

Plz.lv jau 11. novembrī  informēja, ka top apjomīgi grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”. Šonedēļ , 6. decembrī, šie grozījumi skatīti Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē un grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” 2. lasījumā kā steidzami iekļauti arī 8. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā, vēsta Saeimas mājas lapa. Kā plz.lv paskaidroja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, ja grozījumi tiek skatīti  steidzamības kārtībā, tad 2. lasījums ir arī gala lasījums un tādējādi pastāv diezgan liela iespēja, ka jau ceturtdien Saeimā šie  grozījumi tiks pieņemti galaversijā. Pašlaik grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” paredz šādas izmaiņas. 1) Papildināt…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Plz.lv jau 11. novembrī  informēja, ka top apjomīgi grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”. Šonedēļ , 6. decembrī, šie grozījumi skatīti Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē un grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” 2. lasījumā kā steidzami iekļauti arī 8. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā, vēsta Saeimas mājas lapa. Kā plz.lv paskaidroja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, ja grozījumi tiek skatīti  steidzamības kārtībā, tad 2. lasījums ir arī gala lasījums un tādējādi pastāv diezgan liela iespēja, ka jau ceturtdien Saeimā šie  grozījumi tiks pieņemti galaversijā. Pašlaik grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” paredz šādas izmaiņas. 1) Papildināt likumu  ar jaunu 13.5 un 13.6 pantu, kas nosaka "reverso" (apgriezto) PVN piemērošanas kārtību būvniecības pakalpojumiem, kā arī metāllūžņu piegādēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem. Tādējādi par iekšzemē sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem PVN aprēķinās un maksās valsts budžetā būvniecības pakalpojumu saņēmējs. Savukārt par iekšzemē veiktajiem darījumiem ar metāllūžņiem PVN aprēķinās un maksās valsts budžetā metāllūžņu saņēmējs (pircējs) vai ar metāllūžņu piegādi saistīto pakalpojumu saņēmējs. Pieredze "reversās" (apgrieztās) PVN maksāšanas kārtības piemērošanā kokmateriālu piegādēm un ar to saistītiem pakalpojumiem, kas ieviesta kokrūpniecības nozarē  jau no 1999.gada 1.jūlija, liecinot, ka šīs kārtības piemērošana samazina iespējas izkrāpt PVN no valsts budžeta. Lai gan kokrūpniecības nozarē joprojām tiekot atklāta tādu uzņēmumu darbība, kuriem VID ir piešķīris pazīmi "fiktīvs", pieļaujams, ka bez "reversās" (apgrieztās) PVN maksāšanas kārtības ieviešanas šādu uzņēmumu skaits būtu ievērojami lielāks. Paredzams, ka līdz ar "reversās" (apgrieztās) PVN maksāšanas kārtības ieviešanu iespēja izkrāpt PVN no valsts budžeta samazināsies arī būvniecības nozarē un darījumos ar metāllūžņiem. 2) Paredzēts, ka likuma 13.5 pantā noteiktā PVN piemērošanas kārtība attieksies uz jaunu ēku būvniecību vai esošo ēku  renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju, konservāciju vai nojaukšanu. Atbilstoši VARAM atzinumā izteiktajiem iebildumiem precizēta likuma 13.5  panta pirmā daļa, nosakot, ka "reverso" (apgriezto)  PVN maksāšanas kārtību paredzēts piemērot arī tādu būvobjektu būvniecībai, kur viena būvprojekta ietvaros tiek veikta ēkas un ar to funkcionāli saistītā inženierbūves būvniecība (atbilstoši būvju klasifikācijai, kas noteikta Valsts statistikas likuma 7.1 pantā  un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju"). Atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā un Biedrības "Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība" atzinumā izteiktajiem priekšlikumiem precizēta likuma 13.5   panta trešā daļa, nosakot, ka "reverso" (apgriezto)  PVN maksāšanas kārtību piemēro visi būvniecības procesā ("ķēdē") iesaistītie būvniecības pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji (pasūtītājs, galvenais būvuzņēmējs,  būvuzņēmēji un darbuzņēmēji) atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Ja būvniecības pakalpojuma gala saņēmējs (pasūtītājs) neatbilst nevienam no likuma 13. panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, "reverso" (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību piemēro galvenais būvuzņēmējs, kā arī visi būvniecības procesā iesaistītie būvuzņēmēji un darbuzņēmēji, taču galvenais būvuzņēmējs, sniedzot būvniecības pakalpojumu pasūtītājam, šo kārtību nepiemēro. Šajā gadījumā galvenais būvuzņēmējs  piemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību: izraksta pasūtītājam PVN rēķinu, norādot sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību, PVN likmi un aprēķināto PVN summu, un maksā PVN valsts budžetā. 3) Plānots  likuma 3.pantu papildināt ar trīspadsmito daļu, nosakot, ka valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, kura ir noslēgusi līgumu ar būvniecības pakalpojumu sniedzēju par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris ir iesaistīta publiskās un privātās partnerības projektā saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu un iekšzemē saņem būvniecības pakalpojumus saskaņā ar likuma 13.5  pantu, pirms šo pakalpojumu saņemšanas reģistrējas apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz līguma darbības beigām. Šajā gadījumā būvniecības pakalpojumu saņēmējs (valsts vai pašvaldības iestāde, vai pašvaldība) maksā PVN "reversajā" (apgrieztajā) kārtībā tikai par saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem. Ja būvniecības pakalpojumu saņēmējs veic arī citus apliekamus darījumus, tas piemēro PVN likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā. Saskaņā ar direktīvas 2006/112/EK 199.panta 2.punktu katra dalībvalsts, izmantojot 199.panta 1.punktā paredzēto izvēles iespēju, var noteikt, uz kādiem pakalpojumiem un kādu kategoriju pakalpojumu saņēmējiem attiecināt "reverso" (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību. Likumprojektā paredzēts attiecināt "reverso" (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību tikai uz tādām atvasinātām publiskām personām, kā valsts un pašvaldību iestādes vai pašvaldības, kas, lielākoties, nav reģistrētas apliekamo personu reģistrā. Savukārt citas atvasinātās publiskās personas, kas nav pašvaldības, parasti ir reģistrētas apliekamo personu reģistrā kā apliekamās personas, līdz ar to likumprojekta 1.pantā piedāvātā likuma 3.panta trīspadsmitās daļas norma uz šīm personām nebūtu attiecināma. Likumprojektā likuma pārejas noteikumu 75.punktā noteikts, ka  likuma 13.5 panta normas attiecībā uz būvniecības pakalpojumiem, ko saņem apliekamā persona, kas pati sniedz būvniecības pakalpojumus, vai arī pārdod uzbūvēto jauno ēku vai renovēto, rekonstruēto, restaurēto ēku, vai ēku, kurai veikta konservācija, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piemērojamas līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2011.gada 1.jūliju. Attiecībā uz būvniecības pakalpojumiem, ko saņem valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība saskaņā ar Publisko iepirkuma likumā noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu, likuma pārejas noteikumu 76.pantā paredzēts, ka 13.5  pantā noteiktā "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība piemērojama līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2012.gada 1.jūliju. 4) Izstrādājot likuma 13.5 un 13.6 panta normas, likumprojektā unificēta likuma 13.2 panta redakcija, kas jau tagad nosaka "reverso" (apgriezto) PVN piemērošanas kārtību kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem. Likumprojektā likuma 13.2 panta jaunā redakcija ir izveidota analoģiski likuma 13.5 un 13.6 panta redakcijai, saglabājot regulējumu, kas noteikts pašreiz spēkā esošajā likuma 13.2 pantā un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1028  "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem", iekļaujot likuma 13.2 pantā ar kokmateriālu piegādi saistīto pakalpojumu uzskaitījumu, kuriem piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtība. Saskaņā ar  Padomes 2009.gada 7.decembra Īstenošanas Lēmumu 2009/1008/ES, ar ko Latvijas Republikai atļauj turpināt piemērot pasākumu, atkāpjoties no 193.panta direktīvā 2006/112/EK, šo kārtību ir atļauts  piemērot līdz 2012.gada 31.decembrim. 5) Likumprojektā izteikts jaunā redakcijā likuma 12.panta 12.7 daļas 4.punkts, tādējādi nosakot, ka VID 30 dienu laikā atmaksā apliekamajai personai, kura piemēro  "reverso" (apgriezto) PVN maksāšanas kārtību, pārmaksāto PVN summu, kas taksācijas periodā izveidojusies par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem likuma 13.2 , 13.5  un 13.6 pantā minēto darījumu nodrošināšanai. 6) Likumprojektā izteikts jaunā redakcijā likuma 6.panta pirmās daļas 26.punkts, tādējādi nodrošinot atbrīvojuma no PVN piemērošanu valsts pasta dienesta sniegto universālo pasta pakalpojumu minimumam (vēstuļu korespondences sūtījumiem līdz diviem kilogramiem un pasta paku sūtījumiem līdz 10 kilogramiem). Latvijas Republika ir nosūtījusi Eiropas Komisijai piedāvāto likuma 6.panta pirmās daļas 26.punkta redakciju, kuru paredzēts ieviest līdz 2011.gada 1.jūlijam, un ir saņēmusi no Eiropas Komisijas atbildi, ka piedāvātā redakcija atbilst  direktīvas 2006/112/EK prasībām. Līdz ar to pēc likuma grozījumu pieņemšanas Eiropas Komisija ir paredzējusi izbeigt pārkāpuma procedūru lietā Nr.2010/2050. 7) Likumprojektā ietverts regulējums, kas nodrošina, ka zvejniecības uzņēmumi par svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm maksā PVN valsts budžetā un atskaita priekšnodokli saskaņā ar likuma 13.4 pantā noteikto īpašo PVN maksāšanas kārtību – pēc samaksas saņemšanas par piegādāto produkciju (tā sauktais "kases princips"). Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 73.punktu, nosakot termiņu, līdz kuram zvejniecības uzņēmumiem, kas vēlas 2011.gadā piemērot likuma 13. panta otro daļu, par to jāinformē VID. 8) Attiecībā uz apliekamās personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra likumprojektā ir veikti šādi grozījumi: -  likuma 3.panta 8.1 daļa papildināta ar 6.punktu, nosakot, ka VID ir tiesības izslēgt personu no apliekamo personu reģistra, ja saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" ir apturēta apliekamās personas saimnieciskā darbība. Saistībā ar šo normu ir veikti precizējumi likuma 3.panta 8.3  un 8.4 daļā; -  likuma 11.pants papildināts ar 3.1 daļu, nosakot, ka persona, kura ir izslēgta no apliekamo personu reģistra, nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par taksācijas periodu, kurā persona ir izslēgta no apliekamo personu reģistra,  iesniedz 20 dienu laikā pēc izslēgšanas; -  lai īstenotu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto apliekamo personu pienākumu ievērošanu attiecībā uz PVN deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā, likumprojektā paredzēts izslēgt likuma 11.panta otro daļu un papildināt likuma pārejas noteikumus ar 77.punktu, nosakot, ka grozījums attiecībā uz šā likuma 11.panta otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 99.punktā noteiktajā termiņā. - likuma 13.4 pants papildināts ar desmito daļu, nosakot, ka apliekamā persona, kura ir piemērojusi šajā pantā noteikto nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību un ir izslēgta no apliekamo personu reģistra, iepriekšējos taksācijas periodos veiktos darījumus, kas netika uzrādīti nodokļa deklarācijās, izmantojot šajā pantā noteikto kārtību, uzrāda nodokļa deklarācijā un iemaksā valsts budžetā nodokli 20 dienu laikā pēc izslēgšanas no apliekamo personu reģistra. Vienlaikus šajā nodokļa deklarācijā uzrāda atskaitāmo priekšnodokli par iepriekšējos taksācijas periodos saņemtajos nodokļa rēķinos norādītajām nesamaksātajām nodokļa summām." 9) Likumprojektā ir veikti šādi papildinājumi: - likuma 7.panta pirmās daļas 6.punkta "e" un "g" apakšpunkta papildināts ar vārdiem "vai mītnes līgumos"; līdz ar to, nosakot PVN likmes piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti šajos apakšpunktos minētajām personām, tiks ievēroti arī mītnes līguma nosacījumi; - likuma 8.pants papildināts ar 5.4 daļu, nosakot, ka nodokļa rēķinā par darījumiem, kuros piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, nenorāda PVN likmi un aprēķināto PVN summu; - atbilstoši a/s "Latvijas Finieris" izteiktajam priekšlikumam likuma 10.panta pirmā daļa papildināta ar 9.punktu, nosakot, ka darījumos, kuriem piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, apliekamai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli nodokļa summas, kas aprēķinātas par iegādātajām precēm, kas paredzētas apliekamo darījumu nodrošināšanai. Priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības par saņemtajiem pakalpojumiem darījumos, kuriem piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, jau ir noteiktas šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktā; - likuma 11.panta piektajā daļā no PVN deklarācijas pielikumu uzskaitījuma svītrots 6.punkts ("pielikums par kokmateriālu piegādēm un pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem"), jo visus darījumus, kuriem piemērojama "reversā" (apgrieztā) PVN maksāšanas kārtība, paredzēts iekļaut PVN deklarācijā; vienlaikus deklarācijas pielikumu uzskaitījums papildināts ar 7.punktu "pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem"; - likuma 12.pants papildināts ar 1.21 un 1.22 daļu, nosakot, ka PVN par precēm, kas iegādātas , un pakalpojumiem, kas saņemti saskaņā ar likuma 13.2 , 13.5 un 13.6 pantu, maksā valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad ir saņemtas preces vai pakalpojums un saņemts nodokļa rēķins vai samaksa veikta avansā saskaņā ar rēķinu; savukārt persona, kura ir izslēgta no apliekamo personu reģistra, nodokli, kas jāaprēķina saskaņā ar šā likuma 11.panta 3.1 daļu, iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā pēc izslēgšanas no apliekamo personu reģistra. - Likumprojektā redakcionāli precizētas likuma 3.panta 5.6 daļas, 8.panta 5.1 daļas un 13.4 panta devītās daļas normas; atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinumā izteiktajam priekšlikumam precizēts likuma 13.6 panta trešās daļas 4.punkta formulējums; - Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām papildināta ar Padomes 2010.gada 7.decembra direktīvu 2010/88/ES, ar ko direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu. Tomēr likumā šīs direktīvas normas nav jāpārņem, jo tās jau tiek ievērotas (PVN standartlikme noteikta 22 procentu apmērā). Vairāk par grozījumiem Jūs varat uzzināt šeit: http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/D6CB88E6FF5C9054C2257943003AE051?OpenDocument