apliecinajums par budzeta iestades

Apliecinājums par budžeta iestādes gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: