VID vērš uzmanību, ka apritē vienlaikus var atrasties akcīzes preces, kas marķētas gan ar iepriekšējā dizaina, gan ar jaunā dizaina akcīzes nodokļa markām, jo akcīzes preces ar iepriekšējā dizaina akcīzes nodokļa markām ir atļauts realizēt neierobežotu laiku, proti, kamēr uzņēmējs iztirgo visu to produkciju, kas ir iepirkta līdz jaunā dizaina akcīzes nodokļa markas ieviešanai un par kuru ir samaksāts akcīzes nodoklis. Taču jebkādu šaubu gadījumā patērētājiem ir iespēja pārliecināties par akcīzes nodokļa markas atbilstību akcīzes precei, uz kuras tā ir piestiprināta. To var izdarīt VID tīmekļvietnē esošajā publiskojamo datu bāzē. Gadījumā, ja publiskojamo datu bāzē ir saņemta neatbilstoša informācija par akcīzes preci, piemēram, alkoholiskajam dzērienam atšķirīgs tilpums uz produkta, tad aicinām par to ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas anonīmo VID Uzticības tālruni 80009070 vai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”, norādot informāciju par preci, akcīzes nodokļa marku un preces iegādes vietu. Lasiet arī: