Ar UIN neapliks dāvinājumus un cita veida sociālo atbalstu Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu veicējiem

(0)
VID skaidrojumi par UIN, PVN un IIN piemērošanu Covid–19 sakarā
Foto: Branimir Balogović – Unsplash

Turpmāk izdevumus, kas radīsies, sniedzot sociālo atbalstu, tiks atzīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām un tos neapliks ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Tādējādi tiks atbalstīti uzņēmumi, kuri ārkārtējās situācijas laikā aktīvi iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā, piemēram, datoru un citu viedierīču nodrošināšanā skolām, dezinfekcijas līdzekļu nodošanā medicīnas iestādēm, pusdienu un kafijas nodrošināšanā mediķiem. To paredz 25. aprīlī stājušies spēkā Saeimā 23.aprīlī ārkārtas sēdē pieņemtie grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Atbalstu uzņēmumiem plānots īstenot līdz šī gada beigām ar nosacījumu, ka dāvinājuma saņēmējs un atbalsta sniedzējs nav saistītas personas un par sniegto atbalstu ir publiski darīts zināms sabiedrībai – informācija sniegta radio vai televīzijas pārraidēs, izvietota uzņēmuma mājaslapā. Uzņēmumam informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kopā ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Ņemot vērā situācijas, kad Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai nepieciešams arī citu institūciju atbalsts, piemēram, iekšlietu struktūru palīdzība mediķiem karantīnas pasākumu veikšanā, noteikts, ka publiskas personas mantu var nodot epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītajai institūcijai bezatlīdzības lietošanā. Noteiktu publiskas personas mantu, proti, individuālās aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus, arī varēs nodot bezatlīdzības īpašumā.

Ar grozījumiem noteikts, ka VID atteikumu piešķirt dīkstāves pabalstu var apstrīdēt vienīgi administratīvā akta adresāts – pašnodarbinātā persona vai darba devējs, nevis darbinieks. 

Šāda kārtība paredzēta, lai ierobežotu personu loku, kuri ir tiesīgi apstrīdēt VID lēmumu, un samērot VID administratīvo slogu, jo nebūs jāizskata formāli vai nepamatoti trešo personu – darbinieku – apstrīdēšanas iesniegumi. Darba ņēmējs savu interešu aizsardzību var īstenot, vēršoties pie sava darba devēja, kas ir administratīvā akta adresāts.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos personu pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, kas apgrūtina kopsapulču organizēšanu, noteikts, ka sociālie uzņēmumi un sabiedriskā labuma organizācijas, kā arī publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības organizāciju un uzņēmumu darbības pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par pagājušo gadu var iesniegt līdz šī gada 31.jūlijam.

Grozījumi arī noteic, ka pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru apgrozījums Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ir samazinājies par 50 procentiem, var saņemt valsts budžeta aizdevumu uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu tā uzturēšanas izdevumu finansējumu.

Noteikts arī, ka pašvaldība, lai atbalstītu sabiedriskās organizācijas un uzņēmējus, var lemt par atlaides piemērošanu pašvaldību telpu nomai vai arī atbrīvot no nomas maksas. Šādos gadījumos pašvaldības izmaksas nav plānots kompensēt no valsts budžeta.

Tāpat likuma grozījumi noteic, ka izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā valsts iestādēm un pašvaldībām ir tiesības saglabāt finansējumu sabiedriskajām organizācijām par iepriekš noslēgtajos sadarbības līgumos paredzēto pakalpojumu sniegšanu. Plānots arī, ka līgumus varēs grozīt, tos pielāgojot pašreizējai situācijai un ļaujot izmaksāt darbiniekiem atalgojumu, nevis projektus pārtraukt vai iesaldēt, teikts likumprojekta anotācijā.

Savukārt, lai atbalstītu komercpārvadājumu uzņēmumus, grozījumi paredz, ka kravas pārvadājumu transportlīdzekļiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā netiek izmantoti, varēs pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nenododot numura zīmes, un pirms termiņa izbeigt obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polises darbību. Tas mazinātu pārvadātāju administratīvos izdevumus par transportlīdzekļiem, kas atrodas dīkstāvē, tostarp par numura zīmju nogādāšanu atpakaļ transportlīdzekļa atrašanās vietā, teikts grozījumu anotācijā.

Vēl grozījumi paredz izveidot alternatīvo ieguldījumu fondu, kurā plānots ieguldīt ne tikai publiskos, bet piesaistīt arī privātos līdzekļus, tādējādi sniedzot atbalstu uzņēmējiem, piemēram, ieguldot uzņēmuma kapitālā. Fondu pārvaldīs attīstības finanšu institūcija Altum.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)