0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-LIKUMI

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 8.jūnija likums «Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi №338 «Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №371 «Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūliju.

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi №340 «Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā»Noteikumi...

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №373 «Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos №599 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība»»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Meža likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №349 «Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos №455 «Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu...

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №374 «Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos №512 «Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība»»Noteikumi stājas...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem»»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №350 «Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 28.jūniju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №375 «Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu №430 «Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikums» atzīšanu par spēku zaudējušiem»Noteikumi...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: