0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-LIKUMI

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 22.jūnija likums «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»»Likums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №362 «Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos №411 «Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība»»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 22.jūnija likums «Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām»»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №364 «Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos №619 «Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 22.jūnija likums «Grozījumi Būvniecības likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 10.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №365 «Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos №261 «Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība»»Noteikumi stājas spēkā...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 22.jūnija likums «Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 1.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №366 «Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas regulas

Eiropas Komisijas 2017.gada 22.jūnija regula №1112 «Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1112 (2017.gada 22.jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) №3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu...

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumi №315 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju...

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №370 «Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos №83 «Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība»»Noteikumi stājas spēkā ar...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 8.jūnija likums «Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: