0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-LIKUMI

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №352 «Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību»Noteikumi stājas spēkā ar...

Citi

Rīgas Domes 2017.gada 13.jūnija saistošie noteikumi №258 «Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos №145 «Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi»»Saistošie...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Autopārvadājumu likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №354 «Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos №193 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā «Inovācija»»»Noteikumi stājas spēkā...

Citi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017.gada 28.jūnija noteikumi №107 «Grozījumi «Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017.gadā...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Komerclikumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №355 «Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos №221 «Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā»»Noteikumi stājas...

Krievu valodā tulkotie dokumenti

Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi №337 «Порядок представления организатором интерактивных азартных игр и интерактивных розыгрышей сообщения за отчетный квартал»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 23.jūniju.

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Bāriņtiesu likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №356 «Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos №299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu»»Noteikumi stājas...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 22.jūnija likums «Grozījums likumā «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās»»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: