0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-LIKUMI

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Meža likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 30.jūniju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №349 «Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos №455 «Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu...

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №374 «Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos №512 «Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība»»Noteikumi stājas...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem»»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №350 «Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu»Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 28.jūniju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi №375 «Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu №430 «Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikums» atzīšanu par spēku zaudējušiem»Noteikumi...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №352 «Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību»Noteikumi stājas spēkā ar...

Citi

Rīgas Domes 2017.gada 13.jūnija saistošie noteikumi №258 «Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos №145 «Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi»»Saistošie...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Autopārvadājumu likumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №354 «Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos №193 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā «Inovācija»»»Noteikumi stājas spēkā...

Citi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017.gada 28.jūnija noteikumi №107 «Grozījumi «Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017.gadā...

Latvijas Republikas likumi

Saeimas 2017.gada 15.jūnija likums «Grozījumi Komerclikumā»Likums stājas spēkā ar 2017.gada 13.jūliju.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi №355 «Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos №221 «Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā»»Noteikumi stājas...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: