Arī Rīgā būvniecības ieceri varēs saskaņot elektroniski

0
5
(0)

Rīgas pašvaldība  24. janvārī pievienojusies Būvniecības informācijas sistēmai (BIS), informē Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Līdz ar Rīgas pievienošanos BIS varēs nodrošināt būvniecības ieceres e-saskaņošanu vēl lielākam klientu lokam. Sadarbības līgumā par BIS lietošanu starp BVKB un Rīgas pilsētas pašvaldību ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība lieto www.bis.gov.lv, lai izpildītu Būvniecības likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Līdz ar Rīgas pašvaldības pievienošanos BIS, visā Latvijas teritorijā ikviens iedzīvotājs savu būvniecības ieceri var saskaņot elektroniski, nodrošinot daudz ātrāku, ērtāku un caurspīdīgāku būvniecības procesu, kā arī informācijas uzkrāšanos vienuviet sistēmā. Vienlaikus būtiski tiek samazināts darba apjoms būvvaldēm, jo būvniecības procesam nepieciešamie dati BIS automātiski tiek iegūti no valsts datu bāzēm, norāda Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

Grozījumi Būvniecības likumā, kas Saeimā ir izskatīti otrajā lasījumā, pieliks punktu arī duālai sistēmai (papīra un elektroniski), nodrošinot sabiedrību ar caurskatāmāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību, uzskata BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Kopējais būvniecības lietu skaits BIS 2018. gada laikā ir pieaudzis par 52% (no 47 767 gada sākumā līdz 72 530 gada beigās). Sistēmas lietotāju skaits ir pieaudzis par 26% (no 13 375 līdz 16 885). Būvniecības informācijas sistēmā joprojām nepārtraukti notiek pilnveides darbi: sistēma tiek pielāgota grozījumiem normatīvajos aktos (Ēku būvnoteikumi, Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības u.c.), 2018. gadā ir ieviesta klientu atbalsta sistēma, pilnveidota e-parakstīšanas funkcionalitāte un citi darbi. Sistēmas lietošanas lielākie ieguvumi ir administratīvā sloga samazinājums, caurskatāmība, uzticamība, drošība, ātrums un ērtums.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir sistēmas pārzinis no 2017. gada 1. janvāra. BIS darbību nosaka 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Novērtējiet šo rakstu
(0)