Ārpakalpojumu grāmatveži jau drīzumā varētu kļūt par reglamentētu profesiju

Valsts sekretāru sanāksmē 28. martā izsludināts informatīvais ziņojums “Reglamentēto profesiju jomas pilnveidošana Latvijā: paveiktais 2016.-2018. gadā un plānotie pasākumi 2019.-2021.gadā, kura 3. pielikumā uzskaitīti plānotie pasākumi 2019.-2021.gados atsevišķās reglamentēto profesiju jomās. Tajā minēts, ka grāmatveži, kas līdz šim nav bijusi starp reglamentētajām profesijām, par tādu varētu kļūt, jo tas ļautu sakārtot grāmatvedības ārpakalpojumu nozari ar  mērķi celt grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti, tādējādi ieviešot nozares pārstāvju licencēšanu.

Aizvadītajā 2016. – 2018. gada laika periodā līdzīgas izmaiņas jau skārušas zvērināta revidenta profesiju. Kā zināms, 2017. gada 1. janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”“, kura mērķis bija regulēt tās personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi, un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai sekmētu stabilu, drošu un uzticamu revīzijas pakalpojumu tirgu un aizsargātu sabiedrības (kā gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu lietotājas) kopējās intereses.

Profesionālās darbības reglamentācijas būtība ir noteikt tiesiskus ierobežojumus piekļuvei profesionālajai darbībai noteiktā jomā, visbiežāk nosakot prasības noteiktam minimālajam kvalifikācijas līmenim. Reglamentēto profesiju likumā kā reglamentētas ir iekļautas tās profesijas, kuras par tādām ir noteiktas attiecīgo nozaru normatīvajos aktos, un ikviena no tām nosaka gan specialitātes un apakšspecialitātes, gan specifiskās prasības kvalifikācijai profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā profesijā.

Ziņojumu ir sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija kā koordinējošā institūcija profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, pamatojoties uz attiecīgo nozaru ministriju un profesionālo organizāciju sniegto informāciju, pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) reglamentēto profesiju datu bāzē ietverto piekļuves profesijai nosacījumu samērīguma izvērtējuma informāciju.

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par