FINANŠU MINISTRIJAS NODOKĻU ADMINISTRĒŠANAS POLITIKAS DEPARTAMENTA METODOLOĢIJAS UN GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJAS VIETNIECE

Arta PriedeEkonomista kvalifikāciju grāmatvedībā ieguvusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātē, Grāmatvedības institūta profesionālās apmācības ekonomista (grāmatvedis) nodaļā.
Darba pieredze arī ieņēmumu dienestā pie metodiku izstrādes, nodokļu maksātāju konsultēšanas.
Pieredze semināru vadīšanā par grāmatvedības jautājumiem.
Piedalījusies vairākās konferencēs un darba grupās.

 

 

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

– Kad kases čeku var izmantot par naudas izdevumus apliecinošu dokumentu.

Vai grāmatvedībā uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta jānorāda iegrāmatojums (kontējums)? No MK Noteikumu Nr.585″Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 8.punkta  šī prasība ir svītrota, bet 15. punktā – saglabāta norāde, kur rakstiski izdarāms norādījums par iegrāmatojumu.
Kā praktiski nodrošināt iegrāmatojuma atšifrējumu, ja iegrāmatojumu veic elektroniski (noteikumu punkts nr.15)?

Kam jāpievērš īpaša uzmanība saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”?

Vai uz pavadzīmes izrakstīšanas un saņemšanas datums var būt attēlots šādi xx.xx.xxxx, piemēram, 21.12.2011. vai arī ir kādas citas konkrētas prasības, kā tieši attēlojams izrakstīšanas un saņemšanas datums uz pavadzīmes?

– Mazumtirdzniecības veikals, kas tirgo rūpniecības un pārtikas preces, vairumtirdzniecības bāzē pērk rūpniecības un pārtikas preces pārdošanai mazumtirdzniecības veikalā, samaksājot par precēm skaidrā naudā un saņemot attaisnojuma dokumentu – elektroniskā kases aparāta ( EKA) čeku.
Vai EKA čeks jāparaksta uzņēmuma atbildīgai personai un, tā kā uzņēmums par pirkumu saņem EKA čeku tikai vienā eksemplārā, vai EKA čekam uzņēmums var pats veidot kopiju, lai nodrošinātu likumdošanā noteikto prasību, ka pavadzīmei vajadzīgi divi eksemplāri, no kuriem viens jānodod uzņēmuma grāmatvedībā, bet otrs jāglabā preču pārdošanas vietā?

–  Vai, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr.488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” tagad bilancē neizmantotā atvaļinājuma summas , kuras nevar noteikt ļoti precīzi, no “Uzkrātām saistībām” būtu jāpārliek uz “Uzkrājumiem” (neizmantotais atvaļinājums tomēr ir īstermiņa saistības)?

– Jaunajos pārskatu sagatavošanas noteikumos – mazāk piemēru, nav labākās prakses aprakstu.

Atbildēt