0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASAtbalstīts likumprojekts, kurš paredz, ka VID administratīvā pārkāpuma procesā lēmumu varēs pieņemt automatizēti

Atbalstīts likumprojekts, kurš paredz, ka VID administratīvā pārkāpuma procesā lēmumu varēs pieņemt automatizēti

Tieslietu ministrijas informācija un pēc likumprojekta anotācijas

Robots
Foto: Unsplash.com

Valdība 28. maijā ir atbalstījusi Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā“, kas paredz pielāgot administratīvā pārkāpuma procesu tehnoloģiskajai attīstībai, ieviešot iespēju automatizēti pieņemt lēmumus par sodu piemērošanu.  

Izmaiņas, piemēram, paredz, ja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmā fiksēts nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējums, tad automatizēti tiek sagatavots un pieņemts apvienots lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un soda piemērošanu. Automatizētas lēmuma pieņemšanas gadījumā personām ir noteiktas plašas tiesību aizsardzības garantijas, kas vienlaikus sekmēs tiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

Automatizēta lēmuma pieņemšana notiek bez personas, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu (t. i., amatpersonas, augstākas amatpersonas vai tiesas), vai cita lēmuma pieņēmēja (piemēram, iestādes, kura organizē un kontrolē nolēmuma par sodu izpildi) iesaistes. Tādējādi šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās persona, kura var noteikt lēmuma saturu.

Projekts netiešā veidā paredz iespēju personai izteikt viedokli par pieņemto lēmumu, neiesniedzot sūdzību (piemēram, norādīt tehniskas kļūdas).

Amatpersonai ir paredzētas tiesības atcelt lēmumu gan pēc savas iniciatīvas, gan arī uz personas izteikta viedokļa pamata.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka projekts pagarina sūdzības iesniegšanas termiņu līdz vienam mēnesim. Pretējā gadījumā personai var būt liegtas tiesības saņemt paskaidrojumu. Projektā arī tiešā tekstā paredzēta cilvēka līdzdalība, proti, par automatizēti pieņemtu lēmumu iesniegtu sūdzību izskata persona, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu (t. i., augstāka amatpersona vai tiesa). Tādējādi sūdzību, kura iesniegta par automatizēti pieņemtu lēmumu, izskata ar cilvēka līdzdalību, nevis balstoties tikai uz automatizētu datu apstrādi.

Lai būtu iespējams noteikt augstāku amatpersonu un nodrošināt personas tiesības saņemt paskaidrojumu un izteikt viedokli, likumprojekta anotācijā minēts, ka lēmumā norādāma tā iestādes struktūrvienība, kura nodrošina šādu lēmumu pieņemšanu. Ikvienā šādā lēmumā jābūt ietvertai arī skaidrai norādei, ka lēmums ir pieņemts, balstoties tikai uz automatizētu datu apstrādi.

Grozījumi paredz administratīvā pārkāpuma procesā lietas materiālu nodrošināšanu  e-lietas portālā, tādejādi atvieglos ar administratīvā pārkāpuma procesu saistītās informācijas apriti gan privātpersonām, gan pārvaldes iestādēm un tiesām. Ja persona nav piekritusi izmantot e-lietas portālu kā saziņas līdzekli, tad dokumentu paziņošana notiks vispārējā kārtībā.  

Par likumprojekta grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.

Lasiet arī:

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Robots
Foto: Unsplash.com

Valdība 28. maijā ir atbalstījusi Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Administratīvās atbildības likumā", kas paredz pielāgot administratīvā pārkāpuma procesu tehnoloģiskajai attīstībai, ieviešot iespēju automatizēti pieņemt lēmumus par sodu piemērošanu.  

Izmaiņas, piemēram, paredz, ja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmā fiksēts nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējums, tad automatizēti tiek sagatavots un pieņemts apvienots lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un soda piemērošanu. Automatizētas lēmuma pieņemšanas gadījumā personām ir noteiktas plašas tiesību aizsardzības garantijas, kas vienlaikus sekmēs tiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

Automatizēta lēmuma pieņemšana notiek bez personas, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu (t. i., amatpersonas, augstākas amatpersonas vai tiesas), vai cita lēmuma pieņēmēja (piemēram, iestādes, kura organizē un kontrolē nolēmuma par sodu izpildi) iesaistes. Tādējādi šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās persona, kura var noteikt lēmuma saturu.

Projekts netiešā veidā paredz iespēju personai izteikt viedokli par pieņemto lēmumu, neiesniedzot sūdzību (piemēram, norādīt tehniskas kļūdas).

Amatpersonai ir paredzētas tiesības atcelt lēmumu gan pēc savas iniciatīvas, gan arī uz personas izteikta viedokļa pamata.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka projekts pagarina sūdzības iesniegšanas termiņu līdz vienam mēnesim. Pretējā gadījumā personai var būt liegtas tiesības saņemt paskaidrojumu. Projektā arī tiešā tekstā paredzēta cilvēka līdzdalība, proti, par automatizēti pieņemtu lēmumu iesniegtu sūdzību izskata persona, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu (t. i., augstāka amatpersona vai tiesa). Tādējādi sūdzību, kura iesniegta par automatizēti pieņemtu lēmumu, izskata ar cilvēka līdzdalību, nevis balstoties tikai uz automatizētu datu apstrādi.

Lai būtu iespējams noteikt augstāku amatpersonu un nodrošināt personas tiesības saņemt paskaidrojumu un izteikt viedokli, likumprojekta anotācijā minēts, ka lēmumā norādāma tā iestādes struktūrvienība, kura nodrošina šādu lēmumu pieņemšanu. Ikvienā šādā lēmumā jābūt ietvertai arī skaidrai norādei, ka lēmums ir pieņemts, balstoties tikai uz automatizētu datu apstrādi.

Grozījumi paredz administratīvā pārkāpuma procesā lietas materiālu nodrošināšanu  e-lietas portālā, tādejādi atvieglos ar administratīvā pārkāpuma procesu saistītās informācijas apriti gan privātpersonām, gan pārvaldes iestādēm un tiesām. Ja persona nav piekritusi izmantot e-lietas portālu kā saziņas līdzekli, tad dokumentu paziņošana notiks vispārējā kārtībā.  

Par likumprojekta grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.

Lasiet arī: