Atbalsts tiem, kas nodarbina jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību

Foto: Visualhunt.com

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju nodarbināt NVA reģistrētos jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību, iesaistoties Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” un saņemot finansiālu atbalstu. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas. Jaunieti ar profesionālo vai augstāko izglītību nevar nodarbināt nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos.

 Šobrīd liels pieprasījums darba tirgū ir pēc tādiem augstas kvalifikācijas speciālistiem kā, piemēram, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators, sistēmanalītiķis, juriskonsults, ekonomists, tirdzniecības aģents, projektu vadītājs, sociālais darbinieks un citas. Savukārt NVA uzskaitē ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo augstāko vai profesionālo izglītību, kuri varētu strādāt darba devēju pieprasītajās profesijās, taču viņi vēl nav ieguvuši darba pieredzi.

ES fondu projekta “Jauniešu garantijas” vadītāja Laima Mirzojeva informē, ka NVA darbinieki palīdzēs darba devējiem izvēlēties viņu darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus. NVA reģistrēto jauniešu vidū ir programmētāji, komercdarbības speciālisti, juristi, juriskonsulti, jurista palīgi, loģistikas speciālisti, finansisti, skolotāji, projektu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti un daudzu citu kvalifikāciju ieguvēji. Pasākuma īstenošanas laikā darba devēji varēs praktiskajā darbā iepazīt jauna speciālista profesionālās spējas un sagatavot viņu darbam savā uzņēmumā. Daudzi jaunieši, kas piedalījās pirmās darba pieredzes iegūšanas pasākumā, vēlāk turpināja darbu uzņēmumos, kļūstot par labiem un perspektīviem darbiniekiem. 90% jauniešu pēc pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” pabeigšanas iekārtojas pastāvīgā darbā.

Pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē.

Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt sešus mēnešus.

NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 apmērā nodarbinātā jaunieša algai (jaunietim ar invaliditāti – 300 eiro). Darba devējam ir jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, – līdz 711 eiro.

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

  • 1. solis: Jāizdrukā pieteikuma forma NVA mājaslapā sadaļā “Darba devējiem”.
  • 2. solis: Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
  • 3. solis: Līdz 2018. gada 19. februārim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumu “Pirmā darba pieredze jaunietim” izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par