0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIAtvaļinājums, kas sākas vienā, bet beidzas aiznākamajā mēnesī

Atvaļinājums, kas sākas vienā, bet beidzas aiznākamajā mēnesī

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Aprēķinot atvaļinājuma naudu par periodu, kas sākas vienā, bet beidzas nākamajā un dažreiz arī aiznākamajā mēnesī, jāatceras, ka, neskatoties uz to, ka parasti (biežāk) visa summa tiek izmaksāta pirms atvaļinājuma, pārskatos katra mēneša ienākums tiek uzrādīts atsevišķi pa periodiem. Darba likums nosaka darbiniekiem ikgadējo atvaļinājumu, kas nav īsāks par četrām kalendāra nedēļām. Atlīdzības likumā paredzēti arī piecu nedēļu atvaļinājumi, bet Izglītības likuma 52. pantā "Pedagogu tiesības" minēts, ka tiem ir tiesības saņemt…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Atvaļinājums, kas sākas vienā, bet beidzas aiznākamajā mēnesī
Ilustrācija: Arvis Villa, izmantojot mockups-design.com un foto no Aleksandar Pasaric – Pexels
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

Aprēķinot atvaļinājuma naudu par periodu, kas sākas vienā, bet beidzas nākamajā un dažreiz arī aiznākamajā mēnesī, jāatceras, ka, neskatoties uz to, ka parasti (biežāk) visa summa tiek izmaksāta pirms atvaļinājuma, pārskatos katra mēneša ienākums tiek uzrādīts atsevišķi pa periodiem.

Darba likums nosaka darbiniekiem ikgadējo atvaļinājumu, kas nav īsāks par četrām kalendāra nedēļām. Atlīdzības likumā paredzēti arī piecu nedēļu atvaļinājumi, bet Izglītības likuma 52. pantā "Pedagogu tiesības" minēts, ka tiem ir tiesības saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu.

Apskatīsim piemēru, kad skolotājam piešķirts atvaļinājums no 21. jūnija astoņas kalendāra nedēļas līdz 15. augustam. Par svētku dienu neieskaitīšanu atvaļinājuma periodā Izglītības likumā (salīdzinot ar Darba likumu) nav minēts.

Piemērā izmantosim nosacītas summas, jo mērķis ir uzrādīt tās darba devēja ziņojumā, nevis veikt reālus aprēķinus. Vienkāršības labad aprēķinā netiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme — 34,09%. 

Pieņemsim, ka atlīdzība par mēnešiem bijusi šāda: 

  • alga par jūniju 650 eiro; 
  • atvaļinājuma nauda — par jūniju 350 eiro;
  • atvaļinājuma nauda — par jūliju 1000 eiro;
  • atvaļinājuma nauda — par augustu 500 eiro. 

Atvaļinājuma naudas kopsumma aprēķināta par visām astoņām nedēļām un izmaksāta 18. jūnijā kopā ar līdz atvaļinājumam jūnijā nopelnīto algu. Tomēr pārskats par šīm darbībām jāaizpilda un jāiesniedz VID par katru mēnesi atsevišķi, t.i., tad, kad iestāsies pienākums tos iesniegt.

VSAOI aprēķins par jūniju

Neskatoties uz to, ka alga par pirms atvaļinājuma nostrādāto laiku un atvaļinājuma nauda par visu periodu ir izmaksāta jūnijā, darba devēja ziņojums VID ir iesniedzams tikai par pārskata periodu (par jūniju). 

Tātad ziņojuma 4. ailē uzrādāms jūnija iemaksu objekts (alga un atvaļinājuma naudas daļa), (650 + 350), bet 5. ailē — VSAOI par jūniju, kas ir 340,09 eiro (1000 x 0,3409).

Savukārt ar IIN no jūnijā izmaksātās kopsummas ir mazliet sarežģītāk, proti, tieši tāpēc, ka izmaksāta visa kopsumma, ienākuma nodoklis ir jāietur, ņemot vērā atvaļinājuma naudu līdz atvaļinājuma beigām. Mēs zinām, ka ienākuma nodokli no darba samaksas visos gadījumos ietekmē VSAOI (darba ņēmēja daļa). Tādēļ arī iekļausim to aprēķinā (no visas izmaksātās kopsummas), IIN no kopsummas ir 447,50 eiro.

IIN aprēķins, kas jāuzrāda ziņojumā par jūniju:

[2500 (650 + 350 + 1000 + 500) – 262,50 (VSAOI 10,5% no 2500) = 2237,50 × 20%] = 447,50 eiro

NB! Atvaļinājuma nauda un alga par jūniju pedagogam ir izmaksāta — 1790 eiro (2500 – 262,50 – 447,50).

Ienākuma nodoklis ir ieturēts no kopsummas, bet jāatceras, ka aprēķinā izmantotās VSAOI (10,5%) noteica IIN visos trijos mēnešos. Piemērā apzināti izmantotas vienādas un noapaļotas summas, lai vienkāršotu uztveri, proti, rezultātu tas neietekmētu arī ar atšķirīgām summām.

Atsevišķi aprēķinātais ienākuma nodoklis par jūniju:

(1000 – 105) x 0,2 = 179 eiro

Atsevišķi aprēķinātais ienākuma nodoklis par jūliju:

(1000 – 105) x 0,2 = 179 eiro

Atsevišķi aprēķinātais ienākuma nodoklis par augustu:

(500 – 52,50) x 0,2 = 89,50 eiro

Tātad IIN no kopsummas ir ieturēts, un tas tiešām ir 447,50 eiro (179 + 179 + 89,50), kas arī būs uzrādīts ziņojumā par jūniju, bet pārējais aprēķins tiks ņemts vērā, aizpildot ziņojumu par jūliju un augustu.

Atgādinu: MK noteikumu Nr. 827 26.4. punkts:

Iedzīvotāju ienākuma nodokli (darba devēja ziņojuma 8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili).

Darba devējs līdz 17. jūlijam iesniedz ziņojumu par jūniju (taksācijas periods), samaksājot nodokļus līdz 23. jūlijam.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada jūniju

Nr. p. k. Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Iemaksu objekts Aprēķi-nātās VSAOI Precizētie darba ienākumi (+) vai (−) Precizētās aprēķinātās VSAOI (+) vai (−) Aprēķi-nātais IIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 xxxxxx–xxxxx A.B. 1000,00 340,90 447,50

Kas jāuzrāda darba devēja ziņojumā par jūliju?

Ir zināms, ka jūlija darba samaksa (t.i., atvaļinājuma nauda) ir 1000 eiro, VSAOI darba devēja daļa ir grāmatojama kā darba devēja izdevums tajā laikā, kad iestājas pienākums atskaitīties par jūliju, savukārt VSAOI darba ņēmēja daļa jau ir ieturēta (veicot izmaksu jūnijā) un ienākuma nodoklis par jūliju arī ir ieturēts.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada jūliju

Nr. p. k. Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Iemaksu objekts Aprēķi-nātās VSAOI Precizētie darba ienākumi (+) vai (−) Precizētās aprēķinātās VSAOI (+) vai (−) Aprēķi-nātais IIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 xxxxxx–xxxxx A.B. 1000,00 340,90

Tātad par jūliju darba devēja ziņojums jāiesniedz VID līdz 17. augustam un līdz 23. augustam vienotajā nodokļu kontā jāiemaksā vien VSAOI summā 340,90 eiro (un riska nodeva, protams).

Kas jāuzrāda darba devēja ziņojumā par augustu?

Ir zināms, ka par augustu ir aprēķināta un izmaksāta atvaļinājuma nauda 500 eiro apmērā, no šīs summas ieturētas VSAOI un ienākuma nodoklis. Sakarā ar to, ka par augustu darba devējs atskaitīsies, mēnesim beidzoties, darbiniekam būtu jāaprēķina darba samaksa par nostrādāto laiku pēc atvaļinājuma.

Pieņemsim, ka pēc atvaļinājuma darba samaksa ir 550 eiro, kopā par mēnesi 1050 eiro. Kā iemaksu objekts ziņojuma 4. ailē būs jānorāda 1050 eiro, savukārt 5. ailē — VSAOI — 357,95 eiro. Atceramies, ka ienākuma nodoklis no 500 eiro jau tika aprēķināts, norādīts ziņojumā un samaksāts kopā ar jūnijā gūto summu (kopā ar atvaļinājuma naudu). Tas nozīmē, ka IIN ir jārēķina tikai no algas daļas par darbu augustā. 

Izmaksājot septembrī darba samaksu par augustu (par nostrādāto pēc atvaļinājuma darba laiku), darba devējs līdz 17. septembrim iesniedz ziņojumu par augustu (taksācijas periods) un samaksā nodokļus līdz 23. septembrim.

VSAOI aprēķins par augustu: 

(500 + 550) × 0,3409 = 357,95 eiro

IIN aprēķins par augustu: 

(1050 – 110,25) × 0,2 = 187,95; 
187,95 – 89,50 = 98,45 eiro

Cits variants:

(550 – 57,75) x 0,2 = 98,45 eiro.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada augustu

Nr. p. k. Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Iemaksu objekts Aprēķi-nātās VSAOI Precizētie darba ienākumi (+) vai (−) Precizētās aprēķinātās VSAOI (+) vai (−) Aprēķi-nātais IIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 xxxxxx–xxxxx A.B. 1050,00 357,95 98,45

Lai pārbaudītu, vai aprēķins ir vismaz aritmētiski korekts, salīdzināsim nodokļu aprēķinus un izmaksāto summu no trīs mēnešu darba samaksas kopsummas ar atsevišķo (pa mēnešiem) nodokļu un izmaksājamās summas kopsummu (neņemot vērā algu par darbu pēc atvaļinājuma).

Kopā par trim mēnešiem ieturētie nodokļi un izmaksātā summa

Aprēķināts (bruto) VSAOI (10,5%) IIN (20%) Izmaksātā summa
2500,00 262,50 447,50 1790,00
(650+350) + (1000+500) 2500,00 × 0,105 (2500 – 262,50) × 0,2 2500,00 – 262,50 – 447,50

Saskaitot atsevišķi aprēķināto nodokļu un izmaksāto summu, iegūstam analoģisku rezultātu:

Aprēķināts (bruto) VSAOI (10,5%)* IIN (20%)* Izmaksātā summa
VI 1000,00 105,00 179,00 716,00
VII 1000,00 105,00 179,00 716,00
VIII 500,00 52,50 89,50 358,00
Kopā 2500,00 262,50 447,50 1790,00
* VSAOI tika aprēķinātas un piemērotas, nosakot IIN no algas pirms atvaļinājuma un atvaļinājuma naudas kopējās summas; ienākuma nodoklis tika aprēķināts un ieturēts no izmaksājamās kopsummas pirms atvaļinājuma.

Aprēķins būtu sarežģītāks, ja darbinieka alga būtu mazāka un/vai tai tiktu piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi vai ja darba devējam nebūtu iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, bet, cerams, programmētāji, kas izstrādā grāmatvedības programmas, to spēs nodrošināt.

Tomēr ir vēl viena nianse. Kā zināms, tieši augustā mainās VID aprēķinātais prognozētais neapliekamais minimums, un jūnijā (pirms izmaksā atvaļinājuma naudu) tas grāmatvedim vēl nav zināms. Tas nozīmē, ka, veicot algas aprēķinu par augustā nostrādāto laiku pēc atvaļinājuma, minimums jau būs zināms un to varēs piemērot, aprēķinot IIN par augustā nostrādāto laiku pēc atvaļinājuma.

Ko darīt, ja minimums pārsniedz par augustu aprēķināto algas daļu? VID skaidrojums: minimums jāpiemēro tik lielā summā, cik pieļauj par augustu aprēķinātā alga, pārsnieguma daļu drīkst piemērot nākamā mēneša algai. Šādā situācijā par augustu neveidosies IIN.

Analoģiska situācija var izveidoties, ja atvaļinājums būtu piešķirts un apmaksāts periodā, kas sākas decembrī un turpinās janvārī.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada oktobra (478.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: