Augstākā tiesa atgūst Senāta vārdu

Foto: at.gov.lv

Ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ko Saeima pieņēma 25. oktobrī un kas stāsies spēkā 28.novembrī,  kasācijas instancei – Augstākajai tiesai – atgriezts Senāta nosaukums.  Turpmāk Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu un Augstākās tiesas tiesneši – par senatoriem. Senāta sastāvā ir Administratīvo lietu departaments, Civillietu departaments un Krimināllietu departaments.

Atklājot Senāta vārdu, gaismu, kas to izgaismos, ieslēdza Civillietu departamenta tiesnese Mārīte Zāģere, kas ir vienīgā, kas joprojām strādā no pirmā atjaunotā Senāta senatoru sastāva 1995.gadā. Ar dziesmu “Nevis slinkojot un pūstot” Augstākās tiesas kolektīvs izteica prieku par vēsturisko notikumu.

Pirms simts gadiem, veidojot Latvijas tiesu sistēmu, kā augstākā jeb kasācijas instance tika izveidots Latvijas Senāts, kas darbojās līdz 1940.gada novembrim, kad padomju okupācijas vara to likvidēja. Atjaunotajā Latvijas Republikā Senāts tika atjaunots Augstākās tiesas sastāvā, un tāds nosaukums kasācijas instancei bija līdz 2013.gada 31.decembrim, kad līdz ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Senāta vārds no kasācijas instances nosaukuma tika dzēsts.

Gan Augstākās tiesas plēnums, gan Tieslietu padome vairākkārt aicināja Saeimu pārvērtēt lēmumu un atgriezt kasācijas instancei tās vēsturisko nosaukumu.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par