Autoratlīdzības un uzņēmuma līguma pārskatu un nodokļu termiņi

10
(0)

Maija GrebenkoJautājums: Uzņēmuma līgums izpildīts un pieņemšanas-nodošanas akts parakstīts janvārī. Atlīdzība fiziskajai personai – izpildītājai ir izmaksāta februārī. Kad ir jāmaksā nodokļi, un kad ir jāiesniedz pārskati? Atbildi sniedz Maija Grebenko, žurnāla "BILANCE" galvenā redaktore. Fizisko personu ienākuma gūšanas dienu nosaka saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  16.1 pantu, kurā noteikta vispārējā norma: „Par ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas, ja šajā pantā nav noteikts citādi.” Vārds “citādi” saistīts ar to, ka fiziskās personas mēdz saņemt dažādus ienākumus un uz tiem var būt attiecināmi atšķirīgi nosacījumi. Likuma normu skaidrojumi meklējami MK noteikumos Nr. 899, kuru 96.6 punktā…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties