0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIAutoratlīdzību saņēmējiem tuvojas lēmuma pieņemšanas brīdis

Autoratlīdzību saņēmējiem tuvojas lēmuma pieņemšanas brīdis

Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Tuvojas laiks, kad autoratlīdzību saņēmējiem, kuri to nesaņem no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ir jāpieņem lēmums — kādā formā darboties, sākot ar 1. jūliju, t.i., kādus nodokļus maksāt no savas atlīdzības par radīto vai izpildīto darbu. Gada nogalē daļai autoru, kuri izmantos pārejas periodu, būs pie šī jautājuma atkārtoti jāatgriežas, lai izlemtu, kādus nodokļus no autoratlīdzības maksāt, sākot ar 2022. gada 1. janvāri. Šajā rakstā par tuvāko lēmuma pieņemšanas brīdi — 2020. gada jūniju. Autors ir fiziskā persona, kura radošās darbības rezultātā ir…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Autoratlīdzību saņēmējiem tuvojas lēmuma pieņemšanas brīdis
Foto: © Elnur – stock.adobe.com

Tuvojas laiks, kad autoratlīdzību saņēmējiem, kuri to nesaņem no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ir jāpieņem lēmums — kādā formā darboties, sākot ar 1. jūliju, t.i., kādus nodokļus maksāt no savas atlīdzības par radīto vai izpildīto darbu.

Gada nogalē daļai autoru, kuri izmantos pārejas periodu, būs pie šī jautājuma atkārtoti jāatgriežas, lai izlemtu, kādus nodokļus no autoratlīdzības maksāt, sākot ar 2022. gada 1. janvāri.

Šajā rakstā par tuvāko lēmuma pieņemšanas brīdi — 2020. gada jūniju.

Laila Kelmere, Mg.oec., praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Laila Kelmere,
Mg.oec.,
praktizējoša grāmatvede,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Foto: Aivars Siliņš

Autors ir fiziskā persona, kura radošās darbības rezultātā ir radījusi konkrētu darbu.

Izpildītājs ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kura atveido lomu, lasa, dzied, atskaņo vai kādā citādā veidā izpilda literāru vai mākslas darbu vai folkloras sacerējumu, sniedz estrādes, cirka vai leļļu priekšnesumu.

Autoratlīdzība (honorārs/autortiesību un blakustiesību atlīdzība) ir samaksa par intelektuālo īpašumu — par literatūras, zinātnes vai mākslas darbu radīšanu un atlīdzība par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu; samaksa par darba radīšanu vai izpildīšanu, kā arī par tiesībām izmantot darbu vai izpildījumu.

Līdz 30. jūnijam vēl darbojamies ierastajā kārtībā, ja autoratlīdzības saņēmējs:

1) nav reģistrējies par saimnieciskās darbības veicēju, tad autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības līgumā noteiktās summas atskaita attaisnotos izdevumus, kas noteikti Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (57. p., 58. p., 60. p., 61. p.; turpmāk — MK noteikumi Nr. 899), tad aprēķina un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk — IIN) un atlikumu izmaksā autoram. Šajā gadījumā autoratlīdzības izmaksātājs vēl no saviem līdzekļiem samaksā 5% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk — VSAOI) autora valsts pensiju apdrošināšanai. Šos 5% nemaksā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Piemērs

Līgumā nolīgta autoratlīdzība par raksta sagatavošanu 150,00 EUR. Autoratlīdzības izmaksātājs jeb pasūtītājs, aprēķinot IIN, vispirms nolīgtajai atlīdzībai piemēro attaisnoto izdevumu normu 25% apmērā.
Aprēķina ar IIN apliekamo bāzi = 150,00 EUR – 25% = 112,50 EUR
Aprēķina IIN 20% = 112,50 EUR × 20% = 22,50 EUR
Izmaksā autoram atlīdzību pēc IIN ieturēšanas = 150,00 – 22,50 = 127,50 EUR

2) ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (piemēram, pašnodarbinātā persona), tad pasūtītājs izmaksā visu līgumā noteikto summu, bet autoratlīdzības saņēmējs piemēro attaisnoto vai faktisko izdevumu normu, tad atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam veic par sevi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un reizi gadā nomaksā IIN no saimnieciskās darbības.

Attaisnotie izdevumi ir izdevumi, kas ir tieši saistīti ar darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu. Reizēm autoram faktiskie izdevumi ir ļoti mazi vai arī to uzskaitīšanai jāvelta daudz laika un ir grūti novērtējami, tad autors var izvēlēties piemērot MK noteikumos Nr. 899 noteiktās attaisnoto izdevumu normas. Piemērojot šīs normas, autoram nav pienākuma savākt izdevumus pamatojošos dokumentus. Savukārt, ja faktiskie izdevumi ir lielāki, tad autoram ieteicams uzglabāt attaisnojošos dokumentus, iekārtot ieņēmumu un izdevumu reģistru un saņemtajai atlīdzībai piemērot faktisko izdevumu normu, tādējādi samazinot ar IIN apliekamo bāzi un budžetā iemaksājamā IIN apmēru.

MK noteikumos Nr. 899 gaidāmas izmaiņas, lai precizētu līdz šim piemērojamās autoru izdevumu normas un to piemērošanas kārtību. Par šo jautājumu būs kādā no nākamajiem rakstiem.

Par laika periodu no 01.07.2021. līdz 31.12.2021.

Izmaiņas skar tikai rezidentus. Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” nodokļu likumos fiziskā persona tiek uzskatīta par rezidentu, ja:

 1. šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai
 2. šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai
 3. šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

Laika periodā no 01.07.2021. līdz 31.12.2021. autoram ir šādas izvēles iespējas:

 • 1. variants: nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un izmantot īpašo pārejas periodu;
 • 2. variants: reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un maksāt nodokļus (IIN un VSAOI) vispārējā kārtībā;
 • 3. variants: reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un izvēlēties mikrouzņēmumu nodokļa (turpmāk — MUN) režīmu.

Turpmāk šie trīs varianti aplūkoti plašāk, kā arī ieteicams skatīt pievienoto tabulu, kurā visi varianti ir iekļauti un papildināti ar skaitliskiem piemēriem vieglākai dažādo iespēju izprašanai.

 1. variants 
Nereģistrējas kā pašnodarbinātā persona un saņem autoratlīdzību, t.i., izmanto IIN maksāšanas īpašo pārejas periodu

Ja fiziskai personai ienākumu, kas gūts no samaksas par intelektuālo īpašumu (izņemot ienākumus, kurus izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija) vai no zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, izmaksā cits ienākuma izmaksātājs un šī fiziskā persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk — VID) kā saimnieciskās darbības veicēja, tai tiek piemērots IIN pārejas perioda īpašais režīms.

IIN pārejas perioda īpašais režīms nozīmē, ka pasūtītājs kā ienākuma izmaksātājs ietur IIN no autoratlīdzības (bruto summas, līgumā noteiktās summas), piemērojot šādas IIN likmes:

 1. ieņēmumiem līdz 25 000 EUR — 25% likmi, 
 2. ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 EUR, — 40% likmi,

un pirms IIN aprēķināšanas nepiemēro attaisnoto izdevumu normu.

Šajā variantā pasūtītājs (izmaksātājs):

 • Izmaksājot atlīdzību personai, kura nav saimnieciskās darbības veicēja, neatskaita attaisnotos izdevumus, kas noteikti MK noteikumos Nr. 899.
 • Autoratlīdzības summai piemēro IIN likmi 25% apmērā, un, ja pie konkrētā pasūtītāja autoratlīdzība ir lielāka par 25 000 EUR, tad piemēro 40% IIN likmi. Tomēr, domāju, ka vienmēr sanāks piemērot 25% IIN likmi, un varētu brīdināt autoratlīdzības saņēmēju, ka, iespējams, autoram pašam būs jāpiemaksā IIN valsts budžetā, ja izpildīsies IIN progresijai noteiktie kritēriji — ja autoram ieņēmumi no autoratlīdzības šajā režīmā pārsniegs 25 000 EUR slieksni.
 • Iesniedz atskaiti VID par autoram izmaksāto atlīdzību līdz sekojošā mēneša 15. datumam un ieturēto IIN samaksā līdz 23. datumam.
 • VSAOI nav jāmaksā. Atcelti un vairs nav jāmaksā 5% VSAOI, kā tas ir līdz 30. jūnijam.

Autoram jeb autoratlīdzības saņēmējam, izlasot rakstu līdz šai vietai, jau top skaidras dažas lietas, t.i., izdevumu normu nepiemēro un nodoklis tiks maksāts no bruto summas jeb var teikt, ka nodoklis tiek maksāts no apgrozījuma. Līdzīga kārtība ir MUN maksātājiem.

Šis ir “slinkais” jeb “komforta” variants, kurā autors grib saņemt atlīdzību par paveikto darbu, bet negrib iedziļināties grāmatvedības un nodokļu jautājumos, tāpēc ir gatavs maksāt augstāku IIN likmi. 

Piemērs

Līgumā nolīgta autoratlīdzība par raksta sagatavošanu 150,00 EUR. Autoratlīdzības izmaksātājs jeb pasūtītājs, aprēķina IIN no līgumā noteiktās summas un nepiemēro attaisnoto izdevumu normu.
Ar IIN apliekamā bāze = 150,00 EUR
Aprēķina IIN 25% = 150,00 EUR × 25% = 37,50 EUR
Izmaksā autoram atlīdzību pēc IIN ieturēšanas = 150,00 – 37,50 = 112,50 EUR

Ja autoram patīk šis variants, tad ieteiktu apsvērt iespēju reģistrēties kā pašnodarbinātai personai MUN maksātājai un izvēlēties saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, ja ne uzreiz no 01.07.2021., tad no 01.01.2022. gan. Plānots, ka saimnieciskās darbības ieņēmumu konts sāks darboties no 01.07.2021. un vispirms būs pieejams MUN maksātājiem fiziskajām personām. Par šo rakstīts žurnāla Bilance Nr. 3 (471) 2021. gadā.

1. variantā autoratlīdzības saņēmējs 2021. gada otrajā pusgadā saņem atlīdzību un izbauda labumus, un par grāmatvedības jautājumiem nesatraucas. Tomēr ieteicams autoram vienkāršotā veidā excel uzskaitīt ieņēmumus, lai laikus atlicinātu naudu gadījumam, ja kopējie ieņēmumi, piemērojot šo režīmu, pārsniegs 25 000 EUR.

Šis ir īpašais IIN maksāšanas pārejas periods, par kuru būs jāiesniedz VID atsevišķa deklarācija — Autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarācija.

Līdz 28.02.2022. šī deklarācija jāsagatavo un jāiesniedz autoram pašam, ja periodā no 01.07.2021. līdz 31.12.2021. tas ir guvis ienākumus:

 • no vairākiem ienākuma izmaksātājiem un tas kopā pārsniedz 25 000 EUR;
 • ārvalstīs vai no tā nav bijis jāietur vai arī nav ieturēts nodoklis.

Ja saskaņā ar šo deklarāciju veidosies IIN nodokļa piemaksa, tad autoram trūkstošā nodokļa summa būs jāiemaksā valsts budžetā līdz 23.06.2022.

Ja autors noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis Autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju, tad VID līdz 05.03.2022. aizpildīs minēto deklarāciju ar informāciju, kas ir pieejama valsts informācijas sistēmās, kā arī aprēķinās rezumējošā kārtībā budžetā maksājamo nodokļa summu un paziņos maksātājam (autoram). Ar šo paziņošanu tiks uzskatīts, ka Autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarācija ir iesniegta.

Jau minēts, ka šis pārejas režīms ir līdzīgs MUN režīmam. Turpmāk arī par MUN režīmu, lai varētu salīdzināt.

No autoratlīdzības ieturētais IIN tiks sadalīts starp VSAOI un IIN šādi:

 • 80% attiecinās uz VSAOI un ieskaitīs valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā;
 • 20% attiecinās uz IIN.

Šādi ieturētais IIN netiek summēts ar citiem IIN ieņēmumiem, ienākumu neņem vērā, nosakot progresīvās IIN likmes un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, attiecībā pret šiem ienākumiem nepiemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus.

 2. variants 
Reģistrējas kā pašnodarbinātā persona un maksā nodokļus vispārējā kārtībā

Šis variants jau paredz to, ka autors uz rokas saņems vairāk naudas nekā 1. variantā, bet autoram mazliet vairāk būs jāiedziļinās grāmatvedības uzskaites niansēs un nodokļu aprēķināšanā. Tomēr arī šajā variantā ir divas iespējas — viena ar mazāku piepūli un darbu, otra  — ar lielāku ieguldījumu un, iespējams, lielāku neto rezultātu naudas izteiksmē autora kontā.

Šajā variantā pasūtītājs (izmaksātājs):

 • Pārbauda, vai autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs VID Publiskojamo datu bāzē.
 • Izmaksā atlīdzību autoram saskaņā ar noslēgto līgumu, kuram pievienots pieņemšanas — nodošanas akts, un saņemto rēķinu, ja tādu autors ir iesniedzis.
 • Iesniedz VID deklarāciju par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. februārim (līdz 01.02.2022.).

Atbildība par nodokļu nomaksu pāriet no izmaksātāja pie atlīdzības saņēmēja.

Autoratlīdzības saņēmējs:

 • drīkst piemērot attaisnoto izdevumu normu vai arī piemērot faktiskos izdevumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamā IIN apmēru;
 • pats aprēķina VSAOI un IIN;
 • kārto savas saimnieciskās darbības uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumiem Nr. 188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” (turpmāk — MK noteikumi Nr. 188);
 • reizi ceturksnī iesniedz Pašnodarbinātā ziņojumu un nomaksā VSAOI atbilstoši savai sociālās apdrošināšanas grupai un faktiskajiem ienākumiem. Ienākumi ir, kad no ieņēmumiem atskaita izdevumus (ienākumi = ieņēmumi – attaisnoto izdevumu norma vai faktiskie izdevumi);
 • iespējams, būs papildus jānomaksā VSAOI 10% pensiju apdrošināšanai, ja VSAOI iemaksas nesasniegs minimālo iemaksu summu un nebūs savlaicīgi iesniegts VID iesniegums par prognozējamo ienākumu nākamajā ceturksnī;
 • reizi gadā jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija;
 • iespējams, būs jāiemaksā IIN, ja izpildīsies progresijai noteiktie kritēriji;
 • drīkst izmantot IIN atvieglojumus.

Savas saimnieciskās darbības uzskaites kārtošanā ir divas iespējas. Ieteicams normatīvajos aktos paskatīties, kādas ir iespējas kaut ko darīt vienkāršāk, lai ietaupītu laiku, bet nodrošinātu, ka darījumiem var izsekot arī kvalificēta trešā persona grāmatvedības vai nodokļu jautājumos, ja tāda nepieciešamība būtu. Uzskatāms piemērs, ko var izmantot tie nodokļu maksātāji, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā:

Piemērs

Viens variants ir kārtot Saim-nie-ciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, kā to paredz MK noteikumi Nr. 188, un tas noteikti būs jākārto, ja saimnieciskajā darbībā izmatosiet skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.
Ja strādāsiet tikai ar bezskaidras naudas norēķiniem, t.i., par rēķiniem maksāsiet ar pārskaitījumu no bankas konta, par sīkām lietām grāmatnīcā norēķināsieties ar šim kontam piesaistītu maksājuma karti, tad ieteicams izmantot MK noteikumos Nr. 188 sniegto iespēju.

MK noteikumi Nr. 188 nosaka, ka persona saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus var nereģistrēt žurnālā, ja tā savu saimniecisko darījumu nodrošināšanai veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu, kuru tai atvēris personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē (kredītiestāde (banka)). Šādā gadījumā visi nepieciešamie dati par šīs personas saimnieciskajiem darījumiem, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, tiek iegūti, pamatojoties uz kredītiestādes (bankas) izsniegtajiem konta izrakstiem.

 3. variants
Reģistrējas kā pašnodarbinātā persona un izvēlas MUN režīmu

MUN režīmā nodokli maksā no apgrozījuma noteikta procenta apmērā.

MUN likme:

 1. apgrozījumam līdz 25 000 EUR gadā ir 25%;
 2. bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 EUR gadā ir 40%.

Vispirms par to, kas notiek pasūtītāja jeb autoratlīdzības izmaksātāja pusē, un tad to, kas attiecas uz autoru.

Pasūtītājs (izmaksātājs):

 • Pārbauda, vai autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs VID Publiskojamo datu bāzē.
 • Izmaksā atlīdzību autoram saskaņā ar noslēgto līgumu, kuram pievienots pieņemšanas — nodošanas akts, un saņemto rēķinu, ja tādu autors ir iesniedzis.
 • Iesniedz VID deklarāciju par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. februārim (līdz 01.02.2022.).

Autoram šajā variantā uzmanība jāpievērš apgrozījuma sliekšņiem un pārskata gada ceturkšņiem, jo likumdevējs ir noteicis: ja MUN maksātājs reģistrēts 2021. gada 2. ceturksnī vai vēlāk, apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts 2021. gadā:

 • ar 2. ceturksni MUN likme apgrozījumam līdz 18 750 EUR ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 EUR, — 40%; 
 • ar 3. ceturksni MUN likme apgrozījumam līdz 12 500 EUR ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 EUR, — 40%; 
 • ar 4. ceturksni MUN likme apgrozījumam līdz 6250 EUR ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 EUR, — 40%.

Autoratlīdzības saņēmējs:

 • nedrīkst piemērot attaisnoto izdevumu normu vai arī piemērot faktiskos izdevumus un atvieglojumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamā IIN apmēru;
 • reizi ceturksnī iesniedz VID MUN ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam, tajā norādot ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto MUN. MUN ceturkšņa deklarācija ir jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā ir bijis apgrozījums (arī tad, ja apgrozījums ir bijis viena vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos);
 • samaksā MUN līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā;
 • nodrošina ieņēmumu un izmaksu uzskaiti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 188.

Jāatceras, ka, kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, var izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus, tad nebūs atsevišķi jāiekārto ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.

Plānots, ka MUN maksātāji būs pirmie, kuri varēs izmantot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu — speciāli atvērtu kontu kredītiestādē, kurā, ieskaitot saņemto atlīdzību, kredītiestāde ieturēs un valsts budžetā iemaksās nodokli nodokļa maksātāja vietā (tehniski to paveiks).

Lai noder rakstā un tabulā apkopotā informācija lēmuma pieņemšanai!

Autoratlidzibas-AA-sanemeja-izveles-laika-perioda-no-01.07.2021.–31.12.2021.

Tabulas autore: Laila Kelmere

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada maija (473.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: