0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASTIESU PRAKSEBankas izziņa kā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Bankas izziņa kā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Sagatavits pēc LR Senāta un tā lēmuma informācijas

Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta 2022. gada 5. jūlija lēmumā lietā  SKK-1/2022 atzinis, ka Rīgas apgabaltiesas 2020. gada 5. marta spriedums ir atceļams daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un galīgo sodu, kā arī daļā par juridiskajai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli. Atceltajā daļā lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, bet pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts. Šai lietā par noziedzīgu nodarījumu atzīta tīša Vides investīciju fonda (VIF) pārstāvju maldināšana, lai radītu priekšstatu par vēja ģeneratoru reālu iegādi, organizējot fiktīvus bankas dokumentus iesniegšanai minētajā fondā.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Sam Forson from Pexels

Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta 2022. gada 5. jūlija lēmumā lietā  SKK-1/2022 atzinis, ka Rīgas apgabaltiesas 2020. gada 5. marta spriedums ir atceļams daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un galīgo sodu, kā arī daļā par juridiskajai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli. Atceltajā daļā lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, bet pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts.

Šai lietā par noziedzīgu nodarījumu atzīta tīša Vides investīciju fonda (VIF) pārstāvju maldināšana, lai radītu priekšstatu par vēja ģeneratoru reālu iegādi, organizējot fiktīvus bankas dokumentus iesniegšanai minētajā fondā. Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka vēja elektrostaciju iegāde un uzstādīšana nav notikusi projekta ietvaros, izmantojot projekta iesniegumā norādīto projektam nepieciešamā līdzfinansējuma veidu, bet finansējums iegūts, īstenojot krāpšanu.

Tiesa konstatējusi, ka [pers. A], [pers. B] un [pers. C], apzinoties, ka SIA „[Nosaukums A]” nav iespējas likumīgā ceļā iegūt valsts budžeta programmas finansējumu, sadalīja lomas kopīgā noziedzīgā nodarījuma īstenošanai atbilstoši katra grupas dalībnieka spējai sekmēt noziedzīgā rezultāta sasniegšanu:

  • [Pers. A] organizēja un vadīja krāpšanu, noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā sniedzot norādījumus grupas dalībniekiem par konkrētām darbībām noziedzīgā rezultāta sasniegšanai, kā arī tieši piedalījās darbībās, kas attiecās uz SIA „[Nosaukums A]” projektu, un tieši kontaktējās ar visām projektā iesaistītajām personām, vadot un koordinējot šo personu darbības;
  • [Pers. B] kā vienīgā SIA „[Nosaukums A]” amatpersona ar paraksta tiesībām organizēja, saskaņoja un veica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) un VIF iesniedzamo dokumentu viltošanu, kā arī veica darbības ar naudas līdzekļiem SIA „[Nosaukums A]” un Igaunijas Republikā reģistrēto uzņēmumu OU „[Nosaukums E]” un OU „[Nosaukums F]” banku kontos, lai imitētu finanšu līdzekļu apgrozījumu un radītu VARAM un VIF pārstāvjiem iespaidu, ka SIA „[Nosaukums A]” no OU „[Nosaukums E]” iegādājusies vēja ģeneratorus VARAM izsludinātā konkursa ietvaros;
  • [Pers. C] kā AS „Norvik Banka” [..] pārvaldes vadītāja, izmantojot viņai pieejamos AS „Norvik Banka” rekvizītus – bankas veidlapu un zīmogu –, nodrošināja SIA „[Nosaukums A]” ar finansējuma izkrāpšanai nepieciešamo kredītiestādes apliecinājumu par finansējuma pieejamību SIA „[Nosaukums A]” elektroenerģijas projekta īstenošanai konkursa ietvaros.

Izskatot kasācijas sūdzību, Senāts secinājumos izteicis vairākas tēzes, kas var būt nozīmīgas turpmākajā tiesu praksē.

Individualizēta soda noteikšana

Apsūdzētās personas loma noziedzīgajā nodarījumā ir tikai viens no apstākļiem, kas ļauj individualizēt sodu Krimināllikuma Sevišķās daļas attiecīgā panta sankcijas ietvaros vai arī noteikt vieglāku sodu par likumā paredzēto. Būtiska nozīme individualizēta soda noteikšanā ir apsūdzētā personību raksturojošo ziņu, tai skaitā veselības un ģimenes stāvokļa, izpētei, kā arī noziedzīgā apdraudējuma rakstura un radītā kaitējuma izvērtējumam.

Par Krimināllikuma 275. pantā (Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu atzīstama bankas izziņa par kredīta piešķiršanu, ja tā ir obligāta daļa no dokumentu kopuma, kas nepieciešams, lai persona varētu pretendēt uz valsts budžeta programmas finansējuma saņemšanu, noslēdzot atbilstošu līgumu.

Nozieguma izdarīšana organizētā grupā

Apstāklis, ka visi grupas dalībnieki nebija savstarpējā sarunā vienojušies par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, neietekmē nozieguma atzīšanu par izdarītu organizētā grupā. Būtiski ir konstatēt, ka katrs grupas dalībnieks, veicot savus pienākumus kopīgo darbību ķēdē, ir apzinājies, ka bez viņa darbojas vēl citas personas, kuras, pildot tām uzdotos pienākumus, sekmē kopīga nozieguma izdarīšanu.

Par pienākumu sadales faktu un apsūdzēto nodoma patieso saturu var liecināt ne tikai personu liecības vai citi pierādījumi, bet arī šo personu faktiskās darbības.

Tiesas nolēmuma pamatotība

Tiesas nolēmuma pamatotība ir viens no procesuālā taisnīguma nodrošināšanas līdzekļiem, un atbilstoši tai tiesai ir pienākums motivēt savu nolēmumu.

Kriminālprocesa likuma prasība par motivētu nolēmumu ir ievērota, ja tiesa ir motivējusi visus būtiskos atzinumus, kuriem ir nozīme lietas taisnīgā izspriešanā, un motīvu izklāsta apjoms ļauj saprast, kā tiesa nonākusi pie šiem atzinumiem.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: