Biedrība Līdere

LĪDERELĪDERE ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas sievietes, uzņēmējas un profesionāles savā jomā. To dibināja astoņas sievietes, uzņēmējas un profesionāles 2003. gada 3. februārī. Patlaban biedrība apvieno vairāk kā 40 individuālo biedru un biedrībai ir pārstāvniecība Rēzeknē – Biedrība “Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” (apvieno vairāk kā 16 individuālo biedru).

Biedrības LĪDERE mērķis ir aktivizēt mentoringa kustību Latvijā, atbalstīt topošās un esošās uzņēmējas Latvijas pilsētās un laukos, paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu uzņēmumu dibināšanā un jaunu darbavietu veidošanā, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.

Biedrības LĪDERE uzdevumi ir:
·    Veicināt sieviešu uzņēmumu sadarbību ar institūcijām, kas nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu Latvijā un ārvalstīs.
·    Piesaistīt papildu finansējumu biedrības projektiem.
·    Radīt vienotu koordinācijas, informācijas un konsultācijas sistēmu, kas būtu pieejama sievietēm Latvijas pilsētās un laukos.
·    Celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai labvēlīgu vidi.
·    Koordinēt sieviešu, uzņēmēju, darba procesu, noskaidrot šķēršļus un meklēt risinājumus.
·    Veicināt topošo un esošo sieviešu, uzņēmēju, sadarbību un pieredzes apmaiņu Latvijā, kā arī citās valstīs.
·    Organizēt labdarības akcijas un pasākumus.

Svarīgākās biedrības LĪDERE aktivitātes ir:
·    No 2003 PĒTĪJUMS “Sieviete uzņēmējdarbībā”.
·    No 2004 PROJEKTS “DALĪSIMIES PIEREDZĒ”:
·    Konference Latvijas uzņēmējiem un augsta līmeņa vadītājiem;
·    Ceļvedis Latvijas uzņēmējām “LĪDERE”.
·    No 2005 MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM
·    No 2011 MENTORINGA APAĻAIS GALDS

Biedrības LĪDERE organizētās MENTORINGA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM (MPU)

Mentoringa programma uzņēmējiem ir bez maksas. Vienā programmā ir ne vairāk kā 12 pāri un programmas ilgums ir 12 mēneši. Programmas ietvaros pieredzējuši uzņēmēji (mentori) dalās pieredzē ar jaunajiem / topošajiem uzņēmējiem (pieredzes pārņēmējiem).
Programmas mērķis ir atbalstīt topošos un esošos uzņēmējus Latvijas pilsētās un laukos, veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunu darbavietu veidošanu, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.
Sadarbības partneri projekta ietvaros ir:
·    Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūra (Women’s Enterprise Agency (Finland)),
·    LR Ekonomikas ministrija,
·    Reģionālie partneri.

Mentorings kā uzņēmējdarbību veicinoša kustība Latvijā pēdējo gadu laikā tiek augsti vērtēta uzņēmēju vidū.
Tāpat arī esošā mentoringa programma Latvijā ir novērtēta arī starptautiski un to varētu ieviest arī citās valstīs.
2008. gada augustā biedrība Līdere realizēja projektu “Mentoringa meistardarbnīca. Rietumi – Austrumi”, un oktobrī – rīkoja konferenci „Stiprinot sievietes lomu sabiedrībā, biznesā un attīstībā” („Enhancing women’s role in society, business and development“), kuras laikā LĪDERES biedres dalījās savā pieredzē ar Afganistānas Sieviešu Biznesa Federācijas (Afgan Women’s Business Federation) biedrēm un uzņēmējām un līderēm no Irākas.
Kontaktinformācija: Graudu 68, Rīga, LV-1058, tālrunis: + 371 67606110, fakss: + 371 67606120, e-pasts: lidere@lid.lv, www.lidere.lv

 

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN SKAIDROJUMI

– Noslēdzies konkurss Sieviete Latvijai 2012.

– Mentoringa programmā jaunie uzņēmēji sadarbībā ar mentoriem ir pat pāsnieguši izvirzītos mērķus.

– Aicina ziedot grāmatas bērnu bibliotēkai Lielbritānijā.

– Mentoringa programmu uzņēmējus aicina uz apaļo galdu.

– Aicina iepazīties ar  jauno uzņēmēju veiksmes stāstiem.

– Uzņēmējus aicina pieteikties mentoringa programmai.

– Kādu atbalstu var saņemt uzņēmēji?