Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām līdz 31.martam jāiesniedz gada pārskats

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka visām Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām līdz 2018.gada 31.martam ieskaitot ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskats par 2017.gadu.

VID aicina iesniegt gada pārskatus elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur pieejamas gada pārskata sastāvdaļu strukturētas formas, kas nodrošina datu precizitāti, jo notiek automātiska dokumentu pareizības pārbaude, un tas ļauj novērst matemātiskas kļūdas aprēķinos. Iesniegšana EDS ir vienkāršāka arī tāpēc, ka sistēma visu uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā ietverto informāciju ielasa automātiski. Respektīvi, iesniedzot gada pārskatu par 2017.gadu elektroniski, visa 2016.gada pārskatā norādītā informācija tajā ielasīsies automātiski.

Vēršam uzmanību, ka pārvaldes institūcijas apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) atvasinājumu ir jāiesniedz EDS. Savukārt gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – un zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds ir) var iesniegt VID arī papīra formā.

Papildus vēršam uzmanību, ka likuma normas no gada pārskata sastādīšanas neatbrīvo arī tās biedrības, nodibinājumus vai arodbiedrības, kuras pārskata periodā nav veikušas saimnieciskos darījumus.

Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

VID aicina ievērot gada pārskata iesniegšanas termiņus un prasības. Gadījumā, ja gada pārskats netiek iesniegts minēto Ministru kabineta noteikumu noteiktajā termiņā, vai arī tam nav pievienotas visas likumā noteiktās sastāvdaļas, atbildīgajām personām var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6 pantu „Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar VID iespējams sazināties, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtot savu jautājumu, izmantojot VID tīmekļa vietnes sadaļu Kontakti/ “Sazinies ar mums” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par