ŽURNĀLS BILANCE

Vai redzama gaisma tuneļa galā?

Esam saņēmuši patīkamu ziņu: līdz 9. jūnijam izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid–19 izplatības ierobežošanu Latvijā tiks mīkstināta no 1. jūnija. Mīkstināta, nevis atcelta. Tādēļ...

Jāsakārto normas, kas maldina un ir netaisnīgas pašnodarbinātajiem

Jau pirms gada rakstā žurnālam Bilance rosināju meklēt iespējas, kā varētu vienkāršot un atvieglot mazo uzņēmēju nodokļu aprēķinus. Tagad arī valdības līmenī izskan viedoklis,...

Risinājumi Covid–19 ietekmes uz ekonomiku mazināšanai

Neatceros, kad valdība būtu strādājusi tik intensīvi un mērķtiecīgi. Turklāt nekavējoši labojot jau pieņemto, ja ir pamanīta neatbilstība vai neprecizitāte. Šādas rīcības rezultātā, no...

Kāpēc Starptautiskie finanšu pārskatu standarti ir svarīgi?

Pasaulē 144 valstīs biržā kotētām sabiedrībām ir obligāti jāpiemēro Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), savukārt 12 valstīs tā ir pieļautā labā prakse1. Turklāt ļoti...

Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

Esmu nodarbināts divās darbavietās, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pamatdarba vietā, apgādājamo nav. Sakarā ar to, ka šogad, iesniedzot deklarāciju par 2019. gadu, VID norāda,...

Svarīgākais par un ap gada pārskatu par 2019. gadu

Šā gada 20. martā steidzamības kārtā Latvijas Republikas Saeimā tika izskatīts un pieņemts jauns likums «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas...

Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

Vai, renovējot iznomātas telpas savu apliekamo darījumu veikšanai, nomniekam pēc renovācijas pabeigšanas ir jāsniedz PVN 7 pārskats par saviem ieguldījumiem nomātā pamatlīdzeklī? Iznomātājs un...

Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk — UIN likums) 4. pantā noteikts, ka šī nodokļa bāzi veido nosacīti sadalītā peļņa, kas cita starpā ietver arī nedrošos debitoru...

Sviru pakāpes vērtēšana pie dažādiem aprēķinos izmantoto rādītāju pieauguma tempiem

Turpinājums. Raksta sākums publicēts Bilances 2020. gada Nr. 3 (459) Iepriekšējā rakstā tika aplūkota sviru pakāpju būtība un aprēķināšana un sniegts piemērs situācijā, kad tika izmantoti pozitīvi pieauguma tempi. Taču...

Mēs esam ar jums!

Dārgie Bilances lasītāji un citi izdevniecības Lietišķās informācijas dienests klienti!  Latvijas paši uzņēmīgākie, drosmīgākie un talantīgākie ļaudis! Lai cik dīvaini tas šķistu, ir pagājuši jau...

Noteikts aizliegums kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Ārkārtējā situācija valstī rada noteiktus finansiālos sarežģījumus komersantiem —  jāsamazina saimnieciskās darbības apjoms vai tas uz laiku jāaptur vispār, kavējas rēķinu apmaksas, jo trūkst finanšu...

Pārceltās darba dienas apmaksa

Darbinieks vēlas izmantot pilnu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 15. jūnija. Jautājums ir par atvaļinājuma un t.sk. 22. jūnija apmaksu, jo grāmatvede saka, ka šī diena ir...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: