0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES SATURSBILANCES jūlija numurā lasiet

BILANCES jūlija numurā lasiet

Bilance Nr. 7 (511), 2024IEVADKOMENTĀRS

Vita Zariņa: Kam atvaļinājums, kam karstākais darba cēliens!
Tā tas vienmēr ir: kamēr kāds bauda atvaļinājumu, kāds cits ražīgi strādā. Žurnāls Bilance ir viens no tiem, un tāpēc pirmais temats, ko gribu piedāvāt, ir par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, jo arī lauksaimniekiem šis ir periods, kad darba pilnas rokas. 

BILANCE PĒTA

Ikars Kubliņš: Vai Latvijas ekonomikai jābalstās uz lielo pilsētu attīstību? RAKSTS LASĀMS IKVIENAM
Žurnāla Bilance iepriekšējā analītisko rakstu sērijā par Latvijas ekonomikas vietu Baltijas valstu konkurencē kā viens no galvenajiem mūsu valsts atpalicības faktoriem iezīmējās tieši Rīgas vājākais sniegums galvaspilsētu konkurencē. Pasaules mērogā neskaitāmos pētījumos konstatēta lielāko pilsētu — urbāno attīstības centru — izšķirošā loma valsts, kā arī tās atsevišķo reģionu kopējā ekonomiskajā attīstībā. Šajā žurnāla numurā uzsākam jaunu publikāciju ciklu, kurā apkoposim datus un analizēsim, cik sekmīgi attīstās Latvijas ekonomikas motori — 10 lielākās pilsētas jeb valstspilsētas (termins, kas ieviests pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas un ietver Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Ventspili, Rēzekni, Ogri, Valmieru un Jēkabpili). Ievadrakstā pētām, kā centrālās valdības īstenotā reģionālā un ekonomiskā politika palīdz vai traucē šiem motoriem uzņemt pēc iespējas lielākus apgriezienus.

Aiga Pelane: Pašvaldību vajadzības aug, finanšu izlīdzināšana vairs nestrādā RAKSTS LASĀMS IKVIENAM
Arvien pieaugošs finanšu trūkums gan valsts, gan pašvaldību makos, pašvaldību funkciju palielinājums, darbaspēka mobilitātes pieaugums plus vēl daudz citu problēmu rāda, ka pašreizējais — 2015. gada ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu apstiprinātais pašvaldības finanšu izlīdzināšanas modelis — īsti vairs nestrādā. 

NUMURA INTERVIJA

Inese Helmane intervē AS ERST Finance juristu Tomasu Hodoseviču: Ko paredz grāmatveža juridiskā atbildība
Uz grāmatveža, finanšu direktora amatu ir attiecināmi tikpat kā visi juridiskās atbildības veidi, proti, gan civiltiesiskā, gan administratīvā, gan kriminālatbildība. Kādus pienākumus uzliek katrs no šiem atbildības veidiem, intervijā stāsta AS ERST Finance jurists Tomass Hodosevičs.

NODOKĻI

Ingrīda Lejniece: Ko svarīgi ievērot, reģistrējoties PVN maksātāju reģistrā?
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, nodokļu maksātājs var izmantot savas tiesības nereģistrēties pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusā uzreiz, uzsākot saimniecisko darbību, bet to atliekot līdz brīdim, kamēr izpildās likumā noteiktie kritēriji. Ja esam izlēmuši pagaidām nereģistrēties, jāņem vērā, ka būtu vēlams, pat nepieciešams, iekārtot papildu uzskaites reģistru, lai nenokavētu reģistrācijas brīdi.

Ilvija Ozoliņa: Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana kokapstrādes nozarē
Grāmatvedības kārtošanas prasības nosaka vairāki normatīvie akti, kuri vienādi attiecas uz visu nozaru uzņēmumiem. Attiecībā tieši uz kokapstrādes nozari, papildus jāņem vērā divi normatīvie akti, t.i., 16.12.2004. likums «Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos» un Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumi Nr. 744 «Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti». Rakstā apskatīšu vairākus jautājumus, kas, manuprāt, varētu būt aktuāli kokapstrādes nozarē strādājošiem grāmatvežiem.

Linda Puriņa: Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis
No aprīļa līdz novembrim lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādniekus, izmaksātajam ienākumam piemērojot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli (SLIN). SLIN režīms tika ieviests 2014. gada 1. jūnijā. Lai arī nodokļu režīmam nu jau desmit gadi apritējuši, būtiskākās lietas nenāk par ļaunu atgādināt, un, iespējams, kāds, kuram šis nodokļu režīms strādnieku nodarbināšanai noderīgs, par to nemaz nezina.

GRĀMATVEDĪBA

Laila Kelmere: Nelaimes gadījums darbā un slimības nauda, ko maksā darba devējs
Ja ir noticis nelaimes gadījums darbā un darbiniekam ir jāizmaksā slimības nauda, tad šie 80% ir jāmaksā darba devējam par kalendārajām dienām vai tomēr darbiniekam paredzētajām darba dienām? Viedokļi ir dažādi, bet kā būtu pēc likuma pareizi? Novēlētu, lai šādas situācijas neveidotos, kad darbā notiek nelaimes gadījums, tomēr dzīve ir neparedzama un tā var notikt. No normatīvo aktu viedokļa izskaidrošu, kā aprēķina slimības naudu šādā gadījumā, kā arī, kur ir radusies viedokļu dažādība, lai gan normatīvie akti precīzi ir noteikuši darbības šajā ziņā. Rakstā apskatīsim slimības lapas A aprēķināšanas nianses.

Maija Grebenko: Paternitātes atvaļinājuma piešķiršana un apmaksa
Vairākus gadus ir spēkā likuma «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu» norma, kas šobrīd spēkā esošā 10.1 pantā nosaka paternitātes pabalsta piešķiršanu un izmaksu, ja darba devējs (–ēji) piešķīra darbiniekam (parasti — tēvam) atvaļinājumu uz 10 darba dienām (kādreiz — uz 10 kalendāra dienām). Laika gaitā minētā panta teksts tika papildināts ar šāda atvaļinājuma piešķiršanu un apmaksu arī vienam vai otram vecākam sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju (tātad nebūt ne par tikko piedzimušo bērnu), kā arī personai, kas ir vai nav radniecībā ar bērna māti, bet kuru māte iesaistīja bērna aprūpē, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

ATTĪSTĪBA

Inese Helmane: Ilgtspējas riski jānovērtē arī maziem un vidējiem uzņēmumiem
Aizvien vairāk uzņēmumu saskaras ar prasībām identificēt, novērtēt, mazināt un izbeigt savu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēktiesībām. Lai arī patlaban pienākums identificēt savu ietekmi ražošanas, piegādes, transportēšanas, projektēšanas un izplatīšanas laikā attiecas uz dažiem lielajiem uzņēmumiem, tuvāko gadu laikā šādu uzņēmumu skaits būtiski pieaugs. Pastarpināti tiek ietekmēti arī mazāki uzņēmumi, kas ir lielo uzņēmumu darījumu partneri, piemēram, vērtību ķēdē esošie piegādātāji vai klienti. Tomēr arī maziem un vidējiem uzņēmumiem ir nepieciešams novērtēt savus ilgtspējas riskus.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

Diemžēl atbildes uz lasītāju jautājumiem ne vienmēr ir atrodamas vienuviet kādā normatīvajā aktā. Grāmatvežiem bez attiecīgas pieredzes dažreiz ir grūti pieņemt lēmumu jautājumā, ar kuru viņš vēl nebija sastapies. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad notiek kārtējā nodokļu reforma un problēmas atrisināšana saistīta ar grozījumiem dažādos normatīvajos aktos.

NODERĪGI

Ilze Palmbaha–Zvirbule: Aizmirstiet intuīciju, izmantojiet datus jeb Kā ar mārketinga palīdzību piesaistīt konsultāciju klientus
Konsultāciju bizness mūsdienās ir kā ceļš uz panākumiem, īpaši grāmatvedības uzņēmumiem, bet kā to īsti panākt? Vai tiešām ir kāda slepena recepte, kas ļauj konsultāciju uzņēmumiem ne tikai izdzīvot, bet arī kļūt par līderiem savā jomā? Rakstu sērijā atklāsim noderīgus padomus, kas palīdzēs jums izveidot un attīstīt veiksmīgu konsultāciju praksi. Koncentrēsimies uz galvenajiem aspektiem, kas ir būtiski ilgtspējīgai izaugsmei un panākumiem, sākot ar pašu svarīgāko — mārketinga stratēģiju.

Līga Alberliņa: Apzināts grāmatvedis: viens no veiksmīga uzņēmuma balstiem
Apzināts grāmatvedis ir klātesošs šeit un tagad, domā līdzi notiekošajam, tādējādi balstot gan uzņēmuma finanšu, gan pārvaldības, gan kopējās atmosfēras aspektus. Grāmatvedis bieži vien gan komunicē uz āru no uzņēmuma, gan arī pieņem uzņēmumam potenciāli ļoti nozīmīgus lēmumus, līdz ar to grāmatveža prāta un emocionālajam stāvoklim ir nozīmīga loma uzņēmuma procesos. Apzināts grāmatvedis — tas ir cilvēks, kas spēj gan dot vērtīgu pienesumu apkārtējiem, gan parūpēties un paņemt sev vajadzīgo. Bet kā par tādu kļūt?

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E-semināri un kursi jūlijā

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

BILANCES numuru E-ARHĪVS

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt BILANCI – to iespējams saņemt gan drukātā veidā savā pastkastītē, gan lasīt e-vidē portālā tiešsaistē, gan izvēlēties Grāmatveža komplektu vai Bilances Zelta komplektu, kam arī iespējams gan papīra, gan elektroniskais formāts. Uzziniet vairāk, kādas iespējas piedāvā katrs no variantiem!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Bilance Nr. 7 (511), 2024IEVADKOMENTĀRS

Vita Zariņa: Kam atvaļinājums, kam karstākais darba cēliens! Tā tas vienmēr ir: kamēr kāds bauda atvaļinājumu, kāds cits ražīgi strādā. Žurnāls Bilance ir viens no tiem, un tāpēc pirmais temats, ko gribu piedāvāt, ir par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, jo arī lauksaimniekiem šis ir periods, kad darba pilnas rokas. 

BILANCE PĒTA

Ikars Kubliņš: Vai Latvijas ekonomikai jābalstās uz lielo pilsētu attīstību? RAKSTS LASĀMS IKVIENAM Žurnāla Bilance iepriekšējā analītisko rakstu sērijā par Latvijas ekonomikas vietu Baltijas valstu konkurencē kā viens no galvenajiem mūsu valsts atpalicības faktoriem iezīmējās tieši Rīgas vājākais sniegums galvaspilsētu konkurencē. Pasaules mērogā neskaitāmos pētījumos konstatēta lielāko pilsētu — urbāno attīstības centru — izšķirošā loma valsts, kā arī tās atsevišķo reģionu kopējā ekonomiskajā attīstībā. Šajā žurnāla numurā uzsākam jaunu publikāciju ciklu, kurā apkoposim datus un analizēsim, cik sekmīgi attīstās Latvijas ekonomikas motori — 10 lielākās pilsētas jeb valstspilsētas (termins, kas ieviests pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas un ietver Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Ventspili, Rēzekni, Ogri, Valmieru un Jēkabpili). Ievadrakstā pētām, kā centrālās valdības īstenotā reģionālā un ekonomiskā politika palīdz vai traucē šiem motoriem uzņemt pēc iespējas lielākus apgriezienus.

Aiga Pelane: Pašvaldību vajadzības aug, finanšu izlīdzināšana vairs nestrādā RAKSTS LASĀMS IKVIENAM Arvien pieaugošs finanšu trūkums gan valsts, gan pašvaldību makos, pašvaldību funkciju palielinājums, darbaspēka mobilitātes pieaugums plus vēl daudz citu problēmu rāda, ka pašreizējais — 2015. gada ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu apstiprinātais pašvaldības finanšu izlīdzināšanas modelis — īsti vairs nestrādā. 

NUMURA INTERVIJA

Inese Helmane intervē AS ERST Finance juristu Tomasu Hodoseviču: Ko paredz grāmatveža juridiskā atbildība Uz grāmatveža, finanšu direktora amatu ir attiecināmi tikpat kā visi juridiskās atbildības veidi, proti, gan civiltiesiskā, gan administratīvā, gan kriminālatbildība. Kādus pienākumus uzliek katrs no šiem atbildības veidiem, intervijā stāsta AS ERST Finance jurists Tomass Hodosevičs.

NODOKĻI

Ingrīda Lejniece: Ko svarīgi ievērot, reģistrējoties PVN maksātāju reģistrā? Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, nodokļu maksātājs var izmantot savas tiesības nereģistrēties pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusā uzreiz, uzsākot saimniecisko darbību, bet to atliekot līdz brīdim, kamēr izpildās likumā noteiktie kritēriji. Ja esam izlēmuši pagaidām nereģistrēties, jāņem vērā, ka būtu vēlams, pat nepieciešams, iekārtot papildu uzskaites reģistru, lai nenokavētu reģistrācijas brīdi.

Ilvija Ozoliņa: Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana kokapstrādes nozarē Grāmatvedības kārtošanas prasības nosaka vairāki normatīvie akti, kuri vienādi attiecas uz visu nozaru uzņēmumiem. Attiecībā tieši uz kokapstrādes nozari, papildus jāņem vērā divi normatīvie akti, t.i., 16.12.2004. likums «Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos» un Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumi Nr. 744 «Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti». Rakstā apskatīšu vairākus jautājumus, kas, manuprāt, varētu būt aktuāli kokapstrādes nozarē strādājošiem grāmatvežiem.

Linda Puriņa: Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis No aprīļa līdz novembrim lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādniekus, izmaksātajam ienākumam piemērojot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli (SLIN). SLIN režīms tika ieviests 2014. gada 1. jūnijā. Lai arī nodokļu režīmam nu jau desmit gadi apritējuši, būtiskākās lietas nenāk par ļaunu atgādināt, un, iespējams, kāds, kuram šis nodokļu režīms strādnieku nodarbināšanai noderīgs, par to nemaz nezina.

GRĀMATVEDĪBA

Laila Kelmere: Nelaimes gadījums darbā un slimības nauda, ko maksā darba devējs Ja ir noticis nelaimes gadījums darbā un darbiniekam ir jāizmaksā slimības nauda, tad šie 80% ir jāmaksā darba devējam par kalendārajām dienām vai tomēr darbiniekam paredzētajām darba dienām? Viedokļi ir dažādi, bet kā būtu pēc likuma pareizi? Novēlētu, lai šādas situācijas neveidotos, kad darbā notiek nelaimes gadījums, tomēr dzīve ir neparedzama un tā var notikt. No normatīvo aktu viedokļa izskaidrošu, kā aprēķina slimības naudu šādā gadījumā, kā arī, kur ir radusies viedokļu dažādība, lai gan normatīvie akti precīzi ir noteikuši darbības šajā ziņā. Rakstā apskatīsim slimības lapas A aprēķināšanas nianses.

Maija Grebenko: Paternitātes atvaļinājuma piešķiršana un apmaksa Vairākus gadus ir spēkā likuma «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu» norma, kas šobrīd spēkā esošā 10.1 pantā nosaka paternitātes pabalsta piešķiršanu un izmaksu, ja darba devējs (–ēji) piešķīra darbiniekam (parasti — tēvam) atvaļinājumu uz 10 darba dienām (kādreiz — uz 10 kalendāra dienām). Laika gaitā minētā panta teksts tika papildināts ar šāda atvaļinājuma piešķiršanu un apmaksu arī vienam vai otram vecākam sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju (tātad nebūt ne par tikko piedzimušo bērnu), kā arī personai, kas ir vai nav radniecībā ar bērna māti, bet kuru māte iesaistīja bērna aprūpē, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

ATTĪSTĪBA

Inese Helmane: Ilgtspējas riski jānovērtē arī maziem un vidējiem uzņēmumiem Aizvien vairāk uzņēmumu saskaras ar prasībām identificēt, novērtēt, mazināt un izbeigt savu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēktiesībām. Lai arī patlaban pienākums identificēt savu ietekmi ražošanas, piegādes, transportēšanas, projektēšanas un izplatīšanas laikā attiecas uz dažiem lielajiem uzņēmumiem, tuvāko gadu laikā šādu uzņēmumu skaits būtiski pieaugs. Pastarpināti tiek ietekmēti arī mazāki uzņēmumi, kas ir lielo uzņēmumu darījumu partneri, piemēram, vērtību ķēdē esošie piegādātāji vai klienti. Tomēr arī maziem un vidējiem uzņēmumiem ir nepieciešams novērtēt savus ilgtspējas riskus.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Maija Grebenko:

Diemžēl atbildes uz lasītāju jautājumiem ne vienmēr ir atrodamas vienuviet kādā normatīvajā aktā. Grāmatvežiem bez attiecīgas pieredzes dažreiz ir grūti pieņemt lēmumu jautājumā, ar kuru viņš vēl nebija sastapies. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad notiek kārtējā nodokļu reforma un problēmas atrisināšana saistīta ar grozījumiem dažādos normatīvajos aktos.

NODERĪGI

Ilze Palmbaha–Zvirbule: Aizmirstiet intuīciju, izmantojiet datus jeb Kā ar mārketinga palīdzību piesaistīt konsultāciju klientus Konsultāciju bizness mūsdienās ir kā ceļš uz panākumiem, īpaši grāmatvedības uzņēmumiem, bet kā to īsti panākt? Vai tiešām ir kāda slepena recepte, kas ļauj konsultāciju uzņēmumiem ne tikai izdzīvot, bet arī kļūt par līderiem savā jomā? Rakstu sērijā atklāsim noderīgus padomus, kas palīdzēs jums izveidot un attīstīt veiksmīgu konsultāciju praksi. Koncentrēsimies uz galvenajiem aspektiem, kas ir būtiski ilgtspējīgai izaugsmei un panākumiem, sākot ar pašu svarīgāko — mārketinga stratēģiju.

Līga Alberliņa: Apzināts grāmatvedis: viens no veiksmīga uzņēmuma balstiem Apzināts grāmatvedis ir klātesošs šeit un tagad, domā līdzi notiekošajam, tādējādi balstot gan uzņēmuma finanšu, gan pārvaldības, gan kopējās atmosfēras aspektus. Grāmatvedis bieži vien gan komunicē uz āru no uzņēmuma, gan arī pieņem uzņēmumam potenciāli ļoti nozīmīgus lēmumus, līdz ar to grāmatveža prāta un emocionālajam stāvoklim ir nozīmīga loma uzņēmuma procesos. Apzināts grāmatvedis — tas ir cilvēks, kas spēj gan dot vērtīgu pienesumu apkārtējiem, gan parūpēties un paņemt sev vajadzīgo. Bet kā par tādu kļūt?

«BILANCES AKADĒMIJA» PIEDĀVĀ

E-semināri un kursi jūlijā

Abonenti var lasīt žurnāla nozīmīgākos rakstus arī portālā BilancePLZ, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

BILANCES numuru E-ARHĪVS

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt BILANCI – to iespējams saņemt gan drukātā veidā savā pastkastītē, gan lasīt e-vidē portālā tiešsaistē, gan izvēlēties Grāmatveža komplektu vai Bilances Zelta komplektu, kam arī iespējams gan papīra, gan elektroniskais formāts. Uzziniet vairāk, kādas iespējas piedāvā katrs no variantiem!