Blokķēdes tehnoloģijas varētu sākt izmantot Uzņēmumu reģistrs un VID

Foto: rawpixel.com from Pexels

Ekonomikas ministrija padziļināti izvērtējusi blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas perspektīvas publiskajā sektorā, identificējusi turpmāko rīcību tās attīstības veicināšanai Latvijā, kā arī turpinās izvērtēt ar blokķēdes tehnoloģiju saistītos juridiskos un tehnoloģiskos aspektus. Ar informatīvā ziņojuma rezultātiem rezultātiem ministrija šā gada 26. februārī iepazīstināja valdību.

Blokķēde ir vienots termins tehnoloģijām, kas ir radītas, lai sinhronizētu datus, kas tiek glabāti dažādos datoros vai serveros jebkurā pasaules vietā, izmantojot tīklu tādā veidā, kas ļauj šiem datiem palikt nemainīgiem. Tehnoloģijas nosaukums definē tās darbības pamatprincipu, sadalot datus blokos, kur katrs bloks ir atkarīgs no iepriekšējiem un secīgiem blokiem, radot caurspīdīgu un pareizu informāciju, ko gandrīz nav iespējams koriģēt nemanīti. Šī izkliedētā datu bāze tiek sinhronizēta vienotā ķēdē, kur katrs datu ieraksts jeb bloks tiek glabāts vairākos datoros vai serveros, saglabājot aktuālās un vēsturiski veiktās izmaiņas katrā blokā.

Šodien konkurētspējīga ekonomika nav iedomājama bez digitāliem risinājumiem uzņēmējdarbībā un publisko pakalpojumu digitalizācijas, tāpēc jau šobrīd tiek īstenotas virkne aktivitātes un piedāvāts atbalsts šo sektoru attīstībai. Ņemot vērā dažādu digitālo risinājumu straujo attīstību, mums jāturpina apzināt blokķēdes tehnoloģiju potenciāls un jāizmanto šī tehnoloģija arvien vairāk. Lai veicinātu valstu publisko sektoru pārrobežu sadarbību, šogad tiks organizēts hakatons par blokķēdes tehnoloģijā balstīta pilotprojekta izstrādi publiskajā sektorā. Savukārt Tieslietu ministrija izvērtēs esošā juridiskā ietvara attiecināšanu uz blokķēdē reģistrētiem darījumiem un viedajiem līgumiem, lai tie tiktu atzīti par tiesiskiem un apzinātu nepieciešamību veidot jaunu regulējumu Latvijā,” norāda ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Blokķēdes tehnoloģija spēj pavērt jaunas biznesa iespējas, radīt efektīvākus risinājumus un nākotnē varētu samazināt starpnieku nozīmi un biznesa apjomus. Šī specifiskā sistēma finanšu un grāmatvedības uzskaites sektorā ļautu novērst iespēju veikt nesankcionētas manipulatīvas darbības ar datiem, tos mainīt ar atpakaļejošu datumu un pārdot vienu un to pašu aktīvu divas reizes dažādiem pircējiem. Ar blokķēdes palīdzību katra transakcija tiktu iekodēta noteiktā sistēmā, ko jebkurā laikā būtu viegli pārbaudīt un izanalizēt.

Blokķēdes risinājumus primāri iespējams izmantot jomās, kur ir nepieciešamība pēc paaugstinātas drošības reģistriem (zemes, uzņēmumu, licenču, izglītības dokumentu) vai darbību auditēšanas reģistriem (dokumentu aprite, naudas transakcijas, u.c). Kā piemēru var minēt uzņēmumu, kuram ir vairāki biroji dažādās valstīs, katram no tiem ir savs serveris un tie ir savienoti savā starpā. Izkliedētajās sistēmās saites starp serveriem nepastāv un visi dalībnieki ir neatkarīgas vienības, kas saņem, glabā un rada datus, ka arī tiešā veidā apmainās ar tiem.

Patlabanblokķēdes jomā Latvijā darbojas aptuveni 25 jaunuzņēmumi. 2017. gada martā arī reģistrēta “Latvijas Blockchain asociācija”, kas apvieno piecus ar blokķēdes tehnoloģiju saistītus uzņēmumus un kriptovalūtas entuziastus. Latvijā dibinātie jaunuzņēmumi, kas izstrādā blokķēdes tehnoloģijā balstītus risinājumus, jau ir guvuši panākumus globālajā tirgū, darbojoties datorspēļu, autentifikācijas un kripto aktīvu jomās. Latvijas blokķēdes jomas jaunuzņēmumi spējuši piesaistīt investīcijas vairāk nekā 170 miljonu eiro vērtībā.

EM ir uzsākusi sarunas ar nozares ekspertiem un publiskā sektora pārstāvjiem, kā rezultātā šobrīd identificēti divi potenciālie pilotprojekti, kas varētu tikt apskatīti tuvāk un pētīti līdz 2019. gada beigām.

Uzņēmumu reģistrs (UR) saskata iespēju un pievienoto vērtību blokķēdes tehnoloģijas sniegtajam pienesumam attiecībā uz SIA dalībnieku reģistra vešanu.

Pašlaik Komerclikums paredz, ka SIA valdei ir pienākums vest dalībnieku reģistru pie katras īpašnieku vai citām izmaiņām attiecībā uz īpašniekiem, kā arī valdei ir jāiesniedz UR aktuālā dalībnieku reģistra versija. Valdei tas ir jāizdara trīs dienu laikā no izmaiņu brīža. Šajā gadījumā Komerclikums jau šobrīd paredz, ka informācija ir jāsniedz valsts institūcijai, kura to pēc tam publisko. Saskaņā ar UR aplēsēm, šādi gadījumi varētu būt aptuveni 25-30 tūkstoši gadā. Ieviešot šajā procesā blokķēdes tehnoloģijas, samazinātos informācijas aprites laiks starp uzņēmējiem un UR, samazinātos veicamo administratīvo darbību skaits UR pusē, un tiktu atvieglots darbību un izmaiņu veikšanas process uzņēmējiem.

Otrs pilotprojekts skar kases aparātu reformas īstenošanu, pielāgojot kases aparātus 21. gadsimta tehnoloģisko risinājumu iespējām un IT infrastruktūrai. Šādi risinājumi stiprinātu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzraudzības kapacitāti un paredzētu samērīgu finanšu un administratīvo slogu komersantiem tiem noteikto prasību izpildes nodrošināšanai. Viens no iespējamiem risinājumiem būtu tehniska risinājuma izstrāde elektroniskajās ierīcēs un iekārtās, lai ieviestu tirdzniecības datu nodošanu VID tiešsaistes režīmā, izmantojot blokķēdes tehnoloģiju. Plānots, ka šā gada aprīļa sākumā tiks organizēts 48 h hakatons šī pilotprojekta izstrādei, lai rastu risinājumu, kā mazināt komersantu grūtības kases aparātu sertificēšanā un līdz ar to samazinātu ēnu ekonomikas apjomu.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par