0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBACeļa (transporta) izdevumu atlīdzināšana komandējumos un darba braucienos

Ceļa (transporta) izdevumu atlīdzināšana komandējumos un darba braucienos

Jautājums: Vai pareizi saprotu, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem komandējumā (darba braucienā) Latvijas teritorijā sabiedriskā transporta izdevumi var tikt atlīdzināti tikai 30% apmērā no 6 eiro, bet pārsniegums jāpaliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un par to jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)? Un, ja darba brauciens  ilgst divas dienas, tad atlīdzināmā summa nedrīkst pārsniegt 3,60 eiro? Mulsina, ka degvielai nav šādu ierobežojumu. Vai tiešām likums veicina sabiedriskā transporta vietā izmantot vieglo automašīnu? Atbildi sagatavoja Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Jautājums: Vai pareizi saprotu, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem komandējumā (darba braucienā) Latvijas teritorijā sabiedriskā transporta izdevumi var tikt atlīdzināti tikai 30% apmērā no 6 eiro, bet pārsniegums jāpaliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un par to jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)? Un, ja darba brauciens  ilgst divas dienas, tad atlīdzināmā summa nedrīkst pārsniegt 3,60 eiro?

Mulsina, ka degvielai nav šādu ierobežojumu. Vai tiešām likums veicina sabiedriskā transporta vietā izmantot vieglo automašīnu?

Atbildi sagatavoja Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr. 969), kuros uzskaitīti atlīdzināmie izdevumu veidi komandējumā vai darba braucienā, neapliekot tos ar darbaspēka nodokļiem, vairākiem no tiem ir noteikti ierobežojumi.

Sabiedriskā transporta darbinieku izdevumi minēti atsevišķi komandējumiem un darba braucieniem. Noteikumi mazliet atšķiras, bet kopējais ierobežojums izdevumu summai ir vienāds, turklāt tiek prasīti izdevumu apliecinošie dokumenti, kā arī vadītājam jāapstiprina izdevumu segšana. Tas savukārt nozīmē, ka grāmatvedim ierobežojums ir jāaprēķina, bet vadītājam jānoskaidro sabiedriskā transporta (arī taksometra) izmantošanas nepieciešamība, pirms akceptē to apmaksu.

Komandējumā braukšanas izdevumus attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30% no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti). Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā sabiedriskā transporta izdevumiem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju (8.9. punkts).

Arī darba braucienā darbiniekam drīkst atlīdzināt izdevumus par biļetēm vai braukšanas maksu sabiedriskajos transportlīdzekļos (arī ar taksometru), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota (izdevumus par braucienu ar taksometru var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja atļauju) (41.1.3. punkts).

Ierobežojums precizēts citā punktā: atlīdzināmi braukšanas izdevumi attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī taksometros) – par summu, kas nepārsniedz 30% no šai valstij noteiktās dienas naudas normas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši dokumenti). Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā sabiedriskā transporta izdevumiem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju (41.8. punkts).

Sakarā ar to, ka pārbaudes veicošās personas sastopas ar dažādu institūciju dokumentāciju, tām ir iespējams salīdzināt “biļešu, kas ir palikuši kontroles aparātā” izdevumu apmēru katrā valstī, kur darbinieki bijuši komandējumā vai darba braucienā.

Dienas naudas normas katrā valstī ir atšķirīgas, un darbinieki tās var nezināt, tādēļ nosūtītās personas būtu jāiepazīstina ar uzņēmumā izstrādāto kārtību, kādā tie fiksē dažādu valsts robežu šķērsošanas datumu, bet grāmatvedim jākontrolē šī uzskaite.

Braukšanas izdevumi Latvijā

Latvijā šo uzskaiti organizēt ir vieglāk. Dienas naudas norma (vismaz pagaidām) ir 6 eiro, un 30% no tās ir 1,80 eiro. Vai ar to pietiek? Protams, ne!

Vai komandējumā nosūtītajai personai ierodoties, piemēram, Rīgā, ir laiks meklēt Narvesen kiosku, kas varētu būt arī slēgts? Savukārt transportlīdzeklī iegādātais talons maksā 2 eiro. Ja steigšus jānokļūst mērķī (sēde, konference, audience, lekcija), var samaksāt arī vairāk (piemēram, jābrauc ar diviem transportlīdzekļiem), bet jārēķinās, ka arī atpakaļ būs jāmaksā par braucienu!

Tomēr noteikumu Nr. 969 ierobežojums sabiedriskā transporta izdevumiem ir jāpilda.

Kā to risināt?

Darba likuma 76. pantā noteiks :

(1) Darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši       darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies    ar darba devēja piekrišanu, īpaši izdevumus, kas:

1) ir saistīti ar darbinieka komandējumu vai darba braucienu (..)

(2) Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums izmaksāt    paredzamajiem izdevumiem atbilstošu avansu.

Loģiski spriežot, darba devējs darbinieku nosūtījis komandējumā (darba braucienā), lai pildītu uzdevumu (veiktu darbu) uzņēmuma labā. Iesniedzot avansa norēķinu, darbinieks atskaitās par padarīto un pamato braukšanas izdevumu pārsniegumu. Ja vadītājs piekrīt tam, ka izdevumi bijuši nepieciešami (un, iespējams, nemaz nav saistīti tieši ar komandējuma mērķi), tas akceptē atskaiti. Tomēr grāmatojot minētos papildu izdevumus, nevajadzētu tos attiecināt uz komandējuma (brauciena) izdevumiem. Piemēram, ja darbinieks darba dienas laikā pilda vadītāja uzdevumu un tā laikā ir jāizmanto sabiedriskais transports, neviens neuzskatīs, ka darbinieks brauks par personīgajiem līdzekļiem.

Par degvielas izdevumu “neierobežošanu”

Pirmkārt, tā jau gluži nav, ka nepastāv ierobežojums.

Ja vadība izlēmusi, ka komandējumā jābrauc ar darbinieka (vai institūcijas) īpašumā vai valdījumā esošo automašīnu, lai atlīdzinātu radušos izdevumus par degvielu, pirms brauciena ar institūcijas vadītāju jāsaskaņo (jāapstiprina) maršruts, attālums (kilometros), kā arī nepieciešamais attiecīgās markas degvielas daudzums  (8.2.4. punkts).

Tas pats jāievēro arī darba braucienā esošajiem darbiniekiem (41.1.1. punkts). Vienīgā atšķirība ir prasība iesniegt degvielas uzpildīšanas staciju izdotos dokumentus (piemēram, kvītis, čekus), kas apliecina minētos izdevumus. Protams, minētie dokumenti jāiesniedz arī komandētām personām. Turklāt neviens nav atcēlis degvielas patēriņa ierobežojumu. Norma ietverta Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pantā:

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

(..) (5) Neatkarīgi no šajā pantā minētā ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi ir:

5) izdevumi par transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo automobili) degvielu neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar transportlīdzeklim noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 procentiem, ja ir izpildīts viens no šādiem kritērijiem:

  1. a) par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (..).

Tātad, ja degvielas patēriņš pārsniegs ierobežojumu, tajā pašā mēnesī būtu jāmaksā UIN (par pārsnieguma summu kopā ar PVN).

Mierinājumam: ir Valsts sekretāru sanāksmē 18. jūlijā ir izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr. 969, saskaņā ar kuriem dienas naudas summu Latvijā plānots palielināt līdz 16 eiro. Tātad jāgaida grozījumu stāšanās spēkā!

Pateicamies par VID palīdzību šajā jautājumā. Atbilde publicēta žurnāla BILANCE 2019. gada augusta numurā Abonentiem ir iespēja lasīt VISUS līdz šim izdotos žurnāla BILANCE numurus ELEKTRONISKI! Žurnālu 2019. gadam var ABONĒT ŠEIT!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: