Darba krāsas

DARBA KRĀSAS
R. Meredits Belbins

Krāsās balstītas darba lomas ir radušās divu iemeslu dēļ.
Pirmais – ļaut darbiniekiem un vadītājiem daudz brīvāk runāt citam ar citu tādā veidā, ko katra puse saprot, un valodā, kas pārvar lingvistiskās barjeras.
Otrais – radīt atgriezeniskās saiknes informāciju par to, kā darbuzdevums tiek veidots, un izgaismot vājās vietas darba sistēmās. Autors uzskata, ka daudzas problēmas rodas dēļ veida, kā tiek noformulēts veicamais darbs. Tā dēļ darbiniekiem rodas šaubas par savu atbildību un tās robežām. Tam seko milzīgs laika patēriņš, tiekoties un mēģinot noskaidrot un nošķirt darbinieka pienākumus no kolēģu pienākumiem. Lai atvieglotu saziņu, autors piedāvā izmantot septiņu darba krāsu kodus – kādus, Jūs uzzināsiet, izlasot grāmatu.
Doktors R. Meredits Belbins (R. Meredith Belbin) tiek uzskatīts par komandas lomu teorijas tēvu, pateicoties savai plašu atsaucību ieguvušajai grāmatai Vadības komandas un tās pēctecei Komandu lomas darbavietā. Viņš sarakstījis vairākus darbus, tostarp latviešu valodā izdotās grāmatas Komandu lomas darbavietā un Jaunās organizācijas.

Vairāk par grāmatu Jūs varat uzzināt šeit.

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par