0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIDarbības ar pamatlīdzekļiem pēc to iegādes

Darbības ar pamatlīdzekļiem pēc to iegādes

Ilvija Ozoliņa, Mg.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore

Kārtējais pārskata gads tuvojas noslēgumam, un grāmatvežiem sāksies intensīvāks darba periods, kad paralēli ikdienas pienākumiem jāveic gada pārskata sagatavošana. Praksē novērots, ka vairumā gadījumu par pamatlīdzekļiem grāmatveži sāk domāt tikai gada nogalē, kad tiek veiktas inventarizācijas un pārskatītas uzskaitē veiktās darbības.  Šajā rakstā apskatītas situācijas, kādas var veidoties ar pamatlīdzekli pēc tā iegrāmatošanas uzskaitē. Pamatlīdzekli nopērkot, uzskaitē tiek iegrāmatota iegādes jeb uzskaites vērtība. Ja pamatlīdzeklis tiek izveidots, tad izmaksu iekļaušanu pamatlīdzekļa vērtībā pārtrauc brīdī,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Darbības ar pamatlīdzekļiem pēc to iegādes
Ilustrācija: © alphaspirit – stock.adobe.com
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Kārtējais pārskata gads tuvojas noslēgumam, un grāmatvežiem sāksies intensīvāks darba periods, kad paralēli ikdienas pienākumiem jāveic gada pārskata sagatavošana. Praksē novērots, ka vairumā gadījumu par pamatlīdzekļiem grāmatveži sāk domāt tikai gada nogalē, kad tiek veiktas inventarizācijas un pārskatītas uzskaitē veiktās darbības. 

Šajā rakstā apskatītas situācijas, kādas var veidoties ar pamatlīdzekli pēc tā iegrāmatošanas uzskaitē.

Pamatlīdzekli nopērkot, uzskaitē tiek iegrāmatota iegādes jeb uzskaites vērtība. Ja pamatlīdzeklis tiek izveidots, tad izmaksu iekļaušanu pamatlīdzekļa vērtībā pārtrauc brīdī, kad pamatlīdzeklis ir sagatavots paredzētajam mērķim. 

Amortizētās aizstāšanas izmaksas

Ministru kabineta (turpmāk — MK) noteikumu Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» 81. punkts nosaka:

 • Pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību atļauts palielināt par tā uzlabošanas (atjaunošanas vai rekonstrukcijas) izmaksām, kuras radušās, pamatlīdzeklim pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas, un kuras būtiski palielina tā ražošanas potenciālu vai pagarina tā ekspluatācijas laiku.
 • Pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību atļauts samazināt par izslēgtās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas bilances vērtību, ja ir tās aprēķināšanai nepieciešamie grāmatvedības uzskaites dati. Ja nav datu par izslēgtās daļas vai detaļas bilances vērtību, pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību atļauts samazināt par izslēgtās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas amortizētās aizstāšanas izmaksām.

No minētā secināms, ka pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites vērtība var mainīties, t.i., gan palielināties, gan samazināties, ja kapitālā remonta rezultātā tiek nomainīta kāda daļa vai detaļa. Praksē esmu pamanījusi, ka grāmatveži nelabprāt rēķina amortizētās aizstāšanas izmaksas situācijās, kad pamatlīdzeklim tiek nomainīta būtiska daļa vai detaļa. Taču, šādi rīkojoties, nepamatoti tiek palielināta turpmākā nolietojamā vērtība. Ja neizslēdz no uzskaites nomainītās detaļas atlikušo vērtību, tad, iegrāmatojot jaunās detaļas iegādes vērtību, pēc būtības abas detaļas, gan vecā, gan jaunā, nākotnē ietekmē uz finanšu rezultātu.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775 81. punktu amortizētās aizstāšanas izmaksas aprēķina, no jaunās daļas vai detaļas uzskaites vērtības atskaitot aplēsto nolietojuma kopsummu par laikposmu, kurā tika izmantota izslēgtā daļa vai detaļa. Uzskatāmāk tas parādīts praktiskā piemērā.

Piemērs 

2021. gada janvārī uzņēmums iegādājās kravas automašīnu 48 000 eiro vērtībā (bez PVN). Tika noteikta likvidācijas vērtība 6000 eiro un lietderīgās lietošanas laiks 10 gadi (120 mēneši). Nolietojuma aprēķināšanā tiek izmantota lineārā metode, aprēķinātais nolietojums mēnesī 350 eiro ((48 000 – 6000) / 120). 2021. gada novembrī tiek nomainīta būtiska detaļa, kuras iegādes vērtība 5000 eiro (bez PVN).
Notikums Aprēķins Summa, eiro Grāmatojuma pieraksts
1 Uzkrātais nolietojums līdz detaļas nomaiņas mēnesi ieskaitot  350 x 10 mēneši (02–11) 3500 D7420 K1290
2 Atlikusī vērtība līdz detaļas nomaiņai  48 000 – 3 500 44 500 
3 Uzkrātais nolietojums izslēdzamajai detaļai  5000 / 120 x 10 417 
4 Atlikusī vērtība aizstājamajai detaļai (amortizētās aizstāšanas izmaksas) 5000 – 417 4583 D742x K1230
5 Jaunā bilances vērtība automašīnai pēc detaļas nomaiņas  48 000 – 3500 – 4583 + 5000  44 917 
6 Jaunā nolietojamā vērtība  44 917 – 6000 38 917 

Shematisks piemēra atspoguļojums

1230 «Pārējie pamatlīdzekļi» 1290 «Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums»
48 000 3500
4583
5000
DA = 53 000 KA = 4583 DA = 0 KA= 3500
B.s. = 48 417 B.s. = 3500

Amortizētās aizstāšanas izmaksas vai vērtības palielinājums

Ne vienmēr, veicot pamatlīdzekļu kapitālo remontu, būs jārēķina amortizētās aizstāšanas izmaksas. Katrs gadījums jāskata atsevišķi un jāizvērtē, vai daļa vai detaļa tiek pievienota vai nomainīta.

Jaunas pievienotas daļas vai detaļas atzīst, pievienojot attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai to iegādes vērtību, tas būs vērtības palielinājums.

Piemērs

Ražošanas darba galdam tiek pievienota jauna platforma, kas palielina veicamo operāciju veidus. 

Jaunas mainītās daļas vai detaļas atzīst, pievienojot attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai to iegādes vērtību, savukārt mainītās daļas vai detaļas tiek izslēgtas no pamatlīdzekļa sastāva to atlikušajā vērtībā, t.i., amortizētās aizstāšanas izmaksas.

Piemēram

Ēkai tiek nomainīts jumts vai automašīnai tiek nomainīts dzinējs.

Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas

MK noteikumu Nr. 775 82. punkts nosaka, ka pamatlīdzekļa uzturēšanai izlietotās rezerves daļas un palīgmateriālus noraksta izdevumos tajā pārskata gadā, kurā tie izlietoti. Izmaksu struktūra būs atkarīga no pamatlīdzekļa veida. Transportlīdzekļiem tās varētu būt ekspluatācijas izmaksas, piemēram, kārtējie remonti, tehniskā apkope, kā arī degvielas izdevumi. Attiecīgi nekustamajam īpašumam būs uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis, apdrošināšanas maksājumi, telpu kosmētiskais remonts, durvju slēdzenes remonts u.c.

Nolietojuma aprēķināšana

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775 83. punktu tāda pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, kura lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski noraksta izdevumos. Pamatlīdzekļa sākotnējo uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot atbilstošu pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi.

Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks un likvidācijas vērtība ir grāmatvedības aplēses, kuras regulāri pārskata un, ja nepieciešams, maina. Tāpēc tieši tagad, kad vēl nav noslēgts pārskata gads, rūpīgi izvērtējam un pārskatām uzņēmuma pamatlīdzekļu uzskaiti.

Par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku pieņem laikposmu (gados), kurā sabiedrība plāno izmantot šo pamatlīdzekli, ņemot vērā paredzēto lietošanas intensitāti, fizisko un morālo nolietošanos. Lietderīgo lietošanas laiku nosaka vadītājs, nevis grāmatvedis, kā tas dažkārt tiek novērots praksē.

Pamatlīdzekļa nolietojamo vērtību nosaka, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību. 

Likvidācijas vērtība ir aplēstā vērtība, kuru sabiedrība varētu iegūt, pārdodot pamatlīdzekli tā lietderīgās lietošanas laika beigās, un no kuras atskaitītas gaidāmās atsavināšanas izmaksas. Ja pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība ir nebūtiska, to neņem vērā nolietojamās vērtības aprēķināšanā (MK not. Nr. 775 5.4. nodaļa).

Piemērs

1. situācija Uzņēmums iegādājas jaunu automašīnu 30 000 eiro vērtībā. Vadības lēmums, ka lietos šo automašīnu piecus gadus un tad to pārdos. Tiek noteikta likvidācijas vērtība 10 000 eiro, pieņemot, ka, ja šāda automašīna šodien būtu piecus gadus veca, tās tirgus vērtība būtu 10 000 eiro. Grāmatvedis uzskaitē aprēķina nolietojamo vērtību, t.i., 30 000 – 10 000 = 20 000 eiro. 2. situācija Uzņēmums nopērk portatīvo datoru 1000 eiro vērtībā. Nosaka derīgās lietošanas laiku pieci gadi. Vadība nosaka, ka pēc pieciem gadiem datora utilizācijas izmaksas būs 20 eiro. Tā kā summa nav būtiska, tad nolietojums tiks rēķināts no pilnas iegādes vērtības.

MK not. Nr. 775 95. punkts nosaka, ka pamatlīdzekļa nolietojumu sāk aprēķināt tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem. Nolietojumu aprēķina arī tad, ja pamatlīdzeklis netiek aktīvi izmantots (piemēram, tehniskas apkopes, remonta, rekonstrukcijas vai dīkstāves laikā).

Ja nolietojuma aprēķināšanai tiek izmantota no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīga metode, tad nolietojuma aprēķināšanu var pārtraukt tik ilgi, cik ilgi pamatlīdzeklis netiek aktīvi izmantots.

Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, ja:

 • pamatlīdzekļa sākotnējā vai cita uzskaites vērtība vai šīs vērtības un pamatlīdzekļa likvidācijas vērtības (ja tāda paredzama) starpība ir pilnībā norakstīta;
 • saskaņā ar jauno grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība (ja tāda paredzama) ir vienāda ar tā bilances vērtību vai pārsniedz to;
 • pamatlīdzeklis tiek izslēgts.

Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, zemesgabalam) un pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo nolietojumu neaprēķina.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodes

MK not. Nr. 775 99. punkts nosaka, ka pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai var izmantot vienu no trim metodēm. Kuru metodi piemērot, to nosaka pats uzņēmums savā grāmatvedības politikā.

1. Lineārā metode

Tās pamatā ir pieņēmums, ka pamatlīdzekļa lietderība samazinās vienmērīgi, tādēļ pamatlīdzekļa nolietojuma gada summa tā lietderīgās lietošanas laikā nemainās, ja nemainās pamatlīdzekļa likvidācijas vērtības (ja tāda ir paredzēta) grāmatvedības aplēses.

Piemērs

Iegādāta kravas automašīna par 60 000 eiro. Noteikts lietderīgās lietošanas laiks 5 gadi. Noteikta likvidācijas vērtība 10 000 eiro.
Pārskata gads Pārskata perioda izmaksās atzītais nolietojums Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība bilancē
1 10 000 10 000 50 000
2 10 000 20 000 40 000
3 10 000 30 000 30 000
4 10 000 40 000 20 000
5 10 000 50 000 10 000

2. Degresīvā (paātrinātās nolietojuma aprēķināšanas) metode

Tās pamatā ir pieņēmums, ka lietošanas sākumposmā pamatlīdzeklim ir augstāks ražīgums un mazāk resursu tiek tērēts tā uzturēšanai darba stāvoklī (lietošanas pēdējos gados pamatlīdzekļa ražīgums samazinās un pieaug izdevumi tā remontam). Izmantojot šo metodi, pamatlīdzekļa nolietojuma vislielākā gada summa ir pirmajā ekspluatācijas gadā, bet vismazākā — pēdējā.

Piemērs

Iegādāta kravas automašīna par 50 000 eiro. Noteikts lietderīgās lietošanas laiks 5 gadi, t.i., 20% x 2 = 40% gadā. 
Pārskata gads Nolietojuma aprēķins Pārskata perioda izmaksās atzītais nolietojums Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība bilancē
1 50 000 x 40% 20 000 20 000 30 000
2 30 000 x 40% 12 000 32 000 18 000
3 18 000 x 40% 7 200 39 200 10 800
4 10 800 x 40% 4 320 43 520 6 480
5 6 480 x 40% 2 592 46 112 3 888

3. No pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgā metode

Izmantojot šo metodi, pamatlīdzekļa nolietojuma gada summa tiek noteikta atkarībā no attiecīgā pamatlīdzekļa paredzētās jaudas un tā faktiskās izmantošanas attiecīgajā laikposmā.

Piemērs

Uzņēmums iegādājies kravas automašīnu par 50 000 eiro. Vadība noteikusi, ka piecos gados plāno nobraukt 100 000 km. Pārskata periodā ir nobraukti 20 000 km.
Darbības Aprēķins Summa, eiro
1 Aprēķināts nolietojums uz vienu plānoto kilometru  50 000 : 100 000  0,50 eiro/km
2 Aprēķināts nolietojums pārskata gadā  0,50 x 20 000  10 000
3 Uzkrātais nolietojums pārskata perioda beigās  10 000 
4 Automašīnas atlikusī vērtība bilancē  50 000 – 10 000  40 000 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 33. pants nosaka pārvērtēšanas kārtību, ja vērtība tiek palielināta. Pamatlīdzekļu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.

Pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva — vērtības pieaugums, iekļauj attiecīgajā bilances aktīva postenī, kurā norādīts pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts, un bilances pasīva posteņa «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve» iedaļā «Pašu kapitāls».

Pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu kārtējā pārskata gadā aprēķina, pamatojoties uz šā objekta vērtību attiecīgajā pārskata gadā, un tādās pašās summās ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 33. pants nosaka kārtību, kad samazina ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts, likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība ir tiesīga samazināt pārvērtēšanas rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi nedrīkst izmaksāt, sadalīt dividendēs vai izlietot zaudējumu segšanai, pamatkapitāla palielināšanai, citu rezervju veidošanai vai citiem mērķiem.

Nekustamā īpašuma objektu vērtību atbilstoši zemākai vai augstākai vērtībai var noteikt sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, to nosaka MK noteikumu Nr. 775 87. punkts.

Pārējiem pamatlīdzekļiem vērtējumu var sniegt nozares speciālista atzinums (piemēram, autotransporta vērtības noteikšanai) vai arī to var noteikt pats uzņēmums, vadoties no informācijas pārdošanas interneta vietnē par analogiem pamatlīdzekļiem. 

Pārvērtē visu pamatlīdzekļu uzskaites grupu, pie kuras saskaņā ar sabiedrības noteikto grāmatvedības politiku pamatlīdzeklis pieder (piemēram, ēkas vai zemesgabali). Pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic regulāri atkarībā no pārvērtējamo pamatlīdzekļu patiesās vērtības izmaiņām. Ja pamatlīdzekļa patiesā vērtība mainās nenozīmīgi, to var pārvērtēt reizi trijos vai piecos gados.

Pamatlīdzekļu vērtības palielināšanās

Uzskaitē pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, ja vērtība palielinās, var iegrāmatot pēc vienas no divām metodēm. Uzņēmums pats izvēlas, pēc kuras metodes veikt pārvērtēšanu.

1. metode

Atbilstoši palielina vai samazina līdz pārvērtēšanas datumam uzkrāto nolietojumu vai pamatlīdzekļa līdzšinējo uzskaites vērtību, lai iegūtu jaunu pamatlīdzekļa bilances vērtību, kas ir vienāda ar tā pārvērtēšanā noteikto patieso vērtību. Šī ir biežāk izmantotā metode.

Piemērs

Uzņēmums veica automašīnas pārvērtēšanu. Atbilstoši uzņēmumā izveidotās komisijas vērtējumam šīs automašīnas vērtība pārvērtēšanas datumā ir 15 000 eiro. Finanšu grāmatvedībā konkrētajai automašīnai:
 • sākotnējā vērtība 30 000 eiro; 
 • uzkrātais nolietojums pārvērtēšanas mēneša pēdējā datumā 28 000 eiro;
 • atlikusī vērtība 2000 eiro.
1) aprēķina pašreizējās vērtības un atlikušās vērtības starpību: 15 000 – 2000 = 13 000 eiro, 2) aprēķināto starpību iegrāmato, palielinot automašīnas sākotnējo vērtību un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi (bilances pasīvā):
D123x «Pārējie pamatlīdzekļi» 13 000 eiro
K 313x «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 13 000 eiro

2. metode

Sākotnēji noraksta līdz pārvērtēšanas datumam uzkrāto nolietojumu no pamatlīdzekļa līdzšinējās uzskaites vērtības un pēc tam atlikušo summu attiecīgi palielina vai samazina atbilstoši pamatlīdzekļa pārvērtēšanā noteiktajai patiesajai vērtībai.

Piemērs

Uzņēmums veica automašīnas pārvērtēšanu. Atbilstoši uzņēmumā izveidotās komisijas vērtējumam šīs automašīnas vērtība pārvērtēšanas datumā ir 15 000 eiro. Finanšu grāmatvedībā konkrētajai automašīnai:
 • sākotnējā vērtība 30 000 eiro; 
 • uzkrātais nolietojums pārvērtēšanas mēneša pēdējā datumā 28 000 eiro;
 • atlikusī vērtība 2000 eiro.
1) izslēdz no uzskaites uzkrāto nolietojumu:
D 129x «PL nolietojums»
K 123x «Pārējie pamatlīdzekļi» 28 000 eiro
2) iegrāmato pārvērtēšanas rezultātā aprēķināto starpību 13 000 (15 000 – 2000):
D123x «Pārējie pamatlīdzekļi» 13 000 eiro
K 313x «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 13 000 eiro

Secinājumi

1. Pēc abām metodēm jaunā atlikusī vērtība ir 15 000 eiro. 

2. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana nedod ietekmi uz nodokļiem.

Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta, no tā sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgajam objektam piemēro vērtības samazinājuma korekciju, to novērtējot atbilstoši zemākajai vērtībai bilances datumā neatkarīgi no tā, vai šā ilgtermiņa ieguldījumu objekta lietderīgās lietošanas laiks ir vai nav ierobežots. Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Veicot inventarizāciju, jāvērtē, vai nav radušies apstākļi, kas varētu liecināt par pamatlīdzekļa vērtības būtisku samazinājumu.

Piemērs

Automašīnas iegādes vērtība 8000 eiro. Uzkrātais nolietojums bilances datumā 2000 eiro. Atlikusī vērtība 6000 eiro. Decembrī automašīna tika būtiski bojāta satiksmes negadījumā. Kvalificēts nozares eksperts deva slēdzienu, ka automašīnas tirgus vērtība ir 2000 eiro. Aprēķinātais automašīnas vērtības samazinājums 4000 eiro (6000 – 2000).
D 74xx «Zaudējumi no PL vērtības samazināšanās» 4000 eiro
K 129x «Uzkrātie zaudējumi no PL vērtības samazināšanās» 4000 eiro

Saimnieciskajā darbībā neizmantots pamatlīdzeklis

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pants nosaka, ka pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita:

 • to aktīvu iegādes izdevumus, kuri iegādāti, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, un tiek izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu, un šo aktīvu uzturēšanas izdevumus;
 • to aktīvu nolietojuma vērtību, kuri iegādāti līdz 2017. gada 31. decembrim un tiek izmantoti mērķiem, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu, vai šo aktīvu vērtības samazinājumu un uzturēšanas izdevumus.

Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietver ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.

No iepriekš minētā secināms — ja uzņēmums iegādājas pamatlīdzekli, kuru izmantos mērķiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliks gan iegādes vērtību, gan arī visus turpmākos ar tā uzturēšanu saistītos izdevumus.

Informācija par pamatlīdzekļiem, kas jāiekļauj finanšu pārskatā

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 52. panta 1. daļas 7. punkts nosaka, ka attiecībā uz katru ilgtermiņa ieguldījumu posteni finanšu pārskata pielikumā norāda šādas ziņas:

 1. iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa vai — attiecīgā gadījumā — patiesā vērtība vai pārvērtēšanā noteiktā vērtība pārskata gada sākumā un beigās,
 2. vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā,
 3. atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā,
 4. jebkura pārvietošana uz citu posteni pārskata gadā,
 5. no ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes vai pieņemšanas ekspluatācijā dienas aprēķināto vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā un beigās,
 6. pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,
 7. uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā,
 8. pārskata gadā ilgtermiņa ieguldījumu objektu ražošanas paš≠izmaksā iekļauto aizņēmumu procentu summa.

Minēto informāciju par pamatlīdzekļiem atļauts neiesniegt mikrosabiedrībām, to nosaka GPKGP likuma 57. pants.

Ja pamatlīdzekļi ir novērtēti pārvērtētajās summās, tad finanšu pārskata pielikumā ietver tabulu, kurā:

 1. norādītas bilances posteņa «Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve» izmaiņas pārskata gadā, paskaidrojot pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem piemērojamo nodokļu aplikšanas kārtību;
 2. sadalījumā pa bilancē norādītajiem pārvērtēto pamatlīdzekļu posteņiem sniegta informācija par vērtību, kāda būtu norādīta bilancē, ja attiecīgais postenis nebūtu pārvērtēts.

Grāmatvedības politikā noteiktā kārtība par pamatlīdzekļiem 

Uzņēmuma vadītājam ir pienākums nodrošināt grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu. Grāmatvedības organizācijas dokumentos iekļaujama grāmatvedības politika.

Attiecībā uz pamatlīdzekļiem grāmatvedības politikā iekļauj kārtību, kurā nosaka:

 • pamatlīdzekļu novērtēšanas metodi;
 • pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi;
 • pamatlīdzekļu atzīšanas vērtības kritēriju (eiro);
 • pamatlīdzekļu uzskaites grupas, piemēram, zemesgabali, ēkas, mēbeles;
 • pamatlīdzekļu uzturēšanas izdevumu un pārbūves izmaksu klasifikāciju;
 • citu nepieciešamo informāciju.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada decembra (492.) numurā.