Darījuma ar PVN apliekamās vērtības noteikšana, izrakstot nodokļa rēķinu, kas groza sākotnējo rēķinu, nav mainīta

0
2
(0)

Jautājums. Vai saskaņā ar PVN likuma, kas spēkā no 01.01.2013., 39.pantu, no šī gada piešķirt atlaidi un samazināt PVN par pirmstermiņa rēķina samaksu var tikai izrakstot kredītrēķinu (nevis pie rēķina samaksas - grāmatojot banku)?   Atbildi sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 127.panta pirmajai daļai, ja šajā likumā nav noteikts citādi, reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta nodokļa rēķinu vai nodrošina, ka trešā persona viņa vārdā vai preču vai pakalpojumu saņēmējs izraksta nodokļa rēķinu par: 1) jebkurām veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem; 2) avansa maksājumu, ko tas saņēmis pirms veiktās preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, izņemot saņemto avansa…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties