0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIDatorprogrammu licenču iegrāmatošana

Datorprogrammu licenču iegrāmatošana

Sanita Meijere, SIA DPA Kvalitātes vadītāja, datorprogrammu licencēšanas un pārvaldības sertificēta speciāliste

Pasaulē eksistē ap miljons dažādu datorprogrammu, daudzas no tām ir bezmaksas, bet liela daļa ir iegūstamas lietošanā, atbilstoši iegādājoties lietošanas licenci. Vienai datorprogrammai var būt dažādi iespējamie iegādes varianti, līdz ar to arī katram iegādes variantiem atbilstoša licence. Kopumā ir pieņemts uzskatīt, ka datorprogrammas ir nemateriāls ilgstošs ieguldījums, tomēr ne visos iegādes un licenču variantos tas tā ir. Tā kā  ir daudz datorprogrammu licenču iegādes iespēju un licenču nosacījumu, SIA DPA Kvalitātes vadītāja, datorprogrammu licencēšanas un pārvaldības sertificēta speciāliste Sanita Meijere aplūkojusi principus, pēc kuriem vieglāk orientēties datorprogrammu licenču atbilstošā atspoguļošanā uzņēmuma grāmatvedībā.   Būtiskākās definīcijas Nemateriālie aktīvi: identificējama nemateriāla vērtība…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

datoriPasaulē eksistē ap miljons dažādu datorprogrammu, daudzas no tām ir bezmaksas, bet liela daļa ir iegūstamas lietošanā, atbilstoši iegādājoties lietošanas licenci. Vienai datorprogrammai var būt dažādi iespējamie iegādes varianti, līdz ar to arī katram iegādes variantiem atbilstoša licence. Kopumā ir pieņemts uzskatīt, ka datorprogrammas ir nemateriāls ilgstošs ieguldījums, tomēr ne visos iegādes un licenču variantos tas tā ir. Tā kā  ir daudz datorprogrammu licenču iegādes iespēju un licenču nosacījumu, SIA DPA Kvalitātes vadītāja, datorprogrammu licencēšanas un pārvaldības sertificēta speciāliste Sanita Meijere aplūkojusi principus, pēc kuriem vieglāk orientēties datorprogrammu licenču atbilstošā atspoguļošanā uzņēmuma grāmatvedībā.  

Būtiskākās definīcijas

Nemateriālie aktīvi: identificējama nemateriāla vērtība bez fiziskas substances. Šī vērtība ir organizācijas kontrolēts resurss, kas iegūts kāda pagātnes notikuma rezultātā (piemēram, nopirkts vai pašu izstrādāts) un no kura izmantošanas nākotnē tiek sagaidīti ekonomiski labumi (naudas līdzekļi vai citas vērtības) (IAS 38. 8). Protams, kā datorprogramma, tā tās licence var tikt ietverta kādā fiziski taustāmā ietvarā – datu nesējā (CD, DVD, USB, HDD), licence bieži vien var būt papīra formātā. Līdz ar to būtiskākie nemateriālo aktīvu kritēriji ir:

 • būt identificējamiem;
 • atrodas organizācijas kontrolē (t.sk. organizācijai ir iespējams no tiem saņemt labumu);
 • nākotnes ekonomisko labumu sniegšana.

Būt identificējamiem nozīmē:

 • ir nodalāmi (var tikt atsevišķi pārdoti, nodoti, licencēti, apmainīti vieni paši vai ar atbilstošo līgumu, piemēram, “kastīšu” datorprogrammu licences, organizācijas pašas izstrādātās datorprogrammas) vai
 • izriet no juridiska rakstura tiesībām, licences, līguma, neskatoties uz to, vai tiesības ir atdalāmas un tālāk nododamas vai nav (IAS 38.12).

Licence  - vienīgais lietiskais pierādījums programmas legalitātei

Katrai organizācijā lietotajai materiālajai vai nemateriālajai vērtībai ir jābūt uzskaitītai organizācijas grāmatvedībā. Šis noteikums attiecas arī uz datorprogrammu licencēm. Turklāt, kamēr kāda organizācijas manta vai vērtība tiek lietota, organizācijā ir jābūt pieejamiem šīs mantas vai vērtības izcelsmes dokumentiem. Praksē nereti nākas saskarties ar situāciju, kad organizācija, atsaucoties uz vispārīgo prasību par dokumentu glabāšanas ilgumu – pieci gadi, vairs nespēj uzrādīt datorprogrammas licences izcelsmi apliecinošus dokumentus, kaut gan konkrētā datorprogramma organizācijā joprojām tiek lietota. Licences izcelsmi apliecinošais dokuments faktiski ir vienīgais ticamais pierādījums, ka datorprogrammas lietošanas tiesības ir iegūtas legālā veidā, līdz ar to, ja šāds dokuments vairs nav pieejams, organizācijai var iestāties atbilstošas juridiska rakstura negatīvas sekas.

Prasības licences kases čekam

Ikvienai datorprogrammas licencei (izņemot bezmaksas datorprogrammu licences, kuru gadījumā organizācijas uzskaites dokumentācijā ir jāsaglabā pati datorprogrammas licence) ir jābūt atbilstoši noformētam iegādes dokumentam, piemēram, kases čekiem vai preču piegādes dokumentiem, kas noformēti atbilstoši turpmāk norādīto grāmatvedības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumu Nr. 133 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” 20. punkts nosaka, kādiem rekvizītiem ir jābūt norādītiem kases čekā:

 • kases aparāta vai kases sistēmas lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);
 • dokumenta nosaukums - čeks -, tā numurs, datums un izdrukāšanas laiks. Čekus numurē augošā secībā, un numerācija nedrīkst atkārtoties vienas darbadienas laikā. Ja čeku numerācija darbadienas laikā pēc Z pārskata izdrukāšanas ir jāsāk no sākuma, kases čekā papildus norāda Z pārskata numuru;
 • kases aparāta vai kases sistēmas nodaļas numurs vai nosaukums;
 • darījuma (preces (pakalpojuma) vai preču (pakalpojumu) grupas) nosaukums un pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) grupai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), kā arī daudzums un cena;
 • piemērotā pievienotās vērtības nodokļa likme;
 • reģistrēto darījumu summa naudas izteiksmē (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) bez pievienotās vērtības nodokļa;
 • pievienotās vērtības nodokļa summa (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm);
 • reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē;
 •  piešķirtās atlaides naudas izteiksmē, ja tādas ir;
 •  norēķinu veids;
 • norēķinoties saņemtās naudas summa;
 • norēķinoties izdotās skaidrās naudas summa (atlikums);
 • kases aparāta pilns šasijas numurs, bet kases sistēmām - kases sistēmas identifikācijas kods un fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numurs.

Licences preču piegādes dokumenta saturs

Preču piegādes dokumentā norādāmie rekvizīti ir noteikti Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 35.11 punktā. Preču piegādes dokumentā jābūt ietvertiem vismaz šādiem rekvizītiem un informācijai:

 • preču nosūtītāja (izsniedzēja) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā), bet, ja preču nosūtītājs (izsniedzējs) ir fiziska persona, – vārds, uzvārds un personas kods (ja personai tāds ir piešķirts);
 •  preču izsniegšanas vietas adrese;
 •  dokumenta veida nosaukums;
 •  dokumenta reģistrācijas datums;
 •  dokumenta reģistrācijas numurs;
 •  preču saņēmēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā), bet, ja preču saņēmējs ir fiziska persona, – vārds, uzvārds un personas kods (ja personai tāds ir piešķirts), preču saņemšanas vietas adrese;
 •  preču nosaukums, mērvienība un daudzums;
 •  attiecīgā saimnieciskā darījuma vai darbības apraksts (piemēram, preču piegāde (pārdošana) citam uzņēmumam, pārvietošana starp uzņēmuma struktūrvienībām);
 •  atsauce uz citu dokumentu (ja tāds ir), kurā atrodama informācija, kas nepieciešama saimnieciskā darījuma novērtēšanai naudas izteiksmē (piemēram, attiecīgs līgums);
 •  paraksts.

Licenču izmantošanas ilguma paredzēšana

Tāpat kā citām materiālām vai nemateriālām vērtībām, arī datorprogrammu licencēm organizācijas grāmatvedības politikā ir jāparedz to izmantošanas ilgums, kas var tikt definēts kā izmantošana uz nenoteiktu laika periodu. Tomēr praksē biežāk tiek izvēlēts noteikts laika periods atkarībā no datorprogrammas licences veida, piemēram, OEM (original equipment manufacturer) licencēm izmantošanas laiks būs vienāds ar paša datora vai citas iekārtas, kurā datorprogramma ir instalēta, izmantošanas laiku, bet pret vīrusu programmām parasti tas būs viens gads, savukārt biroja aplikācijām (piemēram, Microsoft Office vai specifiskākām datorprogrammām – ADOBE, AUTODESK) var noteikt izmantošanu līdz jaunas versijas iznākšanai vai uz nenoteiktu laiku. Visilgākais izmantošanas laiks parasti ir relatīvi dārgiem risinājumiem, individuāli izstrādātām datorprogrammām, pašas organizācijas radītām datorprogrammām. Tomēr starptautiskajā praksē pieņemts, ka izmantošanas laikam nevajadzētu pārsniegt divdesmit gadus. Ar mūsdienu straujo tehnoloģiju attīstību pat divdesmit gadi šķiet neiespējami ilgs laika periods.

Licenču iegrāmatošana

Atlikusī vērtība, kad noteiktais izmantošanas laiks ir pagājis, ir iespējama tikai OEM licencei, paredzot tās norakstīšanu vai tālāk pārdošanu kopā ar datoru, kurā OEM datorprogramma tika sākotnēji instalēta, un „kastīšu” licencei, kuru drīkst pārdot tālāk, kad organizācijai tās izmantošana vairs nav nepieciešama.

Licences amortizē to noteiktajā izmantošanas laikā. Ja tomēr datorprogrammas licencei ir paredzēts nenoteikts izmantošanas laiks, tad atbilstoši IAS 38. 107 šādu licenci nedrīkst amortizēt. Šādai datorprogrammas licencei tās lietderīgās izmantošanas laiks būtu jāpārskata katra pārskata perioda beigās, izvērtējot, vai joprojām ir pamats licences nenoteiktam izmantošanas laikam. Ja šāds pamats vairs nepastāv, tad nosaka konkrētu izmantošanas termiņu un licenci drīkst sākt amortizēt (IAS 38.109).

Datorprogrammas vai to licences iegrāmato to iegādes vērtībā, kas sastāv no cenas un papildu izdevumiem, kas nepieciešami, lai sāktu konkrēto datorprogrammu lietot (instalācijas datu nesēji, instalācijas izdevumi u.tml.). Ja ir ņemts aizņēmums iekārtas un OEM licences (kas kopā veido vienu veselu pamatlīdzekli) iegādei, tad arī par aizņēmumu maksājamie procenti var tikt attiecināti uz iegādes izmaksām, bet tikai par periodu pirms iekārtas izmantošanas sākuma. Ministru kabineta 2000. gada 19. septembra noteikumi Nr. 319 nosaka organizācijas aktīvu amortizāciju tikai nodokļu aprēķinu mērķiem, bet organizācijas finanšu politika drīkst atšķirties.

Datorprogrammu licences, kas iegādātas kā OEM licences kopā ar datoru, tiek uzskaitītas organizācijas pamatlīdzekļos kā vienots veselums kopā ar pašu datoru. Šī ir būtiskākā atkāpe no klasiskā principa, ka datorprogrammas licence ir nemateriāls ilgtermiņa ieguldījums. Būtisks nosacījums ir tas, ka iekārtai un licencei ir jābūt vienā iegādes dokumentā. Atsevišķi ražotāji pat pieprasa, ka nedrīkst izdalīt cenas iekārtai un OEM licencei, visam jābūt vienai komplekta cenai, pretējā gadījumā tas var būt licences noteikumu pārkāpums. Principā šajā scenārijā OEM licence ir kā viena no datora komponentēm, pielīdzināma materiālai vērtībai.

Licence, iegādāta kā OEM licence, parasti ir apmēram uz pusi lētāka nekā atsevišķi iegādāta licence. Tomēr ir būtiski lietošanas ierobežojumi – šo licenci nedrīkst pārnest lietošanai citā iekārtā, licences lietošanas laiks ir vienāds ar tās iekārtas lietošanas laiku, ar kuru tā sākotnēji kopā tika iegādāta. OEM licence ir norakstāma kopā ar iekārtu, ar ko sākotnēji tika kopā iegādāta. OEM licence drīkst tikt pārdota kopā ar iekārtu, ar kuru tā sākotnēji tika iegādāta, kad organizācijai tās izmantošana vairs nav aktuāla.

Tomēr, lai arī dažādas datorprogrammu licences var tikt iegādātas kā OEM licences (operētājsistēmas, pretvīrusu programmas, Tildes Birojs, cita biroja programmatūra, piemēram, Microsoft Office), tikai operētājsistēma, bez kuras iekārta nespēj strādāt, tiek atzīta par iekārtas sastāvdaļu un līdz ar to pamatlīdzekli atbilstoši IAS 38, un detalizētāk to regulē IAS 16, kas tieši nosaka prasības pamatlīdzekļu pareizai uzskaitei. Līdzīgi kā operētājsistēmām tie paši nosacījumi ir arī datorprogrammu licencēm, kas iegādātas ar iekārtām dažādu pakalpojumu nodrošināšanai - rūpnīcām, auto servisiem u.tml. Būtisks nosacījums, protams, ir tas, ka bez šīs datorprogrammas iekārta nebūs  pilnvērtīgi lietojama. Pārējās OEM licences tiek iegrāmatotas kā nemateriālie aktīvi to iegādes vērtībā. IAS 38 nedod rekomendācijas, ko darīt situācijās, kad iegādes dokumentā nav uzrādīta atsevišķi licences iegādes vērtība. Praksē šādās situācijās parasti tiek izmantota atsevišķi pirktas licences cena kā izejas punkts. Pēc ASV grāmatvedības prakses, atlaides un OEM vispārzināmā cena arī ir jāņem vērā, pretējā gadījumā var izrādīties, ka pašas iekārtas vērtība ir tuvu nullei vai pat negatīva.

Nodokļu amortizācijas mērķiem iekārtas un OEM licences būtu jāiekļauj trešajā pamatlīdzekļu kategorijā, balstoties uz to iegādes vērtību.

Atsevišķi iegādātas datorprogrammu licences, t.s. “kastīšu” produkti un lielapjoma licenču līgumi ir uzskaitāmi ilgtermiņa ieguldījumos nemateriālajos aktīvos.

“Kastīšu” licences ir iegrāmatojamas to iegādes vērtībā. Kā jau iepriekš tika norādīts, kastīšu licencēm var būt atlikusī vērtība, un tās var pārdot tālāk, kad organizācijai to izmantošana vairs nav aktuāla. Latvijā parasti “kastīšu” licenču lietderīgais izmantošanas laiks variē no trīs līdz desmit gadiem. Tomēr organizācijās šis ir visretāk sastopamais licenču iegādes veids, jo šādi iegādātās licences ir visdārgākās. Tas tiek izmantots, ja konkrētās licences ir nepieciešamas mazā skaitā, parasti mazāk par piecām viena veida licencēm.

Organizācijās visplašāk sastopamais licenču iegādes veids ir lielapjoma licenču līgumi. Atkarībā no līguma veida pastāv nianses pareizā šādi iegūto licenču atspoguļošanā grāmatvedībā. Šīs licences tiek dēvētas par vārda licencēm (named liccenses) un tiek izsniegtas konkrētajai organizācijai. Licences līgums nosaka atļauto maksimālo lietotāju skaitu (atsevišķos gadījumos vienlaicīgo lietotāju skaitu) un citus būtisku nosacījumus, piemēram, cenu aizsardzību papildus pasūtījumiem noslēgtā līguma ietvaros, garantiju, norēķinu kārtību – priekšapmaksa, dalītais maksājums, abonēšana, īre ar izpirkumu termiņa beigās vai bez tā. Parasti organizācijai ir ierobežotas tiesības licences līgumu pārdot citai organizācijai, tam ir nepieciešams saņemt ražotāja atļauju. Tomēr licences lietošanas tiesības var tikt nodotas uzņēmumu grupas iekšienē, ja ir saistītie uzņēmumi un viena uzņēmuma īpašumā ir kapitāla daļas otrā uzņēmumā vismaz 50% apmērā. Protams, šis ir vispārīgs princips un var būt atšķirības nosacījumos atkarībā no katra datorprogrammu ražotāja licenču politikas.

Lielapjoma licenču līgumu darbības laiks

Praksē ir nācies saskarties ar jautājumiem par lielapjoma licenču līgumu darbības laiku, proti, vai licences drīkst izmantot divus vai trīs gadus atkarībā no līguma. Šo jautājumu izraisa, piemēram, Microsoft licenču iegāde Open License (divu gadu līgums) vai Open Value License (trīs gadu līgums). Būtiski ir atcerēties, ka ar šiem abiem līgumiem iegādātās licences organizācijas lietošanā ir bez termiņa ierobežojuma, proti, cik ilgi vien organizācija to paredzēs savā grāmatvedības politikā. Divu vai trīs gadu termiņš ir paredzēts tikai attiecībā uz papildu produktu iegādi esošā līguma ietvaros vai citu labumu, ko līgums paredz, izmantošanai.

Lielapjoma licenču līgumi, kuri pieļauj dalīto maksājumu, tiek iegrāmatoti bilancē ar mazāko iespējamo nākotnes maksājumu, kas maksājuma gadadienā var mainīties atkarībā no tā, cik reāli licences organizācija ir izmantojusi vai plāno izmantot konkrētajā periodā.

Lielapjoma licenču nomas līgumi (subscription) tiek uzskaitīti grāmatvedībā pēc operatīvā līzinga principa, izņēmums ir gadījumi, kad organizācija plāno izpirkt licences līguma termiņa beigās. Šajos gadījumos tiek piemērots finanšu līzinga uzskaites princips.

Pakalpojuma sniedzēju licenču līgumi (Service provider license agreement (SPLA)) netiek uzskatīti par klasiskiem nemateriālajiem aktīviem un tiek uzskaitīti katru maksājuma periodu kā izdevumi.

Attiecībā uz R&D (research and development – pētījumi un attīstība) uzskaiti grāmatvedībā – atbilstoši IAS 38. 54, pētījumu izdevumi ir jāklasificē kā izdevumi attiecīgajā periodā. Izstrādes izdevumi atbilstoši IAS 38.57 ir jākapitalizē un pēc izstrādātā risinājuma lietderības izvērtēšanas jāiegrāmato kā nemateriālie aktīvi. Tomēr risinājuma iegrāmatoto vērtību ir jāspēj pamatot.

Pašu izstrādātu datorprogrammu drīkst iegrāmatot tikai tad, kad iestājas šādi kritēriji (kas attiecas tieši tāpat arī uz gatavām iegādātām datorprogrammu licencēm):

 • datorprogrammas izmantošana nākotnē sniegs organizācijai ekonomisko labumu, ņemot vērā pamatotus pieņēmumus par nosacījumiem, kādi eksistēs datorprogrammas/risinājuma izmantošanas laikā,
 • datorprogrammas vai tās licences vērtība ir ticami izmērāma (IAS 38. 21; 38. 22).

Ja šie kritēriji netiek sasniegti, risinājuma izstrādē ieguldītie resursi ir jāiegrāmato kā izdevumi tajā periodā, kurā radušies. Arī vēlākā periodā attiecībā uz šādu risinājumu nedrīkst attiecināt izdevumus kā ieguldījumu nemateriālajos aktīvos (IAS 38. 71).

Ja nemateriālais aktīvs (licence/risinājums) tiek iegādāts atsevišķi vai kopā kā biznesa kombinācija, tiek uzskatīts, ka iepriekš minētie kritēriji iestājas automātiski (IAS 38.33).

IAS 38 paredz vēl papildu kritērijus, kas jāņem vērā, iegrāmatojot pašu izstrādātu programmatūras risinājumu.

Noslēgumā jāuzsver - lai pareizi organizācijas grāmatvedībā atspoguļotu iegādātās datorprogrammu licences, ir svarīgi izvērtēt, kuram licenču tipam konkrētā licence pieder – OEM, “kastīšu” licences vai lielapjoma licenču līgums, ar nomu vai bez tās, ja ir noma – ar izpirkumu termiņa beigās vai bez izpirkuma.

Raksts publicēts žurnāla BILANCE 344. numurā