Dīkstāves atbalstu var saņemt arī jaunāki uzņēmumi un uzņēmumi ar nodokļu parādu līdz 1000 eiro

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: energepic.com, Pexels.com

Valdība 2. aprīlī pieņēma noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumos Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem””, kas  ļauj arī nesenāk dibinātiem uzņēmumiem pieteikties dīkstāves atbalstam, kā arī nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumam līdz 3 gadiem.

Grozījumi paredz iespēju dīkstāves atbalstu saņemt arī tiem uzņēmumiem, kas dibināti pēc 2019. gada 1. marta (līdz šim tas nebija iespējams, jo nebija apgrozījuma datu, ar ko salīdzināt, vai tie bija neobjektīvi salīdzināmi). Paredzēts, ka krīzes skartajiem darba devējiem, kuri dibināti laika posmā no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. decembrim, ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu aprēķina, salīdzinot ieņēmumus šāgada martā vai aprīlī ar pagājušajā gadā mēnesī vidēji gūtajiem ieņēmumiem.

Tāpat noteikumos paredzēta dīkstāves pabalsta aprēķināšanas kārtība tiem darbiniekiem, kuru uzņēmumu darbība nav ilgāka par sešiem mēnešiem. Noteikts, ka viņiem pabalsta apmēru (pēc VID datiem) aprēķina 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par nostrādātajiem mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Tāpat precizēts atbalsta saņemšanas kritērijs attiecībā uz nodokļu parāda apmēru, pieļaujot iespēju pieteikties atbalstam krīzes skartajiem darba devējiem ar lielāku nodokļu parādu.

Uzņēmums varēs pieteikties atbalstam, ja tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodokļu parāds nebūs lielāks par 1000 eiro, vai ja lielāka parāda gadījumā tam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu.

MK noteikumos vienlaikus iekļauts punkts, ka Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts dīkstāves pabalsts. Tas nepieciešams, lai novērstu situāciju, ka vienai un tai pašai personai tiek piešķirts gan dīkstāves pabalsts, gan pašvaldības pabalsts krīzes situācijā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība var piešķirt ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem).

Vairāk informācijas lasiet arī sadaļā: COVID-19 izraisītās pandēmijas un valstī noteiktās ārkārtas situācijas ieviestās izmaiņas

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)