0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIĒdienu piegādes, izmantojot mobilās lietotnes, — kā pareizi kārtot grāmatvedību

Ēdienu piegādes, izmantojot mobilās lietotnes, — kā pareizi kārtot grāmatvedību

Inese Helmane

Pandēmijas dēļ ir attīstījies attālinātais darbs un līdz ar to arī ēdienu piegādes uz darbinieku mājām. Kā šādos gadījumos pareizi aprēķināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) un kārtot grāmatvedību? Par to Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vebinārā stāstīja Pievienotās vērtības nodaļas daļas vadītāja vietnieks Edgars Bisenieks un VID Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Dina Kucina. Vebinārā izklāstītie piemēri aplūko situāciju, kurā ēdinātājs vienmēr ir Latvijā reģistrēts PVN maksātājs, kurš sniedz ēdināšanas pakalpojumus un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties
E-BILANCE vai to saturoša komplekta abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ēdienu piegādes, izmantojot mobilās lietotnes, — kā pareizi kārtot grāmatvedību
Ilustrācija: © Serge Touch – stock.adobe.com
Edgars Bisenieks, jurists PVN jomā
Edgars Bisenieks,
Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodaļas daļas vadītāja vietnieks
Foto: Aivars Siliņš

Pandēmijas dēļ ir attīstījies attālinātais darbs un līdz ar to arī ēdienu piegādes uz darbinieku mājām. Kā šādos gadījumos pareizi aprēķināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) un kārtot grāmatvedību?

Par to Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vebinārā stāstīja Pievienotās vērtības nodaļas daļas vadītāja vietnieks Edgars Bisenieks un VID Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Dina Kucina.

Vebinārā izklāstītie piemēri aplūko situāciju, kurā ēdinātājs vienmēr ir Latvijā reģistrēts PVN maksātājs, kurš sniedz ēdināšanas pakalpojumus un pārdod ēdienu līdzņemšanai, izmantojot mobilo lietotni, lai klients saņemtu to savās mājās no restorāna vai kafejnīcas. Kurjers ir Latvijā nereģistrēts PVN maksātājs, kas no kafejnīcas uz klienta norādīto vietu transportē ēdienu vai nu ar velosipēdu, automašīnu, vai kādu citu pārvietošanās līdzekli.

Dina Kucina, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes galvenā nodokļu inspektore
Dina Kucina,
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes galvenā
nodokļu inspektore
Foto: Aivars Siliņš

Mobilā lietotne ir Latvijā reģistrēts PVN maksātājs, kuram mobilā lietotne atbilstoši normatīvu prasībām būs reģistrēta kā struktūrvienība VID un kas ēdinātājam sniedz saskarnes pakalpojumu. Lai gan lietotne var savā vārdā pati pirkt ēdienu un pārdot to klientam, tomēr Latvijā praksē šādas situācijas ir ļoti retas. 

Attaisnojuma dokumentu aprite

Piemērs

Mobilā lietotne pakalpojumus sniedz gan ēdināšanas uzņēmumam, gan kurjeram. Savukārt kurjers savus transportēšanas pakalpojumus sniedz ēdinātājam. Tātad rēķins par pakalpojumiem no kurjera būs nevis klientam, bet ēdinātājam. Tā ir abu pušu brīva vienošanās. Ēdinātājs klientam sniedz ēdināšanas pakalpojumu, kurā ietilpst arī transporta izmaksas. Ēdinātājs ir pilnvarojis mobilo lietotni saņemt maksājumu no klienta. Tātad nauda ēdinātājam ienāk nevis tieši no klienta, bet caur mobilo lietotni.

Kā šādā situācijā ir jākārto grāmatvedība ēdinātājam

Ēdinātājs ir komersants, un tam ir saistošas Grāmatvedības likuma prasības. Viens no šiem likuma pamatnoteikumiem ir tas, ka grāmatvedības reģistros drīkst ierakstīt, tikai pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. Tā kā minētajā piemērā ēdinātājs saņem attaisnojuma dokumentu — PVN rēķinu — no aplikācijas turētāja par saskarnes pakalpojumu un no kurjera par transporta pakalpojumiem, tad arī ēdinātājs grāmatvedībā savas izmaksas varēs iegrāmatot, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, kas saņemti no lietotnes un kurjera.

Jāatceras, ka darījuma iegrāmatošanai ir derīgs tikai tāds attaisnojuma dokuments, kas satur visus Grāmatvedības likumā noteiktos rekvizītus. Ja kaut viens rekvizīts nav iekļauts, šāds dokuments grāmatvedībai nav derīgs.

Savukārt ēdinātājs izsniedz savā vārdā attaisnojuma dokumentu — PVN rēķinu — klientam, un, pamatojoties uz šādu dokumentu, kas satur visus likumā noteiktos rekvizītus, ēdinātājs var iegrāmatot savus ieņēmumus.

Kādus posteņus izmanto

Kādus bilances un peļņas un zaudējuma aprēķina posteņus ēdinātājs izmanto darījuma atspoguļošanai grāmatvedībai?

No bilances aktīva tās ir:

 • iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" posteņu grupas "Debitori" postenis "Pircēju un pasūtītāju parādi";
 • postenis "Nauda".

No bilances pasīva:

 • iedaļas "Īstermiņa kreditori" postenis "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem";
 • iedaļas "Īstermiņa kreditori" postenis "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas" (norēķini par PVN).

No peļņas vai zaudējumu aprēķina:

 • postenis "Neto apgrozījums" (tiks iegrāmatoti visi ieņēmumi par pārdoto ēdienu);
 • postenis "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" (konkrētā piemērā tās būs izmaksas par mobilās lietotnes un kurjera pakalpojumiem).

PVN rēķina izrakstīšana

Kā ēdinātājam ir jāizraksta PVN rēķins?

Ēdinātājs PVN rēķinu par ēdiena piegādi izsniedz savā vārdā:

 • PVN rēķinu var ģenerēt mobilās lietotnes sistēma un nosūtīt klientam;
 • PVN rēķinu ēdinātājs var izrakstīt pats.

Svarīgi ir pievērst uzmanību līgumam starp ēdinātāju un mobilo lietotni, vai tajā ir noteikts, kas sagatavo PVN rēķinu.

Tā kā piemērā bija minēts, ka kurjers savu pakalpojuma apmaksu piestāda ēdinātājam, tad PVN rēķinā ir iekļautas transportēšanas un mobilās lietotnes saskarnes pakalpojumu izmaksas.

PVN deklarācijā darījumi ir jāuzrāda atbilstoši to būtībai, proti, ēdinātājs uzrāda veiktos darījumus, t.i., izrakstītajos PVN rēķinos norādītās darījumu vērtības un no tām aprēķināto PVN. Savukārt ēdinātājs saņemtajos PVN rēķinos norādītās PVN summas atskaita kā priekšnodokli, jo šīs izmaksas ir iekļāvis ēdiena vērtībā.

Piemērs

Klients, izmantojot mobilo lietotni, pasūta picu par 10 eiro, ieskaitot PVN. Samaksa tiek veikta bezskaidras naudas veidā. Saskaņā ar līguma nosacījumiem kurjers transportēšanas pakalpojumu sniedz ēdinātājam. Ēdinātājs picas piegādes vērtībā iekļauj transportēšanas un saskarnes pakalpojuma vērtību. Ēdinātājs par picas piegādi klientam izraksta PVN rēķinu, kuru izsniedz pēc pieprasījuma. Rēķinā norāda picas piegādes vērtību 8,26 eiro un aprēķināto PVN 1,74 eiro, kas kopsummā veido 10 eiro. Ēdinātājs saņem rēķinu no kurjera par transportēšanas pakalpojumu 2 eiro apmērā bez PVN (kurjers nav reģistrēts PVN maksātājs). Ēdinātājs saņem PVN rēķinu no mobilās lietotnes, kurā norādīta saskarnes pakalpojuma vērtība 1 eiro un PVN 0,21 eiro.

Norādāmais ēdinātāja PVN deklarācijā:

 • 40. un 41. rindā jānorāda veiktā darījuma vērtība — 8,26 eiro;
 • 52. rindā — aprēķinātais PVN — 1,74 eiro;
 • informācija par veikto darījumu — PVN 1 pārskata III daļā;
 • 60. un 62. rindā — PVN summa, kas atskaitāma kā priekšnodoklis 0,21 eiro;
 • informācija par saņemto pakalpojumu — PVN 1 pārskata I daļā.

Savukārt šī piemēra darījuma atspoguļošana grāmatvedības reģistros ir trīs sadaļas. Ēdinātājam ir jāsamaksā par pakalpojuma sniegšanu kurjeram un mobilajai lietotnei, tas nekas, ka kurjers nav PVN maksātājs.

Izrakstot klientam attaisnojuma dokumentu (PVN rēķins):

D "Pircēju un pasūtītāju parādi" — 10 eiro
K "Neto apgrozījums" — 8,26 eiro
K "Nodokļi/norēķini par PVN" — 1,74 eiro

Saņemot apmaksu no klienta:

D "Nauda" — 10 eiro
K "Pircēju un pasūtītāju parādi" — 10 eiro

Izmaksu iegrāmatošana

Saņemot attaisnojuma dokumentu (rēķinu) no kurjera par transportēšanas pakalpojumu, izmaksas iegrāmato šādi:

D "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" — 2 eiro
K "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 2 eiro

Samaksājot kurjeram par transportēšanas pakalpojumu:

D "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 2 eiro
K "Nauda" — 2 eiro

Saņemot attaisnojuma dokumentu (PVN rēķinu) no mobilās lietotnes, izmaksas iegrāmato šādi:

D "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" — 1 eiro
D "Nodokļi/norēķini par PVN" — 0,21 eiro
K "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 1,21 eiro

Samaksājot mobilajai lietotnei:

D "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 1,21 eiro
K "Nauda" — 1,21 eiro

Otrs pakalpojumu sniegšanas veids

VID pārstāvji vebinārā analizēja otru pakalpojuma sniegšanas veidu. 

Mobilā lietotne savus pakalpojumus sniedz ēdinātājam un kurjeram, un klientam tiek piegādāts ēdiens. Bet atšķirībā no pirmā pakalpojumu veida kurjers savas transportēšanas pakalpojuma izmaksas prasa nevis no ēdinātāja, bet no klienta, jo tādas ir līguma attiecības. Arī tā var darīt, jo tās ir brīvas pušu civiltiesiskās attiecības.

Grāmatvedībā ēdinātājiem radīsies izdevumi tikai par lietotnes turētāja saskarnes pakalpojumu. Līdz ar to attaisnojumu dokumentu aprite būs šāda:

 • ēdinātājs izsniedz savā vārdā attaisnojuma dokumentu — PVN rēķinu klientam;
 • saņem attaisnojuma dokumentu — PVN rēķinu — no lietotnes turētāja par saskarnes un transporta pakalpojumu, jo tā nodarbina darbiniekus, kas nogādā ēdienu klientam.

PVN rēķinu izrakstīšana

Ēdinātājs PVN rēķinu par ēdiena piegādi izsniedz savā vārdā:

 • PVN rēķinu var ģenerēt mobilās lietotnes sistēma un nosūtīt klientam;
 • PVN rēķinu ēdinātājs var izrakstīt pats.

PVN rēķinā iekļautas tikai mobilās lietotnes saskarnes pakalpojumu izmaksas, jo klients no kurjera saņem rēķinu par transportēšanas pakalpojumu (rēķinu ģenerē mobilā lietotne vai izsniedz pats kurjers).

PVN deklarācija

Ēdinātājs uzrāda veiktos darījumus, t.i., izrakstītajos PVN rēķinos norādītās darījumu vērtības un no tām aprēķināto PVN. Tā kā ēdiena vērtībā viņš iekļauj arī saņemtos saskarnes jeb mobilās lietotnes pakalpojumus, tad ēdinātājs saņemtajos PVN rēķinos norādītās PVN summas atskaita kā priekšnodokli.

Piemērs

Klients, izmantojot mobilo lietotni, pasūta picu par 10 eiro, ieskaitot PVN. Ēdinātājs picas piegādes vērtībā iekļauj saskarnes pakalpojuma vērtību, lai varētu par to iegūt priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības. Transportēšanas pakalpojumu klientam sniedz kurjers. Ēdinātājs par veikto picas piegādi klientam izraksta PVN rēķinu, kuru izsniedz pēc pieprasījuma. Rēķinā norāda picas piegādes vērtību 8,26 eiro un aprēķināto PVN 1,74 eiro. Samaksa tiek veikta bezskaidras naudas veidā. Ēdinātājs saņem PVN rēķinu no mobilās lietotnes, kurā norādīta saskarnes pakalpojuma vērtība 1 eiro un aprēķinātais PVN 0,21 eiro.

Ēdinātāja PVN deklarācija:

 • 40. un 41. rindā ieraksta veiktā darījuma vērtību 8,26 eiro;
 • 52. rindā aprēķināto PVN 1,74 eiro;
 • informāciju par veikto darījumu — PVN 1 pārskata III daļā;
 • 60. un 62. rindā — PVN summu, kas atskaitāma kā priekšnodoklis 0,21 eiro.
 • informāciju par saņemto pakalpojumu — PVN 1 pārskata I daļā.

Darījuma atspoguļošana grāmatvedībā

Izrakstot klientam attaisnojuma dokumentu (PVN rēķins):

D "Pircēju un pasūtītāju parādi" — 10 eiro
K "Neto apgrozījums" — 8,26 eiro
K "Nodokļi/norēķini par PVN" — 1,74 eiro

Saņemot apmaksu no klienta:

D "Nauda" — 10 eiro
K "Pircēju un pasūtītāju parādi" — 10 eiro

Saņemot attaisnojuma dokumentu (PVN rēķinu) no mobilās lietotnes:

D "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" — 1 eiro
D "Nodokļi/norēķini par PVN" — 0,21 eiro
K "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 1,21 eiro

Samaksājot mobilajai lietotnei:

D "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 1,21 eiro
K "Nauda" — 1,21 eiro

Trešais — izplatītākais ēdienu piegādes veids

VID pārstāvji skaidroja trešo — izplatītāko ēdienu piegādes veidu. Atšķirībā no diviem iepriekšējiem šajā gadījumā netiek atsevišķi izmantoti kurjera pakalpojumi. Kurjers darbojas kopā ar mobilo lietotni, kura sniedz ēdinātājam gan lietotnes, gan transporta pakalpojumus. Ēdinātājs klientam nodrošina gan ēdienu, gan transporta pakalpojumus, kuri ir iekļauti piegādātā ēdiena cenā.

Grāmatvedība ēdinātājam, nepieciešamie attaisnojuma dokumenti:

 • izsniedz savā vārdā attaisnojuma dokumentu — PVN rēķinu — klientam;
 • saņem attaisnojuma dokumentu — PVN rēķinu — no lietotnes turētāja par saskarnes un transporta pakalpojumu, jo tā nodarbina darbiniekus, kas nogādā ēdienu klientam.

PVN rēķinu izrakstīšana

Ēdinātājs PVN rēķinu par ēdiena piegādi izsniedz savā vārdā:

 • PVN rēķinu var ģenerēt mobilās lietotnes sistēma un nosūtīt klientam;
 • PVN rēķinu ēdinātājs var izrakstīt pats.

PVN rēķinā iekļautas transportēšanas un mobilās lietotnes saskarnes pakalpojumu izmaksas.

PVN deklarācija

Ēdinātājs uzrāda veiktos darījumus, t.i., izrakstītajos PVN rēķinos norādītās darījumu vērtības un no tām aprēķināto PVN.

Ēdinātājs saņemtajos PVN rēķinos norādītās PVN summas atskaita kā priekšnodokli.

Piemērs

Klients, izmantojot mobilo lietotni, pasūta picu par 10 eiro, ieskaitot PVN. Mobilā lietotne ēdinātājam sniedz saskarnes pakalpojumu un transportēšanas pakalpojumu. Ēdinātājs picas piegādes vērtībā iekļauj saskarnes pakalpojuma vērtību un transporta pakalpojuma vērtību. Ēdinātājs par veikto picas piegādi klientam izraksta PVN rēķinu, kuru izsniedz pēc pieprasījuma. Rēķinā norāda picas piegādes vērtību 8,26 eiro un aprēķināto PVN 1,74 eiro. Samaksa tiek veikta bezskaidras naudas veidā. Ēdinātājs saņem PVN rēķinu no mobilās lietotnes, kurā iekļauta saskarnes pakalpojuma vērtība un transportēšanas pakalpojuma vērtība — 3 eiro un aprēķinātais PVN 0,63 eiro.

Ēdinātāja PVN deklarācija:

 • 40. un 41. rindā veiktā darījuma vērtību 8,26 eiro;
 • 52. rindā aprēķināto PVN 1,74 eiro;
 • informācija par veikto darījumu PVN 1 pārskata III daļā;
 • 60. un 62. rindā PVN summu, kas atskaitāma kā priekšnodoklis — 0,63 eiro;
 • informāciju par saņemto pakalpojumu PVN 1 pārskata I daļā.

Darījuma atspoguļošana grāmatvedībā

Izrakstot klientam attaisnojuma dokumentu (PVN rēķins):

D "Pircēju un pasūtītāju parādi" — 10 eiro
K "Neto apgrozījums" — 8,26 eiro
K "Nodokļi/norēķini par PVN" — 1,74 eiro

Saņemot apmaksu no klienta:

D "Nauda" — 10 eiro
K "Pircēju un pasūtītāju parādi" — 10 eiro

Saņemot attaisnojuma dokumentu (PVN rēķinu) no mobilās lietotnes:

D "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" — 3 eiro
D "Nodokļi/norēķini par PVN" — 0,63 eiro
K "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 3,63 eiro

Samaksājot mobilajai lietotnei:

D "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" — 3,63 eiro
K "Nauda" — 3,63 eiro

Citi varianti

E. Bisenieks vebinārā norādīja, ka situācijas var būt dažādas. Ceturtais variants ēdiena piegādē var būt tāds, ka ir līguma attiecības, kurās ēdinātājs pārdod savā vārdā ēdienu mobilajai lietotnei, bet tā tālāk ēdienu savā vārdā pārdod klientam. Tad ēdinātājam attiecībā uz PVN deklarāciju ir tikai viens darījums — ēdiena piegāde mobilajai lietotnei. 

Piektais variants varētu būt tāds, ka mobilā lietotne ir ārzemēs — kāds uzņēmums no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai no trešās valsts. Šādā gadījumā ēdinātājam būs tikai viens darījums — pārdot ēdienu mobilajai lietotnei.

Savukārt, ja mobilā lietotne no ārzemēm darbotos kā starpnieks, tad attiecībā uz PVN par ēdiena piegādi nekas nemainītos, bet par saņemto pakalpojumu mainītos deklarācijas rindiņas — nevis 62. rinda, bet 63. rinda (ja mobilā lietotne ir no trešajām valstīm) vai 64. rinda (ja mobilā lietotne ir no ES dalībvalsts).

Šos darījumus atspoguļojot grāmatvedībā, to dara tieši tāpat kā prezentācijā minētajos piemēros.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada janvāra (481.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: