0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSFINANSESEiropas Komisija ierosina jaunas Eiropas Centrālās bankas pilnvaras banku uzraudzībai

Eiropas Komisija ierosina jaunas Eiropas Centrālās bankas pilnvaras banku uzraudzībai

Eiropas Komisija vakar, 12. septembrī, iesniegusi priekšlikumus vienotam eiro zonas banku uzraudzības mehānismam, kas ir svarīgs solis ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanā. Jaunajā vienotajā mehānismā galīgā atbildība par noteiktiem uzraudzības pienākumiem, kas saistīti ar visu eiro zonas banku finansiālo stabilitāti, tiks uzticēta Eiropas Centrālajai bankai (ECB). Valstu uzraudzības iestādēm arī turpmāk būs svarīga loma ikdienas uzraudzības darbā un ECB lēmumu sagatavošanā un īstenošanā. Komisija arī ierosina Eiropas Banku iestādei (EBI) izstrādāt vienotu uzraudzības rokasgrāmatu nolūkā saglabāt vienotā tirgus integritāti un nodrošināt banku uzraudzības saskaņotību visās 27 ES dalībvalstīs. Komisija aicina Padomi un Eiropas Parlamentu līdz 2012. gada beigām pieņemt šodien iesniegtos priekšlikumus kopā ar pārējiem…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Eiropas Komisija vakar, 12. septembrī, iesniegusi priekšlikumus vienotam eiro zonas banku uzraudzības mehānismam, kas ir svarīgs solis ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanā. Jaunajā vienotajā mehānismā galīgā atbildība par noteiktiem uzraudzības pienākumiem, kas saistīti ar visu eiro zonas banku finansiālo stabilitāti, tiks uzticēta Eiropas Centrālajai bankai (ECB). Valstu uzraudzības iestādēm arī turpmāk būs svarīga loma ikdienas uzraudzības darbā un ECB lēmumu sagatavošanā un īstenošanā. Komisija arī ierosina Eiropas Banku iestādei (EBI) izstrādāt vienotu uzraudzības rokasgrāmatu nolūkā saglabāt vienotā tirgus integritāti un nodrošināt banku uzraudzības saskaņotību visās 27 ES dalībvalstīs. Komisija aicina Padomi un Eiropas Parlamentu līdz 2012. gada beigām pieņemt šodien iesniegtos priekšlikumus kopā ar pārējiem trim integrētas banku savienības komponentiem, proti, vienotu noteikumu kopumu, kas attiecas uz kapitāla prasībām, harmonizētām noguldījumu aizsardzības shēmām un vienotu Eiropas sanācijas un noregulējuma sistēmu. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "Šodien Komisija iesniedza priekšlikumus vienotam Eiropas mēroga uzraudzības mehānismam, un tas ir būtisks solis banku savienības izveidē. Šī jaunā sistēma, kuras kodols ir Eiropas Centrālā banka un kurā iesaistītas valstu uzraudzības iestādes, atjaunos uzticību visu banku uzraudzībai eiro zonā. (..) Mēs vēlamies pārraut aplamo saiti starp valstīm un to bankām. Turpmāk baņķieru zaudējumi vairs nedrīkstētu kļūt par iedzīvotāju parādu, kas tādējādi liek apšaubīt veselu valstu finansiālo stabilitāti." Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē norādīja, ka banku uzraudzībai jākļūst efektīvākai visās Eiropas valstīs. Tas būs ECB pienākums – garantēt, ka eiro zonas bankas ievēro pareizu finanšu praksi. Banku glābšanai vairs neizmantos nodokļu maksātāju naudu. Šodien iesniegtais tiesību aktu kopums ietver:
  • regulu, ar kuru ECB piešķir plašas pilnvaras visu eiro zonas banku uzraudzībai, paredzot mehānismu, kas dod iespēju tam brīvprātīgi pievienoties arī dalībvalstīm ārpus eiro zonas;
  • regulu, ar ko pašreizējo EBI regulējumu pieskaņo jaunajai banku uzraudzības sistēmai ar mērķi garantēt, ka EBI lēmumu pieņemšana joprojām ir līdzsvarota un EBI joprojām saglabā vienotā tirgus integritāti;
  • paziņojumu, kurā izklāstīts Komisijas redzējums par banku savienību un kas aptver vienotu noteikumu kopumu, vienotu uzraudzības mehānismu un turpmākos pasākumus, kuros plānots vienots banku noregulējuma mehānisms.
Noteikti uzraudzības pienākumi eiro zonā tiks pārcelti Eiropas līmenī, jo sevišķi tie, kas ir būtiski finansiālās stabilitātes saglabāšanai un banku dzīvotspējas risku konstatēšanai. ECB turpmāk būs atbildīga par tādiem uzdevumiem kā kredītiestāžu darbības atļauju izsniegšana, atbilstības nodrošināšana kapitāla, saistību īpatsvara un likviditātes prasībām un finanšu konglomerātu uzraudzības īstenošana. Ja banka pārkāpj vai ir risks, ka tā varētu pārkāpt regulatīvās kapitāla prasības, ECB varēs īstenot agrīnas iejaukšanās pasākumus, nosakot prasību bankām veikt darbības stāvokļa uzlabošanai. ECB sadarbosies ar EBI Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā. EBI uzdevumi būs līdzīgi kā šobrīd: tā turpinās darbu pie visām 27 dalībvalstīm piemērojama vienota noteikumu kopuma izstrādes un nodrošinās, ka uzraudzības prakse ir saskaņota visa Savienībā. Attiecībā uz pārrobežu bankām, kas darbojas gan dalībvalstīs, kas iesaistījušās vienotā uzraudzības mehānismā, gan ārpus tām, turpinās darboties jau esošās izcelsmes/uzņēmējas valsts uzraudzības saskaņošanas procedūras. Tiktāl, ciktāl ECB pārņem uzraudzības pienākumus, tā attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm veiks gan izcelsmes, gan uzņēmējas valsts iestādes funkcijas. Komisija ierosina izveidot vienoto uzraudzības mehānismu līdz 2013. gada 1. janvārim. Lai nodrošinātu sekmīgu pāreju uz jauno mehānismu, ir paredzēts pakāpeniskas ieviešanas periods. Pirmkārt, no 2013. gada 1. janvāra ECB varēs nolemt uzņemties visu uzraudzības atbildību pār visām kredītiestādēm, jo sevišķi tām, kuras ir saņēmušas vai lūgušas publiskā sektora finansējumu. No 2013. gada jūlija ECB uzraudzība attieksies uz visām sistēmiski svarīgajām bankām. Ieviešanas perioda beigas paredzētas 2014. gada 1. janvārī, kad vienotais uzraudzības mehānisms attieksies uz visām bankām. Komisija paredz, ka pēc iesniegto priekšlikumu pieņemšanas nākamais solis būs priekšlikums par vienota Eiropas noregulējuma mehānisma izveidošanu, lai sekmīgi risinātu banku pārrobežu noregulējumu un novērstu nodokļu maksātāju naudas izmantošanu banku glābšanai.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: