FINANŠU MINISTRIJAS TIEŠO NODOKĻU DEPARTAMENTA DIREKTORE

Finanšu ministrijā ar tiešo nodokļu jomas jautājumiem strādā jau deviņus gadus. Ikdienā strādā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un mikrouzņēmumu nodokļa jautājumiem. Nodrošina normatīvo aktu sagatavošanu saistībā ar politiskajiem lēmumiem tiešo nodokļu jomā un izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa jomā, ievērojot valdības deklarācijas.
Vērtē Eiropas Savienības jaunās politisko iniciatīvas tiešo nodokļu jomā un izvērtē tiesību aktu projektus un nacionālās pozīcijas un instrukcijas.
Absolvējusi biznesa augstskolu „Turība” (Uzņēmējdarbības vadības studiju programma), padziļināti apgūstot grāmatveža specialitāti. Pēc augstskolas beigšanas 2 gadus strādājusi arī privātajā sektorā par ekonomisti (akciju sabiedrība „Ogre”). Vairākus gadus darbojusies Latvijas Grāmatvedības padomē , kā arī vērtējusi nodokļu maksātāju projektus, kuri pretendēja uz nodokļu stimulu piemērošanu, darbojoties īpaši atbalstāmajās teritorijās.
Strādājot Finanšu ministrijā, speciālas zināšanas nodokļu jomā ieguvusi, piedaloties starptautiskos nodokļu semināros, darba grupās un kursos. Pēdējie no kursiem –  2011.gadā Joint Vienna Institute  kurss „Taxation of Immovable Property”; 2010.gadā Harvardas Kenedija skolā kurss „Comparative tax Policy and Administration”.
Vairāku gadu garumā sagatavojusi lekciju materiālus un lasījusi lekcijas par tiešo nodokļu normu pareizu izpratni un piemērošanu.


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

– Atkal top apjomīgi grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

– Top ogotājiem un sēņotājiem aktuāli grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Esmu pašnodarbināta persona MU nodokļu maksātājs. Reģistrētā nodarbošanās ir tīrīšanas pakalpojumu sniegšana. Paplašinoties ir vajadzīgi papildus spēki. 1. Vai drīkstu pieņemt darbā tīrīšanas pakalpojumu izpildītāju (saistībā ar tīrīšanas nozari papildus darbiniekus) vai palīgu? Palīgs man palīdzēs tīrīt objektus. Grāmatvedības speciālisti apgalvo ka es nedrīkstu pieņemt darbā savas specializācijas papildus darbiniekus. Es tikai drīkstu pieņemt darbā kaut vai klientu menedžeri, reklāmas menedžeri, šoferi ar savu auto, elektroniskās mājas lapas izveidotāju. 2.Tad varbūt es varu pieņemt darbā dzīvojamo telpu remontstrādnieku? Kaut vai datorprogrammas programmētāju. Kā tur īsti ir?   

Lūdzu skaidrojumu sekojošā jautājumā – likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.1 panta 7.daļas 1.punkts nosaka, ka minētā nodokļa atlaidi par ziedojumiem nevar nepiemērot, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis. Man ir jautājums , vai uzņēmuma darbinieka mazbērns ir ģimenes loceklis vai ar uzņēmumu saistītā persona šā likuma izpratnē, ja darbinieks nav uzņēmuma īpašnieks un darbinieks un mazbērns ir deklarēti atsevišķās adresēs. Lasot Civillikumu, par ģimenes locekļiem ir minēts tikai 214.pantā : “pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā.” Pārējie panti ir par radniecību, nevis ģimenes locekļiem. Tā kā man nav juridiskās izglītības, lūdzu Jums skaidrojumu. Manuprāt, ja būtu minēts, ka darbinieka radinieks, tad jautājumu nebūtu, mani mulsina vārds “ģimenes loceklis”. Jautājums ir radies, jo caur portālu “ziedot.lv” ir ziedots šim mazbērnam ārstēšanās izdevumu segšanai, līdz ar to vēlos noskaidrot, vai var piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi ziedojumiem pēc augstākminētā likuma panta?

SIA 2011.gadā ziedoja naudu caur portālu ziedot.lv ar norādi konkrētam bērnam ar veselības traucējumiem, kurš ir SIA darbinieka mazbērns. Darbinieks nav uzņēmuma īpašnieks. Darbinieks un mazbērns ir deklarēti atsevišķās adresēs. Vai šim darījumam var piemērot atlaidi uzņēmumu ienākumu nodoklim pēc likuma 20.1 panta? Portālam ziedot.lv ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

-Kādas ir būtiskākās izmaiņas likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”?

– Kā jaunie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma” nodokli cīnīsies ar shēmotājiem?

– Kādas jaunas izmaiņas mikrouzņēmumu dzīvē ienesīs jaunie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā?

– Ja es esmu darba ņēmēja, tagad nodibinu uzņēmumu, kas sniegs sociālā mārketinga pakalpojumu, vai mans iepriekšējais darba devējs varēs būt klients? Es esmu nodibinājusi SIA, mikronodokļa maksātāju. Cik % no ceturkšņa apgrozījuma var sastādīt manam iepriekšējam darba devējam sniegto pakalpojumu summa?

– Kādas izmaiņas top saistībā ar mikrouzņēmumu nodokli un tā piemērošanu?

– Kas ir dividendēm pielīdzināms ienākums saistībā ar jaunākajām izmaiņām likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”?

– Kāpēc tieši tagad ir izdevīgi deklarēt ārzemēs gūtos ienākumus par algotu darbu?

– Vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis varētu tikt samazināts? 

–  Kādas izmaiņas tiek plānotas saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli 2012. un 2013. gadā?

-Kas turpmāk ieturēs nodokļus no atlīdzības par valsts amatersonām nodarīto kaitējumu?

Kas notiek ar uzņēmuma avansa maksājumiem, ja uzņēmums aptur darbību vai  bankrotē?

Kas var saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus?

Vai fiziskajai personai, ja tā gada laikā pārdot vairākus nekustamos īpašumus, sakarā ar šo darbību ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam?

Ja privātpersona kādu laiku strādājusi ārzemēs un guvusi ienākumus ārvalstu valūtā un attiecīgajā valstī nomaksājusi nodokļus, vai tai Latvijā jāmaksā IIN?

Vai privātpersonai IIN nodoklis jāmaksā par naudas summu, kas saņemta, piemēram, kā dzimšanas dienas dāvana? Vai ar IIN apliek arī dāvanas – gredzenus, automašīnas, vecmeistaru gleznas u.tml.?

 – Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu

 – Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa zaudēšanu

– Par algas nodokļa grāmatiņu mikrouzņēmumā

– Par attaisnotajiem izdevumiem mikrouzņēmumā

– Par apgrozījumu mikrouzņēmumā

– Jautājumi par darbinieku skaitu un darbinieku ienākumiem mikrouzņēmumā

– Jautājumi par ziņām par darba ņēmējiem mikrouzņēmumā

– Jautājumi par izmaksām citām fiziskām personām, kas nav mikrouzņēmuma darbinieki

– Jautājumi par nerezidentiem mikrouzņēmumā

– Jautājumi par grāmatvedības uzskaiti mikrouzņēmumā

– Jautājumi par darba attiecību tiesisko regulējumu mikrouzņēmumā

 

Atbildēt