Kas jāzina par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju?

0
Gaida Kalniņa, Dr.oec., zvērināta revidente, paskaidro, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (spēkā no pārskata gada, kas sākās 2016. gadā), noteic sekojošo: Gada...

Ko iesākt, ja pasūtītājs neapmaksā rēķinu darbu izpildītājam par paveikto?

0
Jautājums:  “Firma neparaksta rēķinu par sniegtiem pakalpojumiem jau no jūlija, it kā ir kaut kādas pretenzijas, bet uz piedāvājumu satikties un izrunāt pretenzijas neatsaucas....
Ilze Birzniece plz.lv eksperte

Kad avansā saņemtā samaksa par preču piegādi jāuzrāda PVN deklarācijā?

1
Jautājums: Kad avansā saņemtā samaksa par preču piegādi jāuzrāda PVN deklarācijā? Atbildi Bilances Akadēmijas seminārā sniedza sertificēta nodokļu konsultante, diplomēta juriste,  SIA “Konsultācijas un Audits” valdes...

Vai jāziņo VID par Paypal, Revolut un citiem ārvalstīs atvērtiem maksājumu kontiem?

0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) norāda, ka 2018. gada 1. novembrī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās spēkā 2018. gada...
Maija Grebenko

Kā veicams darba samaksas aprēķins, ja atlīdzība ir mēnešalga un akordalga?

0
Kā veikt darba samaksas aprēķinu, ja līgumā ir noteikta pamatalga (piemēram, 500 eiro mēnesī) un akordalga par "izstrādāto vienību" (piemēram, 1 eiro par gabalu),...
Maija Grebenko

No 2018. gada peļņas aprēķināto dividenžu grāmatošana

0
Jautājums: Kā grāmatot dividenžu aprēķinu un izmaksu no iepriekšējā gada peļņas 2019. gada laikā?  Kurā pārskatā to uzrādīt?  Atbildi sagatavoja Maija Grebenko, žurnāla BILANCE galvenā...

Kādas ir pašnodarbinātā tiesības saņemt pabalstus

0
Atbildi sagatavoja INGUNA LEIBUS, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore. 2018. gadā pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas minimālais iemaksu objekts ir palielināts no 380 līdz 430 eiro mēnesī,...
Arturs Breicis plz.lv eksperts

Kā iepriekšējie nedrošie parādi ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli?

0
Jautājums: Uzņēmumam ir nedroši debitoru parādi, kuri ir radušies pirms 2018. gada 1. janvāra. Daļai ir izveidoti uzkrājumi. Vēlamies tos norakstīt. Kā tie ietekmē...

Vai zemnieku saimniecības īpašnieks var būt darba ņēmējs savā zemnieku saimniecībā?

0
Sakarā ar būtiskajām izmaiņām pašnodarbināto sociālajā apdrošināšanā pēdējā laikā aktuāls ir zemnieku jautājums - vai zemnieku saimniecības (ZS) īpašnieks var būt darba ņēmējs savā...
Maija Grebenko

Vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu?

0
Jautājums: Meita mācās augstskolā un nav sasniegusi 24 gadu vecumu. Vienlaikus viņa piestrādā, saņemot 300 eiro algu, kurai darbavietā piemēro VID noteikto prognozējamo neapliekamo...

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

2
Šā gada 1. maijā spēkā stājās 2018. gada 21. jūnijā pieņemtie grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasa komersantiem veikt starptautisko un...

Bilances TV: Arta Priede par izmaiņām, kas stājas spēkā grāmatvedības jomā

0
Arta Priede, Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja, žurnāla "Bilance" konferencē 24. novembrī sniedza ieskatu svarīgākajās normatīvo aktu izmaiņās...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: