Vai darba devējam jāturpina apmaksāt slimības lapa ar COVID-19 sasirgušam darbiniekam, ja tā izsniegta...

0
Saeima  20. martā ir pieņēmusi grozījumu likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kurā pārejas noteikumi papildināti ar 41. un 42. punktu. Tie paredz, ka...

Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā?

0
Jautājums: Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā, kur tas tiek rakstīts, vai jāatsaucas uz iepriekšējo līguma Nr., vai papildus jāraksta, ka pēc parakstīšanas...
Bezalgas atvaļinājums skolotajam

Bezalgas atvaļinājums skolotājam

0
Vai darbinieks (skolotājs) var prasīt bezalgas atvaļinājumu sešu mēnešu garumā? Atbilde Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Darba likumā regulē 153. pants. Šāds atvaļinājums piešķirams sakarā ar adoptētu...
Kā turpmāk aprēķinās un izmaksās bezdarbnieka pabalstu?

Kā turpmāk aprēķinās un izmaksās bezdarbnieka pabalstu?

0
Lūdzu paskaidrot ar reālu piemēru, kā mainās bezdarbnieka pabalsta summa sakarā ar to, ka 2020. gadā būs samazināts pabalsta izmaksas periods! Atbilde Pārtraucot darba attiecības, personai, kas,...
Vai pārtraukums ir jāapmaksā?

Vai pārtraukums ir jāapmaksā?

0
Jautājums: Vai darba devējs drīkst liegt darbiniekam pamest darba vietu pārtraukumā, pamatojoties uz to, ka tādi ir uzņēmuma (iestādes) darba kārtības noteikumi (Darba likuma...
Ja aprēķina periods ir īsāks par sešiem kalendāra mēnešiem

Ja aprēķina periods ir īsāks par sešiem kalendāra mēnešiem

0
Darbiniecei noteikts normālais darba laiks ar 5 darba dienām nedēļā. Janvāra vidū viņa vēlas izmantot ikgadējo atvaļinājumu, kas nebija izmantots iepriekš. Grāmatvedei jāaprēķina atvaļinājuma...
Atlaišanas iemesls neatbilst faktiskajam iemeslam

Atlaišanas iemesls neatbilst faktiskajam iemeslam

0
Vai darbiniekam (skolotājam), kas noslēdzis terminēto līgumu (aizvietojis skolotāju, kas ir bērna kopšanas atvaļinājumā), jāizmaksā atlaišanas pabalsts? Darbinieks tiek atlaists, pamatojoties uz DL 101....

Kā PVN deklarācijā uzrādāma apmaksa par celtniecības materiāliem, ja avansa rēķins izsniegts pagājušā gada...

0
Jautājums: 2019. gada 10. decembrī saņēmām avansa rēķinu 1200 EUR par celtniecības materiāliem, rēķins tika samaksāts daļēji 17. decembrī 800 EUR un atlikusī summa...

Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments?

0
JAUTĀJUMS: Ko nozīmē pašrocīgi parakstīts dokuments? Vai tas nozīmē, ka elektroniski parakstīts dokuments neskaitīsies pašrocīgi parakstīts? Atbildi uz šo jautājumu sniedzis Valsts ieņēmumu dienests jau...

Kā pareizi apliecināt degvielas izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību?

0
Jautājums: kādi dokumenti jāgatavo, lai uzskaitītu degvielas patēriņu, ja uzņēmums maksā nodokļus par vieglo automašīnu? Kas tādā gadījumā ir saimnieciskie un nesaimnieciskie izdevumi, vai...

Kad personai maksātnespējas procesā nav jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem?

0
Jautājums: Vai fiziskās personas maksātnespējas procesā jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem? Vai ir kaut kas mainījies? Atbildi sniedz Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Baiba Banga. No...

Vai atvaļinājumu var piešķirt, ja darbinieks strādā pie darba devēja mazāk par sešiem mēnešiem?

0
Jautājums: vai darba devējam ir obligāti jāpiešķir ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, ja darbiniekam ir tikko beidzies pārbaudes laiks vai darbinieks strādā pie darba devēja mazāk...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: