Darbnespējas apmaksa jūnijā

Darbnespējas apmaksa jūnijā

0
Kā būtu jāveic aprēķins darbiniekam, kas nostrādāja pārcelto dienu jūnijā (13.06.2020.), bet pēc šī datuma darbiniekam tika izsniegta darbnespējas A vai B lapa, kas...
Maija Grebenko

Kā veicams darba samaksas aprēķins, ja atlīdzība ir mēnešalga un akordalga?

0
Kā veikt darba samaksas aprēķinu, ja līgumā ir noteikta pamatalga (piemēram, 500 eiro mēnesī) un akordalga par "izstrādāto vienību" (piemēram, 1 eiro par gabalu),...

Kas jāzina par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju?

0
Gaida Kalniņa, Dr.oec., zvērināta revidente, paskaidro, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (spēkā no pārskata gada, kas sākās 2016. gadā), noteic sekojošo: Gada...
Ieturējumi no atlaišanas pabalsta

Ieturējumi no atlaišanas pabalsta

0
Vai grāmatvedis drīkst no atlaišanas pabalsta veikt ieturējumus saskaņā ar izpildrakstu? Atbilde Civilprocesa likuma 594. pants nosaka ieturējumu apmēru no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Savukārt...

Kas notiek ar pamatkapitālu, ja tajā ieguldīto ēku vēlas pārdot?

0
Jautājums: SIA ir viens īpašnieks, dibinot firmu pamatkapitālā ielika ēku, kas viņam piederēja kā fiziskai personai. Ēka jau gandriz ir nolietojusies. Īpašnieks grib to...

Jautājums par uzņēmuma likvidāciju ar praktisku piemēru

3
Jautājums. SIA, neliela uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu likvidēt uzņēmumu. Grāmatvedības uzskaitē nav kreditoru vai debitoru parādu. Ir pamatlīdzekļi un nauda kasē. Kā pareizi...

Kā iegrāmatot programmas, kuras derīgas tikai vienu gadu, piemēram, antivīrusu programmas?

0
Jautājums. Kā iegrāmatot programmas, kuras derīgas tikai vienu gadu, piemēram, antivīrusu programmas, bet  uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums nosaka ka, datorprogrammām jārēķina nolietojums pēc...

Vai jādeklarē VID fiziskas personas aizdevums juridiskai personai skaidrā naudā?

0
Jautājums. Uzņēmuma īpašnieks kā fiziska persona (ne saimnieciskās darbības veicējs) aizdod naudu uzņēmumam. Fiziska persona – aizdevējs, aizdevuma summu, kas viņam ir skaidrā naudā,...

Ko iesākt, ja pasūtītājs neapmaksā rēķinu darbu izpildītājam par paveikto?

0
Jautājums:  “Firma neparaksta rēķinu par sniegtiem pakalpojumiem jau no jūlija, it kā ir kaut kādas pretenzijas, bet uz piedāvājumu satikties un izrunāt pretenzijas neatsaucas....

Kas jāņem vērā, slēdzot uzņēmuma līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju?

0
Ja uzņēmuma līgums ir noslēgts starp Latvijas komersantu (Pasūtītāju) un fizisko personu, kura reģistrējusi saimniecisko darbību (saimnieciskās darbības veicējs), un nav konstatētas algas nodokļa...

Vai zemnieku saimniecības īpašnieks var būt darba ņēmējs savā zemnieku saimniecībā?

0
Sakarā ar būtiskajām izmaiņām pašnodarbināto sociālajā apdrošināšanā pēdējā laikā aktuāls ir zemnieku jautājums - vai zemnieku saimniecības (ZS) īpašnieks var būt darba ņēmējs savā...

VID skaidrojums par izdevumu, kas veikti norēķinu sistēmā PayPal, uzskaiti grāmatvedībā

0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu, kā pareizi veikt saimnieciskās darbības izdevumu uzskaiti saimnieciskās darbības izdevumu grāmatvedības reģistrā, iegādājoties preces ar interneta tirgus platformas...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: