Minimums un atvieglojumi daļējās dīkstāves laikā

Minimums un atvieglojumi daļējās dīkstāves laikā

0
Kā piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja darbinieks mēneša laikā daļēji bija nodarbināts, bet pārējā laikā bijis dīkstāvē un saņēmis dīkstāves pabalstu? Atbilde Ja darbiniekam par nostrādāto mēneša daļu...

Zemnieka pamatlīdzeklis un priekšnodoklis

0
Jautājums Zemnieku saimniecība iegādājās piekabi un Ceļu satiksmes drošības dienests (CSDD) šo piekabi piereģistrēta, ka tās turētājs ir zemnieku saimniecība (ZS), bet īpašnieks - fiziska...
Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

0
Esmu nodarbināts divās darbavietās, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pamatdarba vietā, apgādājamo nav. Sakarā ar to, ka šogad, iesniedzot deklarāciju par 2019. gadu, VID norāda,...
Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

0
Vai, renovējot iznomātas telpas savu apliekamo darījumu veikšanai, nomniekam pēc renovācijas pabeigšanas ir jāsniedz PVN 7 pārskats par saviem ieguldījumiem nomātā pamatlīdzeklī? Iznomātājs un...
PVN, kas samaksāts citā ES valstī

PVN, kas samaksāts citā ES valstī

0
Ja avansa norēķina persona ir iegādājusies citā ES valstī preci vai pakalpojumu, vai attaisnojuma dokuments, čeks, arī ir jāuzrāda PVN II pārskata daļā? Atbilde Lai gan...

Vai pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas maksājumus var iekļaut izdevumos?

0
Jautājums: Vai pašnodarbinātā VSAOI objektu drīkst samazināt par pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas samaksātas par iepriekšējo ceturksni? Atbild Dr.oec. INGUNA LEIBUS, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības...

Kas mainījies preču un pakalpojumu priekšapmaksas regulējumā?

0
Jautājums: Kādas izmaiņas stājušās spēkā attiecībā par samaksātajiem avansiem (priekšapmaksu) par precēm vai pakalpojumiem no 2020. gada 12. februāra? Atbild Mg. oec. ILZE BIRZNIECE, sertificēta nodokļu...
VID skaidrojumi par UIN, PVN un IIN piemērošanu Covid–19 sakarā

VID skaidrojumi par UIN, PVN un IIN piemērošanu Covid–19 sakarā

0
VID sagatavojis skaidrojumus par UIN, PVN un algas nodokļa piemērošanu saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. UIN un algas nodoklis 1. jautājums Komercsabiedrība plānoja nosūtīt darbiniekus uz Vāciju...

Ja darba samaksai jāpiemēro ļoti liela atskaitījumu summa

0
Darbiniekam ir noteikta liela alga, bet tās daļas, kas ir pirmais slieksnis (1667 eiro), nepietiek visiem likumīgajiem atskaitījumiem (VSAOI, atvieglojumiem). Tādos gadījumos atskaitījumu neizmantotā daļa...

Ko darīt, ja radušās grūtības nomaksāt nodokļus par darbiniekiem izmaksāto algu?

0
Jautājums: Vai drīkst nemaksāt nodokļus no 2020. gada marta darba algas? Kurā brīdī var pieteikties VID uz atvieglojumiem? Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz atbildi, ka...
PVN piemērošana, pārdodot zemi

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošana, pārdodot zemi

0
Latvijas uzņēmums SIA 2007. gadā nopirka zemesgabalu ar projektu un būvatļauju būvdarbu veikšanai. Izvērtējot tirgus situāciju, uzņēmums neveica būvdarbus uz zemes un būvatļauja netika...
Ja darba samaksai uzreiz piemēro lielāku IIN likmi

Ja darba samaksai uzreiz piemēro lielāku IIN likmi

0
Jautājums: Lūdzu paskaidrot iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu uzreiz pēc likmes 23% (saskaņā ar darbinieka iesniegumu)! Atbilde Saskaņā ar IIN likuma 15. panta 23. daļu darbinieks var...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: