Apgādnieka zaudējuma pensija un bērna darbs vasarā

Apgādnieka zaudējuma pensija un bērna darbs vasarā

0
Bērns saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, bet vasarā viņš strādās. Vai par šiem mēnešiem (VI – VIII) bērnam tiks maksāta pensija? Atbilde Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt vienlaikus...
Atlīdzība par stundām svētku dienā summētā darba laika darbiniekiem

Atlīdzība par stundām svētku dienā summētā darba laika darbiniekiem

0
Saskaņā ar Darba likuma 74. panta 1. daļas 8. punktu darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlīdzību, ja viņš neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā....
Kā iegrāmatot tālruni, kas iegādāts uz nomaksu

Kā iegrāmatot tālruni, kas iegādāts uz nomaksu

0
19.04.2020. iegādāts mobilais telefons, pavadzīmē norādītā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 247,93 eiro (PVN likum apgrieztā maksāšana 143.1 pants). Prece iegādāta uz nomaksu...
Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

Neapliekamā minimuma kontrole gada laikā

0
Esmu nodarbināts divās darbavietās, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta pamatdarba vietā, apgādājamo nav. Sakarā ar to, ka šogad, iesniedzot deklarāciju par 2019. gadu, VID norāda,...
Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī un PVN

0
Vai, renovējot iznomātas telpas savu apliekamo darījumu veikšanai, nomniekam pēc renovācijas pabeigšanas ir jāsniedz PVN 7 pārskats par saviem ieguldījumiem nomātā pamatlīdzeklī? Iznomātājs un...
VID gada neapliekamā minimuma precizēšanas kārtība

Kā piemērojams neapliekamais minimums un atvieglojumi daļējās dīkstāves laikā?

0
Jautājums: Kā piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja darbinieks mēneša laikā daļēji bija nodarbināts, bet pārējā laikā bijis dīkstāvē un saņēma dīkstāves pabalstu? Atbild MAIJA...
Pārceltās darba dienas apmaksa

Pārceltās darba dienas apmaksa

0
Darbinieks vēlas izmantot pilnu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 15. jūnija. Jautājums ir par atvaļinājuma un t.sk. 22. jūnija apmaksu, jo grāmatvede saka, ka šī diena ir...
PVN, kas samaksāts citā ES valstī

PVN, kas samaksāts citā ES valstī

0
Ja avansa norēķina persona ir iegādājusies citā ES valstī preci vai pakalpojumu, vai attaisnojuma dokuments, čeks, arī ir jāuzrāda PVN II pārskata daļā? Atbilde Lai gan...
Ko nozīmē «noteiktā mēnešalga»?

Ko nozīmē «noteiktā mēnešalga»?

0
Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumu Nr. 851 «Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem» 8. punktā noteikts piemaksu...

Vai pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas maksājumus var iekļaut izdevumos?

0
Jautājums: Vai pašnodarbinātā VSAOI objektu drīkst samazināt par pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas samaksātas par iepriekšējo ceturksni? Atbild Dr.oec. INGUNA LEIBUS, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības...

Kas mainījies preču un pakalpojumu priekšapmaksas regulējumā?

0
Jautājums: Kādas izmaiņas stājušās spēkā attiecībā par samaksātajiem avansiem (priekšapmaksu) par precēm vai pakalpojumiem no 2020. gada 12. februāra? Atbild Mg. oec. ILZE BIRZNIECE, sertificēta nodokļu...

Kas autoratlīdzības saņēmējiem jāzina par dīkstāves pabalstu?

0
  Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dīkstāves pabalsta izmaksu autoratlīdzību saņēmējiem. Kā vērtējamas personas, kurām nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: