0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Donora atpūtas dienas apmaksa

Darbiniekam ir darba samaksa 2000 eiro mēnesī un papildus rīkojums par piemaksu katru mēnesi 800 eiro. Piemaksa tiek maksāta proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Darbinieks oktobrī izņēma divas donora...

Zemnieku saimniecības reorganizācija

Zemnieku saimniecībā notiek rekonstrukcija pārejai uz SIA. Kādas darbības ir jāveic? Vai jābūt slēguma bilancei un peļņas zaudējumam, kas jāiesniedz VID? Vai uz bilances...

Virsstundu un nakts stundu noteikšana, ja nav nostrādāts pilns mēnesis

Lasītāja jautā par darbinieka darba laika aprēķināšanu summētā darba laika ietvaros, kam noteikta minimālā stundas tarifa likme, ja darbinieks netika nodarbināts pilnu mēnesi, piemēram,...

PVN par reklāmas pakalpojumiem

Biedrība plāno izmantot FaceBook (Īrijas PVN reģ. nr.) reklāmas pakalpojumus un nomāt zoom ASV licenci (semināru tiešraidēm). Vai biedrībai ir jāreģistrējas PVN reģistrā, ja saņem...

Vai dzīvokļa īres maksai piemērot PVN?

Ja juridiska persona sev piederošo dzīvokli izīrē savam darbiniekam, vai īres maksai piemēro PVN? Atbilde Saskaņā ar PVN likuma 52. panta 1. daļas 25. punktu iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi par...

Autoratlīdzības saņēmēja nodokļi

Fiziskā persona, kura nav nodarbināta pie darba devēja, ir izdienas pensionārs un strādā ar autoratlīdzības līgumu. Kādi nodokļi ir jāmaksā? Saprotu, ka IIN jāskatās...

Ieņēmumu/izdevumu žurnāls

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 1160 «Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā» 10.5...

Vai dotācija jāuzrāda PVN deklarācijā?

Pašvaldībai tiek izrakstīts rēķins saskaņā ar līgumu par finansējumu dotācijas veidā skolēnu nodarbināšanai vasarā. Vai minētais rēķins ir jāuzrāda PVN deklarācijā? Atbilde Nē, saņemtā dotācija no...

Dividendes skaidrā naudā

Uzņēmuma īpašnieks viņam pienākošās dividendes izņem skaidrā naudā ATM ar uzņēmuma kontam piesaistītu norēķinu karti. Vai uz šiem darījumiem attiecas skaidras naudas darījumu ierobežojums...

Gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas

Kā pareizi uzskaitīt gatavās produkcijas krājumu vērtības izmaiņas? Produkcija tiek novākta no lauka un pārdota gandrīz turpat, taču kaut kas paliek atlikumā, piemēram, cidonijas....

Reprezentatīvais auto un ar to saistītie nodokļi

Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs plāno iegādāties vieglo transportlīdzekli Somijā (auto būs reģistrēts Somijā). Vieglā transportlīdzekļa vērtība vairāk nekā 50 000 eiro. Kādi nodokļi būtu...

Dāvanu kartes uzskaite grāmatvedībā

Vai var iekļaut SIA izdevumos (saistīti ar saimniecisko darbību) vai reprezentācijas izdevumos iegādātu dāvanu karti par 30 eiro, lai to dāvinātu ilggadējam klientam (juridiskai personai,...

Algoritms un programma, pēc kādas tiek aprēķinātas nodokļu saistību summas

Kā zināms, katras komercsabiedrības pienākums ir sagatavot un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt gada pārskatu par katru pārskata gadu. Šī prasība noteikta Gada pārskatu un...

Par attaisnotās prombūtnes izslēgšanu no aprēķina

Darba likuma (DL) 75. panta 4. daļas 2. teikumā ir minēts, ka summētā darba laika darbiniekam dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo...