Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā?

0
Jautājums: Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā, kur tas tiek rakstīts, vai jāatsaucas uz iepriekšējo līguma Nr., vai papildus jāraksta, ka pēc parakstīšanas...
Vai pārtraukums ir jāapmaksā?

Vai pārtraukums ir jāapmaksā?

0
Jautājums: Vai darba devējs drīkst liegt darbiniekam pamest darba vietu pārtraukumā, pamatojoties uz to, ka tādi ir uzņēmuma (iestādes) darba kārtības noteikumi (Darba likuma...

Vai atvaļinājumu var piešķirt, ja darbinieks strādā pie darba devēja mazāk par sešiem mēnešiem?

0
Jautājums: vai darba devējam ir obligāti jāpiešķir ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, ja darbiniekam ir tikko beidzies pārbaudes laiks vai darbinieks strādā pie darba devēja mazāk...

Kādai jābūt minimālajai bruto samaksai, nodarbinot Latvijā ārzemnieku?

0
Kā skaidro Karina Matvejeva, Mg. iur., tiesību akti nosaka nodarbināto ārzemnieku (trešo valstu pilsoņu) minimālo mēneša bruto algas apmēru (norādāms kā iztikas līdzekļu avots...

Kas jāņem vērā, slēdzot uzņēmuma līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju?

0
Ja uzņēmuma līgums ir noslēgts starp Latvijas komersantu (Pasūtītāju) un fizisko personu, kura reģistrējusi saimniecisko darbību (saimnieciskās darbības veicējs), un nav konstatētas algas nodokļa...

Kas jāievēro, ja slēdz uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību?

0
Ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest...
Maija Grebenko

Par iepriekšējos gados neizmantotajiem atvaļinājumiem

0
Darbinieks uzteica darbu, un atklājās, ka jāaprēķina kompensācija par trīs gadus neizmantoto atvaļinājumu. Izlasīju, ka juristi iesaka iepriekšējo gadu kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu piesaistīt...

Kādās situācijās darba devējs var neizmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu?

0
Jautājums: Vai ir situācijas, kad darba devējam nav pienākuma izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu? Atbildi uz šo jautājumu žurnāla "Bilance" konferencē "Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības...

Kas var pretendēt uz grāmatveža licenci?

0
Jautājums: Vai es, topošais uzņēmējdarbības un vadības maģistrs (2. kurss) un piecus gadus strādājošs grāmatvedis, varu pretendēt uz grāmatveža licences saņemšanu? Strādāju vienā uzņēmumā...
Maija Grebenko

Vai par brīvdienām ir jāmaksā komandējuma nauda?

0
Jautājums: Ja darba brauciens vai komandējums iekrīt brīvdienās (piemēram, no ceturtdienas līdz otrdienai), vai par brīvdienām ir jāmaksā komandējuma nauda? Darbinieks brīvdienās nav veicis...

Kā apmaksāt darbnespējas lapu, ja nelaimes gadījums noticis darbā?

0
Jautājums: Vai A darbnespējas lapa tiek apmaksāta citādi, ja nelaimes gadījums noticis darbā? Atbildi sagatavoja Maija Grebenko, žurnāla BILANCE galvenā redaktore Ja notiek nelaimes gadījums darbā,...

Vai drīkst pārtraukt darba attiecības ar slimojošu darbinieku, kas pieņemts darbā uz noteiktu laiku?

0
Jautājums: Esam pieņēmuši darbā uz noteiktu laiku darbinieci, kas aizvieto bērna kopšanas atvaļinājumā esošo personu. Patlaban pienācis laiks atgriezties darbā pastāvīgajai darbiniecei, bet aizvietotāja...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: