Darba periodi, par kuriem nepienākas apmaksātais atvaļinājums

Darba periodi, par kuriem nepienākas apmaksātais atvaļinājums

0
Kā noteikt periodu, par kuru pienākas ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, ja darbinieks izmantoja bezalgas atvaļinājumu (vai bērna kopšanas atvaļinājumu) un pēc tam atsāka darba attiecības? Atbilde Darba...
Kam izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu?

Kam izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu?

0
Darbinieks pēc ilgstošas slimības ir miris. Darba devējs izmaksā radiniekiem bēru pabalstu. Vai ir tiesības prasīt arī neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju? Atbilde Parasti darba devējs izmaksā aizgājušā darbinieka radiniekiem (vai...
Dienas nauda samazinātā apmērā

Vai drīkst izmaksāt dienas naudu samazinātā apmērā?

0
Vai uzņēmums pēc saviem ieskatiem var maksāt mazāku dienas naudu, nekā noteikts MK noteikumos: piemēram, noteikumos minēti 60 eiro dienā, bet uzņēmums sedz 41 eiro?...
Atlaišanas pabalsts pēc dīkstāves perioda

Atlaišanas pabalsts pēc dīkstāves perioda

0
Pārtrauktas darba attiecības ar darbinieku sakarā ar veselības stāvokli, un viņam pienākas atlaišanas pabalsts vienas vidējās mēneša algas apmērā. Kā to noteikt, ja pēdējos...
Neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

Neizmantotā atvaļinājuma kompensācija par iepriekšējiem gadiem

0
Darbiniekam jāsamaksā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu no 11.12.2014. līdz 24.07.2020. Grāmatvedis nosaka vidējo izpeļņu no darba samaksas pēdējos sešos kalendāra mēnešos (no 01.2020. līdz...

Uz noteiktu laiku pieņemts darbinieks: vai drīkst atlaist slimošanas laikā?

0
Esam pieņēmuši darbā uz noteiktu laiku darbinieci, kas aizvieto bērna kopšanas atvaļinājumā esošo personu. Patlaban pienācis laiks atgriezties darbā pastāvīgajai darbiniecei, bet aizvietotāja ir...

Cik atvaļinājuma dienu pienākas par vienu mēnesi?

1
Vai mēneša uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits ir 1/11 vai 1/12 no 20 apmaksājamām dienām? Atbildi sagatavoja MAIJA GREBENKO, Mg.sci.oec., žurnāla BILANCE galvenā redaktore, ISO sertificēto...

Bērna kopšanas atvaļinājums un saņemtā autoratlīdzība

0
Sieviete izmantoja bērna kopšanas atvaļinājumu daļēji un atsāka strādāt. Šā gada 1. maijā bērna kopšanas atvaļinājums tika turpināts. Savukārt aprīlī sieviete izveidoja autordarbu, par...
Darbnespējas apmaksa jūnijā

Darbnespējas apmaksa jūnijā

0
Kā būtu jāveic aprēķins darbiniekam, kas nostrādāja pārcelto dienu jūnijā (13.06.2020.), bet pēc šī datuma darbiniekam tika izsniegta darbnespējas A vai B lapa, kas...
Ja beidzas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periods

Ja beidzas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periods

0
Bezdarbnieka pabalstu saņemšu līdz jūlijam. Diemžēl darbu neesmu atradusi. Vai man pienāksies kāds atbalsts no valsts? Atbilde Ja bezdarbnieka pabalsts piešķirts iepriekšējā gadā, tā izmaksas periods ir deviņi mēneši, bet,...
Ziņas VID par profesijas maiņu

Ziņas VID par profesijas maiņu

0
Stājoties darba attiecībās, esam snieguši VID informāciju par darbinieka profesiju, bet vēlāk tam ir noteikti citi pienākumi. Kādā laikā būtu jāsniedz VID informācija par...
Ja strādā priekšlaicīgās pensijas saņēmējs

Ja strādā priekšlaicīgās pensijas saņēmējs

0
Pieteicos priekšlaicīgajai pensijai, bet vienlaikus gribu arī pastrādāt, jo ir tāda iespēja. Vai man būs jāmaksā nodokļi gan no pensijas, gan no algas, un vai alga ietekmēs saņemamo...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: