0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VISI RAKSTIES maksātnespējas regulas grozījumu projektā iekļauti priekšlikumi par pārrobežu maksātnespējas procesa uzlabošanu

ES maksātnespējas regulas grozījumu projektā iekļauti priekšlikumi par pārrobežu maksātnespējas procesa uzlabošanu

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk tekstā - Administratoru asociācija) iesniegtie priekšlikumi grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Maksātnespējas regulā sakrīt ar Eiropas kolēģu redzējumu pārrobežu maksātnespējas procesa uzlabošanai, un ir iekļauti Eiropas Komisijas (EK) regulas grozījumu projektā, informē asociācija Administratoru asociācijas iesniegtajos priekšlikumos galvenā uzmanība tika pievērsta vienota Eiropas Savienības (ES) maksātnespējas reģistra ieviešanai, dalībvalstu maksātnespējas administratoru sadarbībai, tiesu savstarpējai sadarbībai, kā arī tiesiskā regulējuma harmonizēšanai ES ietvaros un citiem aktuāliem jautājumiem. Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja Agnese Strode norāda, ka pārrobežu maksātnespējas procesu regulējuma līdzšinējās nepilnības EK rosina novērst, paplašinot regulas darbības jomu, pārskatot maksātnespējas procedūru definīciju, precizējot noteikumus…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas (turpmāk tekstā - Administratoru asociācija) iesniegtie priekšlikumi grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Maksātnespējas regulā sakrīt ar Eiropas kolēģu redzējumu pārrobežu maksātnespējas procesa uzlabošanai, un ir iekļauti Eiropas Komisijas (EK) regulas grozījumu projektā, informē asociācija Administratoru asociācijas iesniegtajos priekšlikumos galvenā uzmanība tika pievērsta vienota Eiropas Savienības (ES) maksātnespējas reģistra ieviešanai, dalībvalstu maksātnespējas administratoru sadarbībai, tiesu savstarpējai sadarbībai, kā arī tiesiskā regulējuma harmonizēšanai ES ietvaros un citiem aktuāliem jautājumiem. Administratoru asociācijas valdes priekšsēdētāja Agnese Strode norāda, ka pārrobežu maksātnespējas procesu regulējuma līdzšinējās nepilnības EK rosina novērst, paplašinot regulas darbības jomu, pārskatot maksātnespējas procedūru definīciju, precizējot noteikumus par procesu piekritību, kā arī nodrošinot dalībvalstu maksātnespējas reģistru savienojamību un uzlabojot procesā iesaistīto pušu sadarbību. Regulas darbības jomu plānots paplašināt, iekļaujot vienotajā regulējumā normas, kas attiecināmas uz periodu pirms uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanas, restrukturizācijas procesiem, kā arī parāda dzēšanas procedūrām un citām fizisko personu maksātnespējas procedūrām. “Līdz šim restrukturizācijas procesi atradās tādā kā pelēkajā zonā, taču tagad regulas tvērums tiek paplašināts, definējot skaidrākus nosacījumus arī šiem procesiem,” norāda Administratoru asociācijas Normatīvo aktu piemērošanas komisijas loceklis, maksātnespējas procesa administrators Mārtiņš Bunkus, piebilstot, ka jaunie regulas nosacījumi ļaus vienkāršāk risināt pārrobežu jautājumus ne tikai procesos, kas ir cieši saistīti ar maksātnespēju, bet arī procesos, kas ir mērķēti uz biznesa vai privātpersonu glābšanu. Pārrobežu sadarbības uzlabošanai maksatnespējas procesu ietvaros paredzēts nodrošināt arī dalībvalstu maksātnespējas reģistru savienojamību. Administartoru asociācija atbalsta šo priekšlikumu, jo tas ne tikai atvieglos tiesu darbu, nosakot, vai citā valstī jau ir sāktas procedūas attiecībā uz to pašu parādnieku, un ļaus administratoriem daudz efektīvāk vadīt pārrobežu maksātnespējas procesus, bet arī sniegs iespēju kreditoriem no Latvijas aizstāvēt savas intereses pārrobežu maksātnespējas procesos. Atvieglojums, kas palīdzēs uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, gadījumos, kad sadarbības partneri ārvalstīs nonākuši uz maksātnespējas sliekšņa, ir arī vienotu veidlapu ieviešana paziņojumu nosūtīšanai kreditoriem un kreditoru prasījumu iesniegšanai. Turklāt šīs veidlapas būs pieejamas arī latviešu valodā, tādējādi kreditors no Latvijas bez īpašām grūtībām varēs iesniegt savu prasījumu maksātnespējīgam uzņēmumam, piemēram, Grieķijā vai Spānijā. Lai uzlabotu kreditoru tiesību aizsardzību, plānots noteikt arī garāku - vismaz 45 dienu - termiņu prasījumu iesniegšanai. Šis nosacījums būs spēkā pat tad, ja citā dalībvalstī ir noteikts īsāks kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš. Latvijā saskaņā ar Maksātnespējas likumu kreditoru prasījumi ir jāiesniedz viena mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par procesa pasludināšanu, prasījumus gan var iesniegt arī vēlāk, taču šādā gadījumā kreditoram netiek piešķirtas balsstiesības. Jaunajā ES maksātnespējas regulējumā plānots precizēt arī procedūras attiecībā uz uzņēmumu grupu maksātnespējas procesu ierosināšanu un norisi. Galvenais nosacījums, kurš būtu jāiestrādā regulā – visi vienā grupā ietilpstošo uzņēmumu maksātnespējas procesi ir jākoordinē, lai sekmētu visas grupas veiksmīgu pārstrukturizēšanu un maksimizētu kreditoru ieguvumus. Lai uzlabotu uzņēmumu grupas dažādu dalībnieku maksātnespējas procedūru koorindāciju, plānots ieviest konkrētas sadarbības procedūras administratoriem un tiesām, piemēram, administratora pilnvaras pieprasīt apturēt cita grupas uzņēmuma maksātnespējas procesu un piedāvāt kopīgu restrukturizācijas plānu visai grupai. Tāpat tiesai atsevišķos gadījumos būs kompetence pasludināt vienu maksātnespējas procesu visiem grupas uzņēmumiem un iecelt vienu administratoru. Kā norāda Eiropas Komisija, Maksātnespējas regulas pārskatīšanas mērķis ir uzlabot Eiropas regulējumu pārrobežu maksātnespējas gadījumu risināšanai, lai nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību un tā spēju pārvarēt ekonomikas krīzes. Maksātnespējas regula tiek piemērota gadījumos, kad parādniekam - fiziskai vai juridiskai personai - ir aktīvi vai kreditori vairāk nekā vienā dalībvalstī. Procedūras, kas uzsāktas vienā dalībvalstī, tiek atzītas visā ES.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: